Готовността на богатите да платят за спокойствието – няма да помогне

каббалист Михаэль Лайтман

Мнение (Б. Гросс, дир. Pacific Investment Management Co.): Глобалната икономическа криза води към жестока рецесия икономиките на САЩ и Еврозоната. Борбата между богатите и бедните доведе до дъното стойността на американските държавни ценни книжа.

Съобщение: Италианското правителство възнамерява да повиши два пъти данъка за спортистите – профсъюзът на италианските футболисти е обявил намерението си да обяви стачка. Правителството бе планирало да обложи с данък състоятелните граждани, но впоследствие се отказа от тази идея.

Съобщение: Президентът на Белорусия А. Лукашенко заяви, че частният бизнес трябва да сподели с държавата своите свръх доходи и обеща да насочи тези пари за социалната поддръжка на населението.

Съобщение: Милионери от Германия, Франция, Италия, Испания, САЩ се обръщат с молба да бъдат обложени техните големи доходи, за да се избегне жестоката държавна икономия и да се преустанови увеличаването на пропастта между бедни и богати.

– В Италия собственикът на Ferrari Лука ди Монтеземоло е заявил, че може да плаща и по-големи данъци.

– В Испания социалистическото правителство въвежда закон за състоянието, който бе отменен едва преди три години.

Реплика: Каквито и да се прехвърляния на пари между различните части на обществото – няма да помогнат. Несъмнено нищетата и бедността трябва да се изкоренят,  довеждайки всички до нормалното ниво на съществуване. Но с това проблема на паричните вливания няма да се реши! Хората не осъзнават какво точно желаят.

Проблемът за съществуването, в станалия неуправляем свят, се усеща от всички. Но решение на този проблем никой не вижда. Защото това решение не се намира в плоскостта на егоистичните ни желания и мисли, където винаги сме решавали проблемите си – а в подема над тях, в алтруистичната област на взаимоотношенията.

Хората все още не могат да приемат факта, че си имаме работа с природата, която ни развива по своя план. Те считат себе си за по-висшестоящи от нея, въпреки че всичко, което сме ние, е създадено от нея и тя е по-висша от нас.

Причината за такова високомерно отношение на човека към природата се крие в това, че висшите сили на природата са скрити от него, скрити в следствие именно на това съвършенство, но на човек му се струва, че тези сили просто не съществуват и той е единствения господар на света. И в продължение на цялата своя история, той свикна да прави всичко, което му хрумне, смятайки, че всичко му е позволено, че не е отговорен за делата си, че никой не ще му иска отчет.

Но това време отминава, както преминава безгрижното детство. И започва съзнателния живот на възрастен – да плащаме за всичко, дори и за нереализираните желания и мисли. Самите желания и мисли на човек се възприемат от системата на природата, в която се намираме. Егоистичните мисли, които са във вреда на другите, предизвикват отрицателни последствия и обратно – добрите предизвикват положителни последствия.

Това несъмнено изглежда като мистика и религия, но ще ни се наложи да се замислим, изследваме и разкрием себе си, обкръжени от силата на природата, с която сме длъжни да се съобразяваме – и да се постараем да бъдем в равновесие с нея,  вземайки под внимание известните ни нейни отделни сили като притегляне, електростатичност, магнетизъм. Нарушаването на законите на природата води до страдания този, който ги нарушава.

Според степента на нашето развитие, ние сме задължени да съблюдаваме, както възмъжаващия човек, все по-голямо количество закони. Днес ни се предявява искане да изпълним законът за равновесие с природата, но не всеки от нас по отделно, а обществото като цяло в нашата взаимовръзка (взаимното поръчителство) и  така то да стане равно на общия закон на природата – да подържа в хармония всички части от този единен организъм.

Решение: Богатите трябва да отделят средства за възпитание на обществото по взаимно поръчителство, по обясняване новите закони в света – глобални и интегрални. Това ще даде възможност да се преразпределят богатствата и излишъците, докато се достигне до материално равновесие и душевна хармония.

[53247]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed