Глобалното затопляне провокира депресия и психически разтройства

каббалист Михаэль ЛайтманОтчет (Институт по климата и Brain and Mind Research Institute, Австралия): Нарастването на броя на психическите заболявания е свързан с климатичните изменения. Загубата на социална сплотеност пред лицето на екстремните природни явления, свързани с измененията в климата, могат до доведат до увеличаване на тревожността, депресиите, пост травматичния стрес и злоупотребата с психоактивни вещества.

Измененията в климата под формата на суша и циклони, увеличават показателите на депресиите, тревогите, пост травматичния стрес и наркотичната зависимост. Всеки пети човек страда от стрес, чувство на отчаяние и емоционални травми. Природните катастрофи инициират увеличение на показателите на тревожност сред децата. След преминаване на циклон, всеки десети ученик от началните учелища показва признаци на пост травматично стресово разтройство.

Както отбелязва професор Ян Хики (от Института по мозъка и психичната дейност) дори само в следствие на сушата броят на самоубийствата се е увеличил до 8%. При това съгласно официалните прогнози, сушата и циклоните могата да станат главни фактори, влияещи върху психическото здраве на хората.

Реплика: Но именно човекът, със своето поведение, като не се стреми към равновесие с природата предизвиква изменения в нея, неустойчивост, изменчивост. Защото природата се състои от части: нежива, растителна, животинска и човешка част. Човекът е висша част на природата, не със своето животинско тяло, а с желанията и разума си.

В продължение на хиляди години природата е развивала желанията и разума в хората. Докато те са се развивали, природата не е поставяла препятствия пред тях. Но в края на миналия век тяхното индивидуално развитие във всеки един човек е завършило. От този момент желанията и разума на хората започнали да се съединяват от природата в една глобална интегрална система. Светът стана глобален и интегрално свързан, Мрежата между нас ни направи взаимно завсисими.

Но желанията и разума останали егоистични и по това те са противоположни на мрежата и предизвикват в процеса на постоянно сближаване все повече ненавист и криза – невъзможно е егоист да действа в общата мрежа. А доколкото желанията и разума на човека са висши, т.е. най-влиятелните в мрежата от връзки между всички части на природата, то човек повече от всички страда – и от всички нива.

Време е вече всеки да направи свой извод, защото така или иначе природата ще ни пречупи! Така че не е ли по-добре да се захванем с промяна на вътрешната ни природа – егоизма.

[53233]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: