Взаимното поръчителство

ДВИЖЕНИЕ „АРВУТ“

Брошура 1

Народът е готов за взаимно поръчителство

1. „Ние“

„Ние“ сме един народ, който трябва да се съедини чрез връзките на взаимна загриженост, в усещане на топлина и любов, като едно семейство.

„Ние“ сме всички, които са сигурни, че единството на народа е над всичко. Над тесните партийни сметки и личното благо.

Наивни ли сме ние? – разбира се, че не.

На нас ни е ясно, че е необходимо време, за да се достигне единството, към което се стремим. Но ние също така разбираме, че трябва да започнем да действаме.

Защо беше основано движението „Взаимно поръчителство (ערבות“ „הדדית)“ – обществено неполитическо движение, открито за всички.

Нашата цел: да направим взаимното поръчителство централна тема за обсъждане в обществото.

„Взаимно поръчителство“ – това не са само красиви думи.

„Взаимното поръчителство“ – това е единственият път да се достигне процъфтяване в любимата ни страна.

„Взаимното поръчителство“ – това е единственият начин да се преуспее в света, който днес ни се разкрива в глобалния си вид.

Движението „Взаимно поръчителство“ съществува вече 20 години, но ние живеем и дишаме с тези ценности хиляди години. Ценностите, които е сформирал нашия народ, – това са единство, братство и взаимна грижа.

Вече 20 години всяка наша беседа, всяка лекция, всяка среща започват и свършват с думата “поръчителство”.

Само преди 20 години ние бяхме самотни и нашият глас едва се чуваше. Но днес нашето движение вече наброява десетки хиляди участници в Израел и над два милиона в целия свят.

Произлизащи от източни и западни страни, родени в Израел и репатрирани, светски и религиозни, студенти и професори, притежаващи състояния и такива, които трудно свързват двата края.

Този разцвет не е случаен. През годините все повече и повече хора започват да разкриват и усещат мощта и жизнената сила, скрити в думата “поръчителство”. И това трябва да стане приоритет за всички.

Защо?

Защото действителността ни задължава

Днешната действителност това са:

– стотици репортажи

– десетки научни статии

– безчислени изказвания на политици

– и едно пронизващо ги послание: „В епохата на глобализацията всички ние се намираме в една лодка“.

Днешната действителност – това е глобалният свят.

Една криза се сменя от друга и колкото и да се опитваме не можем да избягаме от връзката – от нормалната връзка помежду ни, вътре в народа, от нормалната връзка с целия свят.

Просто няма да можем.

Можем да бъдем “за” и “против”, но всички плуваме в една лодка.

И тази лодка започва да се пълни с вода. В нея има дупка, която все повече се увеличава.

Разцеплението в обществото

Никой не е виновен за разцеплението между нас – създадохме го всички заедно.

С всеки изминал ден водата все повече нахлува в общата ни лодка.

Ако тя потъне, ще повлече в бездната всички:

– и тези, които почиват в разкошните първокласни каюти

– и тези, които се намират тесните пътнически каюти

– и тези, които спят в спални чували на палубата

– а също и тези, които стоят до шурвала.

Всички нас.

Струва ни се, че това не е толкова страшно, че засега можем да не му придаваме значение.

Но вътре в самите себе си вече усещаме: длъжни сме да запушим пробойната. Просто сме длъжни.

И сме способни  да направим това само заедно. С помощта на взаимното съгласие и взаимното разбиране.

С това послание движението “Взаимно поръчителство” се обръща към света. Защо? Защото е настъпило времето на поръчителството.

2. Настъпи времето на поръчителството

Поръчителството е практическо решение, а не абстрактна идея.

Всеки един от нас има право на достоен, безопасен живот.

Но няма да можем да постигнем това, ако преди всичко не изпълним условието на поръчителството.

Защо?

Защото, независимо от това, че исканията на народа са справедливи и неотложни, тези искания са само симптоми.

Изгарящата рана е разцеплението в обществото, равнодушието към ближния. И това е пробойната, зееща в дъното на общия ни плавателен съд. Нейното ликвидиране трябва да стане крайъгълния камък.

Предаване на парите от богатите към бедните, от бюджета на сигурността към построяване на жилища, смяната на косвените данъци с преки, а също така смяна на едно правителство с друго – всичко това са опити да се повлияе на симптомите.

Прехвърлянето на пари от място на място само разклаща лодката. Но водата продължава да нахлува вътре.

Да, необходимо е да се занимаваме с насъщните проблеми, без това не можем да мислим за утрешния ден. Но успоредно с това е забранено да се забравя, че истинското решение на икономическите, социалните проблеми, а също така и на проблемите на нашето съществуване е само в поръчителството.

Какво представлява взаимното поръчителство?

Взаимното поръчителство – това е вътрешната безопасност.

Когато между нас има поръчителство, никой не притеснява слабия. Защото поръчителството означава взаимна отговорност.

Когато между нас има поръчителство, за мен е важно не само аз да имам работа, предлагаща достойно заплащане.

Когато между нас има поръчителство, никой не обижда ближния и не го притеснява.

Когато между нас има поръчителство, няма излишно потребление, когато не достига хлябът за останалите.

Когато между нас има поръчителство, човек не бяга от данъците, защото по този начин краде от общата семейна баница.

Когато между нас има поръчителство, човек не отдава апартамент под наем на безбожни цени. Защото никой не причинява такива неща на детето си.

Когато между нас има поръчителство, човек не може да бъде щастлив, ако всички не са щастливи.

Взаимното поръчителство е тогава, когато мога да престана да се грижа за най-насъщните си потребности, да се освободя от грижите за себе си. Защо? Защото всички останали се грижат за мен. А аз се грижа за тях. Също като в семейството.

3. Тогава какво да се прави?

Неотложни действия

Трябва да се погрижим за насъщните потребности на всички. Как? Като в едно семейство. Всички ние, зад кръглата маса сме представители на народа, политици, икономисти, социолози, решаващи заедно, какво е най-доброто за нашето голямо семейство. Държавата има доходи. Също така има и разходи.

Нека помислим, как правилно да ги разделим така, че да е най-добре за всички. И открито.

Как да вземаме решения?

Отново: както в семейството. В любящото и грижовно семейство, даже когато не са съгласни, действат за благото на семейството. Да кажем, единият е лентяй, другият има блестящ ум, третата е честолюбива. Ние не сме равни, но, като в семейството, ролята ни е в това, да се стараем да осигурим на всеки това, което му е необходимо. Има такива, на които правата са орязани? За тях трябва да се погрижим преди всичко.

Не си поставяме за цел да представяме тук икономическа програма, а само правилен подход.

Ако започваме и завършваме всяко действие с мисълта за единството между нас – всичко е достижимо.

Да се вгледаме в корена:

– трябва да променим обкръжаващото общество

– безчисленото количество изследвания в областта на психологията и обществените науки доказва: обществото определя скалата на ценностите на човека.

Обществото определя:

– какво си купуваме

– как изглеждаме

– как се държим

– какво мислим

Най-доброто доказателство за това е случващото се в Израел в последните седмици.

Изведнъж всички започнаха да говорят за социална справедливост.

Вярно е, че тези, които поставиха палатките на булевард Ротшилд разпалиха този огън. Но кой раздухва пламъка?

Средствата за масова информация (СМИ)

Затова първоначално трябва да се настоява за промяна в програмите на СМИ.

Днес няма необходимост от шоу и развлекателни програми раздуващи егото. Може да се организират не по-малко привлекателни програми, напълнени с любов и грижа за ближния.

Днешните СМИ са остарели.

СМИ, базиращи се на рейтинг, зависещ от печалбата и загубите, ни преподнасят лишени от съдържание и празни ценности.

Необходими са ни нови СМИ.

СМИ, които показват, че егото не побеждава, а само губи.

СМИ, които илюстрират, че сме съединени, даже и да не желаем това.

СМИ трябва да станат средата, която ни свързва.

Постоянно.

Интернет

Днес интернет е по-важен от СМИ.

Неговата сила се крие във връзката, която той е създал между милиарди хора.

На всички трибуни, представяни от мрежите – Facebook, Youtube, Tweeter и други, трябва свободно и откровено да обсъждаме пътищата за реализация на поръчителството между нас, човешката природа, положението в света, същността на проблема и начините за неговото разрешаване.

Интернет ни позволява да се издигнем над външните различия, които ни разделят и може да стане средата, в която ще се възпитаваме.

И щом заговорихме за възпитание…

Революция във възпитанието

Нашите горещо обичани деца растат в неприемлива реалност.

Неприкрито насилие, равнодушие и презрение, отчужденост и безверие напълват тяхното обкръжение.

А ние не можем да ги спасим.

Инвестицията в нашите деца е наше най-главно задължение и нейните плодове са единствената надежда за всички нас.

Затова истинската задача на възпитателната система трябва да бъде не тъпченето на детето със знания, а формирането на човек от него.

Човек, притежаващ сила и способности да се справи със сложната реалност, която го чака след завършването на обучението.

Системата не е виновна.

Проблемът не е в липсата на помощ за учителите и не е в палавостта на децата. Тук, както и в информационните средства и всички други области, проблемът е в подхода.

Защото училищата, призвани да подготвят децата за живота, не са се променили от времената на промишлената революция.

Но светът е променен. Всички разбират това.

Да се поправи света – значи да се поправи възпитанието.

Съществува методика за такива промени. Ние, създателите на движението “Поръчителство”, я разработваме вече няколко години. Това не е поредната “реформа”, а реална смяна на концепцията.

От умореният учител, стоящ пред непослушни ученици, – към възпитателят с блясък в очите, който седи в кръг заедно с деца – приятели. В тази методика по-големите ученици обучават по-малките, в основата ѝ са личният пример и обучаващите игри, тя създава на децата необходимите им за живота навици.

Тази методика напълва живота с надежда и радост. На подробното ѝ описание ще посветим отделна брошура.

4. НИЕ

Ние дълго бяхме самотни. Вече забравихме, какво значи да се гледаме един друг в очите.

Ние се затъжихме за поръчителството.

Затъжихме се много силно.

Ако обгърнем с поръчителство всеки човек в страната, както майка обгръща с любов бебето си, всеки от нас ще почувства тази топлина и увереност, които детето получава от майка си. Тази увереност ще ни позволи да не се грижим за себе си. И тогава ще можем да я предадем по-нататък, на още един човек и на още… На всички.

Така ще върнем любовта в нашия дом.

Завинаги.

[52568]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: