Entries in the '' Категория

Уловените лъчи в тъмнината

каббалист Михаэль ЛайтманЗа нас са много важни „кръглите съсъди” (игулим), защото те съдържат цялата светлина от Края на поправянето. Цялата тази светлина, която сега не сме в състояние да приемем до момента на окончателното поправяне, се намира в кръгли сфери и оттам оказва натиск върху нас, грижи се за нас, стига до нас във вид на светлина, която ни връща към Източника, играе роля и на заобикаляща и на вътрешна светлина.

От кръглите сфери получаваме всичко. Цялото ни развитие протича благодарение на тях, защото докато нямам духовен съсъд (а ние никога нямаме съсъд за следващото стъпало), аз се намирам под натиска на кръглите сфери. Заобикалящата светлина, която се намира в кръглите сфери, промива съсъда.

И затова усещам неудобства, скачам от едно място на друго, като че ли се намирам в магнитно поле, което ме притегля и отблъсква. Защото засега не съм способен да управлявам себе си и да се напълвам с помощта на екрана, «линията» (кав) – и затова сферите ми въздействат.

Общото управление на света също се осъществява с помощта на кръглите сфери. Затова нашият свят се нарича «кръгъл» – глобален, интегрален. В него като че ли кръгът се затваря и ни се показва висшето управление. И докато не започнем да го възприемаме чрез екрана като „пряко“ въздействие, то се явява отгоре като „кръгла сфера“ (игулим), която ни охранява, за да не направим глупости и да не взривим света, а да достигнем набелязаната цел.

Кръглите сфери ще ни управляват до момента, в който ще можем сами да вземем управлението в свои ръце, поемайки го от Твореца. И тогава от нашата гледна точка то ще се нарича пряко. И доколкото приемем управлението и контрола над цялото творение от ръцете на Твореца и започнем да работим, дотолкова ще започнем да строим правата линия.

Но днес сме на 100% управлявани от кръглите сфери. Има само една искра във всеки от нас, малка колкото трохичка, която получава светлината си от прекия лъч (кав ешер).

Отгоре през всичките сфери до нас стига пряк лъч светлина и събужда в нас искрата, призоваваща ни да започнем работа в този пряк канал, водещ нагоре. А всичко останало остава под управлението на кръглите сфери. Затова целият свят, където не се усеща пробуждането в точката в сърцето от прекия лъч, съществува в кръглите сфери.

С пробуждането на точката в сърцето получаваме възможност да съединим в едно „Исраел, Тора и Твореца“ – в тази именно пряка линия, която достига до нас през всичките кръгове. И в този случай кръглите сфери също стават различни, защото линията, минавайки през тях, ги напълва и създава различията в тях. И затова започвам да усещам дискомфорт: питам за смисъла на живота, за същността на случващото се. Вече чувствам някакво оживление и отвътре, и отвън.

От урока по „Учение за Десетте Сфирот““, 18.08.2011

[51792]

Как да се достигне социална справедливост

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как може да се свърже подходът за вземане на решения около „кръглата маса“ като в едно семейство и  основните нужди на човека?

Отговор: Всъщност, макар някои от протестиращите да искат памперси, други – евтино сирене, а трети – евтини апартаменти и т.н., целият народ е обединен от желанието за социална справедливост. Всеки чувства, че я няма, че го лъжат, че не получава каквото му се полага за разлика от другите.

Необходимо е да се постигне социална справедливост при подялбата на „питката“. Но какво точно е социална справедливост? Справедливост е, когато всички са съгласни, че при дадени обстоятелства, това е оптималното решение.

Винаги всичко се решава на „кръглата“ маса. Ти не може да решиш нито един проблем отделно от другите, защото става дума за „общия джоб.“

А ако всеки вижда само своите собствени нужди, няма да стигнем до правилното решение  и утре ще започнат нови протести. Всеки трябва да разбере, че не може да се справим по друг начин с проблема. Справедливостта може да бъде постигната само по взаимно съгласие и с взаимно поръчителство.

Невъзможно е от веднъж да видим и чуем, доколко е дълбок този принцип, но той променя цялостния подход. И именно той трябва да се изпълнява от народа. Защото не е толкова важно колко пари взимаш оттук и оттам, а е важно усещането, че действително се намираш с всички останали.

Хората и сега живеят, просто живеят в потиснато състояние. И колкото и да имат нужда от пари, в не по-малка степен се нуждаят да усетят, че към тях не се отнасят пренебрежително, че не са “притиснати в ъгъла“.

При този подход, се променят и практическите решения за цялото общество и хората започват да мислят по различен начин, да се отнасят към ситуацията на друго ниво, да разбират, че само с решенията, взети на „кръглата маса“, можем да достигнем успех.

Защото социална справедливост не се измерва с количеството на получените пари. Тя се измерва с убеждението, че ние сме едно семейство, но заради безизходицата на дадения момент, сме разделени.

За всички трябва да мислим горе-долу по еднакъв начин: като за членове на нашето семейство, в което има стари и малки, болни и здрави. По този начин трябва да обсъждаме как да подкрепяме всеки член от семейството във всеки един момент. В това се състои истинската справедливост.

Има организации, които по поръчка се занимават с потикване към безредици и революции в различни страни, а ние сме готови да се заемем с това да потикнем обществата към взаимно съгласие!

[51823]

За какво мълчи Министерството на просветата

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Днес и преподавателите, и учениците са в беда. Учителите са безпомощни, не разполагат с необходимите средства за посрещане на изискванията на съвремието. А учениците изпитват качествено ново нарастващо нежелание за учене. Не искат да ходят на училище …

Отговор: Мисля, че и двете страни вече са узрели да обсъждат този проблем помежду си. Те са пред задънена улица, това е ясно на всички и не носи полза нито на учещите се, нито на учителите, нито на образователната система.

Мисля, че при тези обстоятелства, ние трябва да станем свързващото звено – да представим  на обществото нашия поглед върху проблема и нашите предложения за големи промени в образователната система. Това трябва да стане в книга, в която да изложим нашия подход – така, че да може да бъде приложен на практика.

Защото, в новите условия Министерството губи власт над училищата. Негодуванието и непродуктивността са достигнали такова ниво, че учениците просто не влизат в час, а учителите няма да искат да продължат да следват инструкциите, спуснати от горе, които са откъснати от живота и неосъществими.

Затова мисля, че можем да предложим книга, в която ще предоставим  нашите съвети за коригиране на ситуацията, като се започне с настоящите обстоятелства и т.н. Тя няма само да изброява конкретни занимания, а ще бъде един вид образователен наръчник. Учителят трябва да бъде научен как да възпитава децата, как да създаде сътрудничество в класа и т.н. Нужен е пълен набор, целенасочен методичен комплекс, а не откъслечна информация.

Освен това, тази книга ще бъде предназначена както за учителите, така и за учениците. Не трябва да се крие нищо от децата, това ще е урок, който ще ги подготви за взаимодействие и взаимно разбиране.

Тук трябва да осъзнаваме: едно време в егоистичния ни свят социалните връзките са се изграждали йерархично отгоре надолу. Управниците са насаждали идеята за власт у хората и на същия принцип са работели и останалите системи, включително и образователната. Но днес, старите методи се обезценяват: управниците и парламентите не могат да управляват страната, хората не могат да получат подкрепа от тях, връзката изчезва.

Същото нещо се случва и в класната стая. Преди всички са седяли срещу учителя и са получавали ежедневната си „доза“ знания или обучение. Всички са били длъжни да учат, за да се явят на изпити. Днес ситуацията се е променила: двете страни вече не могат да поддържат стария тип отношения, защото се е разкрила интегралната връзка, според законите на която всички трябва да бъдат равни, както се сравняват един с друг Малхут и Бина. Само така ще се прояви новата система: чрез равнопоставени отношения методиката ще се предава през поколенията.

С течение на времето, разработвайки все по-фини технологии,  светът ще започне да разбира, че най-новите постижения ни свързват един с друг и чрез тях ние получаваме нова „енергия“ – светлината, връщаща ни към Източника. С нейна помощ ще получим възможност да действаме реално в човешкото общество, помежду ни, в нашите отношения – до такава степен, че това ще се превърне в нова дума в процеса на творческото ни развитие и самоизграждане.

В следващия етап от развитието на света ще трябва буквално да използваме силата на нашето обединяване, за да създадаме нови неща. Не искам да изглеждам като мечтател и все пак ще ви дам един пример: да предположим, че създадем такива принтери, които чрез положителната енергия, протичаща между нас, ще разпечатват това, което ни е необходимо. Ето до каква височина може да достигне хай-тека: хранейки чедата му с новата сила на единството между нас, ние ще придаваме на материята разнообразни нови форми. И без значение какви именно: къщи, коли… Все още не осъзнаваме до каква степен се видоизменя нашият свят днес.
Що се отнася до образователната система, тя трябва първа да се включи в процеса на промяната преди всички други системи. Днес това е наистина глобален проблем.

От урока във вестник ”Народ”, 18.08.2011

[51702]

Ние – екосистема

Мнение (Ф. Капpa, Phd, физик): Устойчиво е онова общество, което е способно да удовлетвори своите потребности, като не лишава при това бъдещите поколения. Устойчивите човешки общества могат да се строят по образ на природните екосистеми, които представляват устойчиви съ-общества от растения, животни и мокроорганизми. Шест принципа за поддържане на живота:

Мрежи. На всички нива на живот откриваме системи в рамките на други системи – мрежа в мрежата. Техните граници – не са граници, които разделят, а граници на индивидуалността. Всички живи системи си взаимодействат една с друга и обменят ресурси през границите си.

Цикли. Всички живи организми се нуждаят от подхранване с поток от материя и енергия от страна на обкръжението и всички произвеждат отпадъци. Но екосистемата, мрежата като цяло, е безотпадъчна, тъй като отпадъците на един биологичен вид са храна за друг. По такъв начин материята циркулира непрекъснато в паяжината на живота.

Слънчева енергия. Екологичните цикли се движат от слънчевата енергия, преобразувана в химическа по пътя на фотосинтезата на зелените растения.

Сътрудничество. Енергообменът и обменът на ресурси се поддържат благодарение не на сила, а на сътрудничество. Животът се е зародил на планетата благодарение на силата на сътрудничеството, партньорството и взаимодействието в мрежата.

Разнообразие. Екосистемите придобиват стабилност и жизнеспособност, благодарение на многообразието и сложността на екологическите си мрежи. Колкото по-разнообразни са те, толкова по-жизнеспособни са.

Биологично равновесие. Екосистемата е гъвкава, постоянно филтруваща се мрежа. Нейната гъвкавост е следствие на многобройните обратни връзки, поддържащи системата в състояние на динамично равновесие. Тя не обезпечава максималност на отделните параметри – всички те флуктоират около оптималните значения.

[51945]

Кабалистите – за възприемането на реалността, ч.9

Скъпи приятели! Моля ви задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти.

Забележките в скобите са мои.

В нас няма никакво постижение и възприятие в нито един материал

Невъзможно е да се постигне същността чрез мисълта. Нещо повече, дори и собствената същност не ни е дадено да постигнем. Аз чувствам и знам, че заемам някакъв обем в света, че съм твърд, топъл, какво мисля и т.н., вследствие на проявата на въздействието на моята същност.

Но ако ме попитат: “Каква е твоята същност, от която произхождат всички тези проявления?“, – няма да знам какво да отговоря. Тъй като Управлението предотвратява постигането на същността, и ние постигаме само проявлението и образа на действията, изхождащи от същността.

Баал а-Сулам. Въведение в Книгата Зоар. п.12

[51769]

Да се учим на поръчителство от природата

Всеобщата затворена система, която се разкрива днес в света, ни принуждава да стигнем до пълно взаимно разбиране и взаимодействие.

И затова днешните егоистични закони, които се опитваме да въведем в света, вече не действат. Затова не можем да намерим изход от кризата, макар че тя продължава вече много години, – нито в икономиката, нито в екологията, нито във възпитанието, в културата, в науката, в образованието, в семейството, в отношенията помежду ни и със света, въобще в нищо.

И затова кризта е всеобща и глобална, понеже тя е проникнала във всички човешки отношения, всичко, което човек прави в този свят. Тя поставя под заплаха цялото човешко общество.

Така, със силови методи природата ни въздейства, а ние трябва да се учим от нея и да стигнем до подобие с нея, тъй като това е именно условието, при което се чувстваме комфортно.

Ако се намирам в правилно взаимоотношение с обкръжаващата ме среда, в равновесие с всички всевъзможни външни и вътрешни условия (температура, налягане и прочие), във вътрешна и външна хомеостаза, то при това се чувствам добре.

А днес природата ни предявява такива външни условия, че ако бъда в равновесие с обкръжаващите ме общество и самата природа, с екологията, то тогава ще ми бъде добре. А, ако ли не – ще ми бъде лошо.

Днес, несъответствието ни с природата стигна вече до такова състояние, че с никакви наши способи и минали методи не можем да направим нищо. Никакви минали методики не действат: нито политически, нито икономически, нито силови – нищо! Виждаме това в течение на много години. И затова просто трябва да се учим от природата.

Затова ние не предлагаме никаква своя теория. По принцип, взаимното поръчителство се явява най-древната методика, която кабала е разкрила преди много хиляди години, просто не е предлагала това на хората досега, доколкото е чакала именно това състояние, когато човечеството ни ще се затвори помежду си в единно цяло, в единна система.

А законите на единната система са такива, че е необходимо да достигнем до всеобщо сътрудничество, – от това няма къде да избягаш. И затова просто трябва да го обясним на хората, на огромната маса по примера на учените, политиците, социолозите, които говорят за това. И постепенно тези учени, разбиращи природата на човека, природата на обществото, сама по себе си вътрешната природа, ще просветят днешните хора, че друг изход няма.

От друга страна, всички наши опити все пак нещо да променим със стари методи, довеждат до по-големи страдания, които ни убеждават, че те не действат.

В крайна сметка ще остане само този метод – взаимното поръчителство. Просто искаме да го достигнем бързо, с минимум загуби. И затова организирахме неполитическото движение ”Взаимно поръчителство”. По принцип, това е възпитателна, научно-просветителска организация, която никого насила не организира и не убеждава. Тя ти дава в ръцете инструментите, за да видиш сам, в какъв свят живееш.

Защото проблемът, който за пръв път възниква в човечеството се заключава в това, че трябва съзнателно да влезем в правилни взаимоотношения помежду си и с обкръжаващия свят. Съзнателно! И затова тук няма да помогнат никакви силови методи, убеждения или пропаганда. Тук е необходимо именно да се отворят очите на човек, за да види къде се намира той.

И само тогава, когато той сам се убеждава, изучава и разкрива това, става рационален, правилен член на това съобщество и разбира как да действа. Само от своето разбиране и осъзнаване!

[51593]

Заради света, не заради Твореца

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Открива ли се съвременният свят за науката кабала?

Отговор: Да, но при условие, че се обединим и направим място вътре в себе си за свойството отдаване, за светлината, за да може чрез нас тя да въздейства на целия свят. Ние трябва да станем свързващо звено, „проводник”, който провежда светлина към останалите народи.

Ако направим това, няма да има никакви проблеми и вълната на всемирното пробуждане ще ни издигне до духовния свят. Но това ще стане само ако се обединим, за да прокараме това обединение към цялото човечество и да доставим удоволствие на Твореца. Така Той, аз и целият свят ще бъдат свързани в единна система.

От урока на тема от вестника „Народ”, 14.08.2011

[51255]

Не изпускайте момента

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Баал а-Сулам пише във вестника „Народ”, че е недопустимо да изпуснем правилния момент. Какво означава това в рамките на днешните протести в Израел?

Отговор: Означава, че трябва да разпространяваме посланието за обединение, но преди всичко, да се обединим помежду си. Не можем да забравим за това, иначе нашата поява би се превърнала в един обикновен концерт.

Когато разговаряте с хората и се представяте пред тях, трябва да разберете, че сте заедно с нас и искате да предаде вътрешната, духовната промяна на нашата взаимовръзка. Само това ще им позволи да почувстват, че обединението е спасението.

От урока на тема от вестника „Народ”, 14.08.2011

[51249]

Попитахте? – Отговарям… – 52

Въпрос от английския блог: Изглежда, че е много трудно да намериш подходяща среда за себе си. Където и да се намирам, усещам, че обкръжението ми вреди и трябва по-скоро да го зарежа. Дълго време търсих подходящите другари, но така и не ги намерих. Тогава започнах да анализирам себе си: възможно е да не мога да открия правилното общество заради недостатъците на характера си?

Отговор: Ти трябва да намериш група и да бъдеш в нея, само ако това е възможно – физически или в краен случай виртуално. Трябва да се занимаваш по ежедневните ни уроци, да изучаваш блога ми, да участваш в събранията на другарите и разпространението – макар и в някаква степен всичко това. И тогава ще напредваш, в осъзнаването на злото в себе си и необходимостта от поправянето му за усещането на Твореца.

[51597]

Световния бунт на младежите

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщение: От Европа идват все нови съобщения за безредици.

В Швеция младежта напада полицейски участъци – полицейските патрули били замеряни с камъни и бутилки със запалителна смес. И сега там се опасяват от събития по лондонски сценарий.

Испанците не искат да пускат римския папа в страната. Тези протести са достатъчно смела акция за католическа Испания, но когато страната е в криза, за духовното видимо мислят в краен случай. Работа търси всеки 5 –ти Испанец.

Британски вълнения – бунт на подрастващите от 15 до 25 години. Властта е организирала социалните мрежи. За съобщения в Интернет британските съдилища вече дават различни срокове затвор – до четири години лишаване от свобода.

Съобщение (Le Monde, Франция): Тунис, Египет, Либия, Сирия, Италия, Гърция, Великобритания, Израел – списък на страните с бунтуваща се младеж продължава да расте. Вместо спортни и музикални празници, съединяващ елемент се явява безработицата, неудовлетвореност, страх от настоящето, безпокойството за утрешния ден.

Реплика: Настана време, когато правителствата не могат повече да управляват народа, а народът ще усеща в себе си сили да се самоуправлява, защото светът премина от индивидуална егоистическа връзка (по вертикалата на управлението)  – към всеобща взаимозависимост (управление на кръглата маса).

[51801]

Какво представлява „взаимното поръчителство“

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Какво представлява „взаимното поръчителство“?

Отговор: Взаимното поръчителство е такъв вид наша взаимна връзка, когато трябва да приема всички останали хора, като членове от семейството ми.

Трудно ни е да си представим, че е възможно, но сме длъжни да достигнем такова състояние в нашето вътрешно развитие, когато всеки човек в света ще чувства целия свят, намиращ се в него.

Как чувствам семейството си? Чувствам в себе си всеки член от семейството си, те са като неразделна част от мен. Чувствам на кого и какво трябва да дам, за кой да се погрижа, кого да подкрепя. Имам възрастни родители, деца, внуци, жена, къща, разходи, дългове, някой е болен, на някой трябва да се помогне и т.н.

Съответно с това, на нашия общ семеен съвет, съобразявайки се с потребностите на всеки, ние съставяме списък на приоритетите, важността на тези потребности: какво трябва да направим първо, второ, трето и т.н.

Ако ние започнем да действаме с такова отношение към света, като към едно семейство, тогава всеки от нас ще бъде хармонична част от този свят. Към това състояние ще ни доведе природата – или чрез удари, или чрез нашето разбиране.

[51385]

Буря в мрежата

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщение: Революциите се извършват в социалните мрежи и микро-блоговете. Последните събития в Англия само потвърждават това. Жителите на Тоттенхам се събират във Facebook и се разбират за съботната атака в града. Ако на страницата е нямало призиви към действие, едва ли би могъл да бъде проявен революционният феномен на социалните медии.

Обаче най-голямата опасност не е в откритите социални мрежи – опасните и активните преговори са водени от участниците чрез месанджера BlackBerry (BBM).

Днес хакерите обещаха да атакуват най-масовата социална мрежа, защото Facebook продава информация на правителствените структури и предоставя лични данни на службите за безопасност, които шпионират хората от целия свят. Хакерите призовават да се обединят всички съчувстващи и да се приготвят за исторически преврат, който, по тяхното мнение, ще се случи на 5 ноември.

Реплика: Всечки преврати, сега и през миналите векове, ще останат в историята. И всички те са се състояли под натиска на жестоката принуждаваща сила. Но в последно време ние попаднахме под въздействието на нова сила – интегралната сила на природата, тласкаща ни към обединение – или чрез страдания, или чрез осъзнаването на необходимостта – и в това е нашия избор.

Така че никакви революции няма да донесат положителен резултат. Миналият премиер министър на Англия Гордън Браун писа, че всичко, което се случва – се случва само за да ни принуди да се обединим, да се изравним с глобалния свят на природата. Но и той не можа нищо да предприеме, защото обединение може да се постигне, само привличайки тази сила върху себе си. А кабала – науката за поправянето на нашия егоизъм и обединениението над него, описва как да стане това.

[50997]

Новата вълна на кризата

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (М. Блант, икономически наблюдател на NEWSru.com): Надеждата да се ”закърпи” кризата и да се продължи работата на досегашната система, не донесоха желаните резултати.

Поредният икономически спад в САЩ ще удари целия свят, защото американците остават все още най-големите потребители и понижаването на търсенето от тяхна страна ще доведе до застой в световната икономика.

Не е изключен пуска на печатната машина, за пореден път да залее разгарящата се парична криза. Но за световната икономика най-вероятно се очертава дълъг период на стагнация, с която правителствата ще се борят с помощта на все нови и нови финансови инжекции, което в крайна сметка ще доведе до обезценяване на парите.

Реплика: Нашето егоистическо противопоставяне с глобално взаимосвързаната природа не може да продължава безкрайно, защото човешкото развитие продължава – т.е. с всеки изминат ден ние ставаме все по противоположни на нея, а следователно  с това темпо ще откриваме и все по задълбочаващата се криза.

Накрая това ще прелее в народни вълнения, революции, световна война – човечеството ще търси обичайните егоистически методи ”за въвеждането на справедлив ред”. Но природата ще ни победи със страдания, ще ни принуди да се замислим за причините и целите.

Основната причина е нашето несъответствие с нея: ние – сме отделни егоисти, а тя е взаимосвързано цяло. Целта е да станем подобни на нея, нашето пълно обединение, постигане на ”възлюби другия, като себе си”. Тоест пред нас е: или осъзнаване на целта и нейното постигане по наше желание или ”с тоягата към щастието” камшик или сладост – избирайте, господа!

[51725]

Катастрофата и руският характер

Въпрос: В последно време все повече забелязвам, че говорите за душевната криза. Обикновено е прието да се смята, че руснаците обичат да говорят за душата. От нас ли се научихте на това?

Отговор (мнение на Владимир Пастухов, руски юрист, съветник на председателя на Конституционния съд на Русия, научен директор на Института по право и публична политика): Работите в Русия са зле. Катастрофата протича незабележимо. Страната изчезва, но никой не обръща внимание на това.

Русия се нуждае не от модернизация на промишлеността, а от модернизация на душите. Фатализмът съставя основата на руската душа. Той се явява източник на непреклонния руски дух, но също и причина за воденето на безцелен, безсмислен живот. Руснакът вярва в предначертаното бъдеще повече, отколкото в себе си. На руснаците е чужда мисълта за това, че могат да повлияят на нещо в собствената си страна. Предварително знаят, че ще ги излъжат. Привикнали са да приемат лъжата като нещо необходимо.

Руснаците са активни фаталисти. Те не чакат милост от природата, а са готови сами да я оберат, отнемайки всичко, което им се полага. Руският фатализъм е бунтарски, заставя да вървиш напред, като не се оглеждаш и не разсъждаваш. Но той е безполезен в бита. На руснаците не им се удава осъзнаването и премислянето на историческите действия, затова са способни да извършват велики исторически постъпки. Нито една реформа в Русия не е била успешно доведена до логичен край, затова пък революциите и войните са се провеждали успешно.

Руснаците лесно отиват на смърт и към подвиг, но организацията на всекидневния им живот представлява неразрешима задача за тях. Руският фатализъм поражда тези черти в характера, които отделят Русия от либерална Европа – егоизъм, безотговорност, недоверие към всички и даже към самите себе си. Фатализмът прави руснаците егоисти. Като се съмняват в полезността на своите собствени действия, руснаците никога не правят колективни действия, не искат да влизат в коопериране помежду си.

За руснаците няма по-чужда идея от идеята за самоограничаване. Волята, а не свободата – ето техният идеал. Оперативната несъвместимост ги заставя да виждат в околните врагове. Руснаците предполагат, че справедливостта съществува само в приказките, не могат да си позволят да живеят честно – веднага някой се възползва от честността им против личните им интереси.

Фатализмът прави безсмислено формирането на чувството за персонална отговорност. За да се преместят от мъртвата точка в руската история, трябва да променят своя национален характер. Но за да изменят националния си характер, трябва, преди всичко, да преодолеят руския фатализъм, общото неверие в това, че нещата могат да се изменят към по-добро, в резултат на координирани, целенасочени усилия на хората.

Днес руснаците трябва да придобият такава вяра, каквато имат в Бог – в себе си, в своите сили, в своя разум, в ефективността на колективните целенасочени усилия за изменение на условията на своя живот. Нищо не се променя от само себе си. Нищо не пада от небето. Нищо не се променя дотогава, докато руснаците продължат да бъдат фаталисти. Повече не бива да се извлича ползата от „на късмет”, а трябва да се действа.

[51803]