Entries in the '' Категория

Кабалистите – за възприемането на реалността, ч.8

Скъпи приятели! Моля ви задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти.

Забележките в скобите са мои.

В нас няма никакво постижение и възприятие в нито един материал

Самата същност на човека, без материалното въплъщение, е съвършено невъзможно да са възприеме, тъй като петте органа на чувствата и въображението ни разкриват само действието на същността, но не и нея самата.

Например:

Зрението възприема само вълните от същността на видимото, съответно светлината, която то отразява.

Слухът е всичко на всичко само силата на въздействие на звуковите вълни на някоя същност, предавани по въздуха. Въздухът под въздействие на силата на звуковата вълна извърша натиск върху тъпанчетата в ушите и по такъв начин чуваме, че в близост до нас се намира нещо.

Обонянието възприема въздухът, излизащ от същността, който дразни нервните окончания, реагиращи на мирис и тогава усещаме този мирис.

Вкусът епроизводно от контакта на някоя същност с нашите вкусови рецептори.

По такъв начин, всичкитенаши четири органа на чувствата не ни предлагат нищо, освен разкриване на действията, изходящи от някаква същност, но в никакъв случай самата същност.

И дори и най-силното чувство  – осезанието, способно да различи студено от горещо, твърдо от меко, също преставлява не нещо друго, аразкритие на действието вътре в самите същности, но те са само проявления на същността. Можем да изстудим горещото, или да подгреем студеното, твърдото можем да разстопим до течно състояние, и да изпарим течността, довеждайки я до газообразно състояние така, че вече няма да можем да я усетим с нашите пет чувства. И независимо от това, тази същност се съхранява. Можем отново да превърнем газът в течност, а течността да доведем до твърдо състояние.

И е понятно, че нашите пет органа на чувствата по никакъв начин няма да ни разкрият същността, а само нейната проява и въздействие. И следва да знаем, че всичко, което не ни е дадено да възприемем в усещанията си, не може да съществува и във въображението ни. А това, което не се проявява във въображенеито ни, никога няма да съществува и в мислите ни, и ние нямаме никаква възможност да го разберем.

Баала-Сулам. Въведение в книгата Зоар. п.12

[51666]

Кабалистите – за възприемането на реалността, ч.7

Скъпи приятели! Моля ви задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти.

Забележките в скобите – са мои.

Постижението е следствие на взаимодействието между външната същност и нашите органи на чувствата

В нас няма никакво постижение и възприятие в нито един материал, тъй като и петте органа на чувствата ни не са готови за това. Защото зрението, слухът, обоняннието, вкусът и осезанието предават за обработка в мозъка само сигналите, отразяващи някакви свойства на разновидността на същността, придобиващи форма само при взаимодействието и с органите на чувствата.

Учение за Десетте Сфирот. Част 1. Вътрешно съзерцание. Глава 10

[51576]

В самия край

каббалист Михаэль ЛайтманМнение: (Жак Делор, екс-председател на Еврокомисията): Еврото и Европа се намират на края на пропастта. За да не паднат, изборът е прост: или държавите членки на съюза се съгласяват на по-тясно икономическо сътрудничество или предават пълномощията на Евросъюза.

Втория вариант отхвърлиха повечето от 27-те члена. Остава първия. Отказът от по-тясно икономическо сътрудничество е пълен с разпад на обществото. Френско-Германската среща на върха не води до реално решение за извеждане на еврозоната от кризата.

Реплика: Преди много години говорихме вече в този блог – нужно е да се тръгне към пълно обединение на страните от ЕС, защото непълното обединение ще доведе до разпад, ако не и към война.

[51846]