Entries in the '' Категория

Безредици в Китай

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщение: В една от най-бедните провинции на Китай – Гуйчжоу, са станали масови безредици с участието на няколко стотин човека. Жителите на Цянси са разбили десет служебни машини и са подпалили още пет. Няколко човека в униформи са получили наранявания, повече от десетина погромаджии са били арестувани.

Инцидентът е получил широко обсъждане в социалната мрежа Weibo – популярен сайт на микроблоговете в Китай. Но към сутринта властите са успели напълно да блокират записите, посветени на безредиците.

В последно време в различни региони на Китай избухват конфликти между гражданите и представителите на властите. Сред причините за това са неплодородие, земеделски диспути, сблъсъци на етническа почва. Това се явява най-острият проблем за управляващата в страната Комунистическа партия.

Реплика: Страшно е да се помисли за тези безредици, които постепенно назряват в Китай. Надявам се, че дотогава човечеството ще разбере, че единственият възможен път за развитие е пътят на постепенно обединяване, на взаимно поръчителство („Арвут Ададит”). Така светът може да се избави от многото страдания в преходния период от егоистичния към алтруистичния строй.

[51266]

Настана време!

каббалист Михаэль ЛайтманПриятели, за първи път в историята стигнахме до реализация на науката кабала, до предназначението на човека и поправянето, което трябва да измине творението! Всичко това сега е в наши ръце и сме длъжни да го направим, независимо, че може да се окаже доста трудно и даже невъзможно.

Нека все още има някакъв страх, че не сме способни на това и се чувстваме неуверено – но какво да се прави, времето настъпи! Реалността ни задължава да действаме. Пред нас се разкрва мястото на разбиване и трябва да се поправим.

И независимо, че сме свикнали, че кабала е изучаване на някакви си текстове, намерения, действия, които не носят видими резултати, а проявяващи се дълбоко вътре преживявания и усещания на човека, но едновременно с това, днес се доближихме до ситуацията, когато това започне да се въплъщава в материята. Тоест всичко, което учим и всичко, което се опитваме да реализираме в намерението, сме длъжни да го видим явно въздействащо на материята и въплъщаващо се в света, в новия баланс от сили, в процеса, през който света преминава.

Достигнахме до практическата кабала! И не е възможно да оставим мисията си и да избягаме. Ако не направим това, което ни е възложено, то и нас и останалия свят ни очакват много драматични събития.

Защото силата, която дойде, за да ни помогне да напреднем – в случай, че не се възползваме от нея правилно, ще продължи да действа. Но ако изпуснем възможността да я използваме правилно, по желания начин, то тя сама ще ни използва, независимо от нашето желание и то в много нежелана форма.

Искаме ли или не, тази сила сега се разкрива и трябва да се прояви в нас. Можем да я превърнем в анти-егоистичен екран и отразена светлина, в мярката на подобие и отдаване на Твореца – и какво по хубаво от това! А ако не го направим, то тази същата сила, която не сме превърнали в екран и намерение, в отразена светлина и отдаване, в светлина и добро – ще започне да ни действа в обратна форма.

Затова Баал а-Сулам казва, че е бил задължен да издава вестника и да започне да действа, така че всички да разберат, каква задача стои пред нас за да я изпълним.

От урока по вестник „Народ”, 16.08.2011

[51497]

На прага на класическата кабала

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Какво е ”практическа кабала”?

Отговор: „Практическа кабала“ е когато действаш на практика, а не само вътре в себе си. Макар, че вътрешната работа също се нарича практическа кабала – създаване на намерение, сливане (зивуг) и получаване на светлина поради отдаване. Тоест не просто четеш за това в книгите, а си постигнал инструмента отдаване, който се нарича екран, и можеш с негова помощ да извършваш практически действия.

Ти имаш материал, над които трябва да извършиш определената работа. А тя е възможна само за сметка на екрана. Екран получаваш благодарение на светлината, възвръщаща към източника. Всичко това се нарича практическа кабала – няма други практически действия, освен предаване на материала формата на отдаването. Желанието да се насладиш трябва да придобие намерение за отдаване – това е единственото действие, съществуващо в света.

А освен науката кабала, нищо не може да ни помогне, защото тази науката ни казва, как действа общата система и как трябва ние да действаме в нея. И ако съм възприел цялата тази наука и започна да я реализирам, то това се нарича ”практическа кабала”.

Подобно на това, както има теоретическа и приложна, практическа физика. В теорията може да се обмисля, да разбираме или не, но след това идваме до практическата реализация, когато правя различни опити, изучавам и измервам, проверявам така или иначе.

Подобно на децата, които за сега играят, за да пораснат и да станат възрастни, и ставайки възрастни, правилно да извършват тези действия вече в реалния живот. Това е предназначението на експеримента в науката.

А самата практика е реакция на достиженията в науката и в живота. Същото се отнася и до науката кабала. Но ако се учиш, за да я реализираш на дело, значи си вече на прага на практическата кабала – макар, че може би ще ти потрябва още много време, за да придобиеш екран  и започнеш да изпълняваш тези действия. Но съгласно своето направление, своята цел, ти вече се смяташ занимаващ се с практическа кабала.

Единственото практическо действие съществуващо в реалността –е сливането със светлината (зивуг де–акаа), мярката за подобие по свойства, която достигаме.

От урока по вестник „Народ”, 16.08.2011

[51493]

Взаимно поръчителство – за целия свят

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Гледам отговорите на статиите, които излагат движението ”Поръчителство”, за което много от читателите казват, че вие просто искате да разширите своя кръг от адепти, сиреч, че на ”кабала вече не кълват, и затова Лайтман е разкрил ново движение”.

Отговор: Обичам такива остри въпроси и упреци, защото се стремят да разберат моето мнение. Кабала е методика за поправяне на света, която се вписва на всяко стъпало на човешкото общество:

– има хора, които се интересуват от духовното движение напред.

– има хора, които се интересуват от движението напред, защото за тях е важно безопасното и спокойно съществуване – на тях и техните деца.

– Има хора, които малко се интересуват от това. Те се интересуват от нормално добро съществуване: сега се чувствам комфортно и това е задачата ми – да съхраня този комфорт или по възможност да го увелича.

Има хора, които се занимават само с личното, със себе си, а има и такива, които се занимават с общественото. Има хора, които ги влече властта, славата, знанието богатството, т.е. афинитет към по-привлекателното в сравнение с обикновения човек.

И във всеки от тях тези свойства и желания са заложени от тяхната същност, такива са се родили. И затова аз, като изучаващ природата на човека и обществото, не предявявам никакви претенции към никого и разбирам прекрасно, че хората, занимаващи се с кабала или които се интересуват от кабала – те и ще дойдат в кабала.

А в хората, в които няма такъв стремеж, колкото и да им разказвам за кабала, няма да я потърсят. Но те ще видят, че взаимното поръчителство е онзи инструмент, с помощта на който днес можем да поправим кризата: и вътре в човека, и в неговото семейство, и в държавата, и в света.

Ето това искам, те да разберат. И всеки в съответствие със своите вътрешни въпроси, с потребностите си ще заеме място в тази йерархия за поправяне на себе си и на човечеството.

Затова тук няма никакви опити за въвличане на хората, в нещо, на което те не реагират. Такова нещо не е възможно да се направи. Това не е случайно политическо движение, където можеш да привлечеш човека с някакви си цели: ”да отидем да завоюваме, да грабнем нещо от другите и да си го поделим и т.н.“.

Напротив това е обединение, което е изградено на взаимното съгласие на всичките членове на обществото. И затова всеки взема участие в него. Тоест на практика, към взаимно поръчителство трябва да премине всеки човек в света, само ако  изначално той има заложени такива свойства, данни, дадености.

[51387]

Без омраза няма любов

каббалист Михаэль ЛайтманАко от начало не е имало омраза, то нямаше да има и любов, когато говорим за духовните понятия. Както е казано: „Аз създадох злото начало и, като допълнение, Тора за неговото поправяне, защото включената в нея светлина връща към източника на доброто“.

Добрият източник – това е любовта. Но тя не може да се разкрие, ако в началото не се е разкрило злото, омразата, отхвърлянето – както не съществува краят без начало. Трябва да свикнем с това, че любовта и омразата винаги се проявяват и работят заедно.

И затова откриваме в своето общество и омраза, и любов, и разбираме, че едното е невъзможно без другото. Ние не сме прекрасните ангели, които са закостенели на неживото ниво – а сме хората с целия си жесток егоизъм.

И в тази степен, в която ще се стремиш да обичаш, ще разкриеш още по-голяма омраза. Само тогава ще се удостоиш с изхода от Египет и с достигането на планината Синай. Планината на омразата, „Планината Синай“ – това е резултатът от цялата ни предишна работа.

Вавилонската кула – това е едва самото начало, там още нищо не се е разкрило. И затова 20 поколения от Адам Ришона и до Авраама – първите поколения на кабалистите, се наричат праотци. Това е само първоначалната подготовка. Защото там още не се е разкрило голямото желание.

За пръв път желанието се разкрива във Вавилон, откъдето започва науката кабала. Там вече има някаква планина на омразата – „Вавилонската кула“, над която може да се издигаш. Там се ражда науката кабала – науката за обединението, от там се появяват хора, които са способни за него. Така през цялото време любовта се разкрива над омразата.

Затова не е страшно, че в нашия свят днес се разкрива омразата. Необходимо е само да не допуснем тя да се разкрие по естествен начин, а да изпреварим удара с лекарство, за да се разкрие омразата с разбиране, осъзнато – за да сме сигурни, че  имаме прецизни инструкции, как да я използваме и да я използваме правилно.

От урока по избрани откъси от Деня на Любовта „Ту Бе-Ав“, 15.08.2011

[51392]

Народът иска обществена справедливост

каббалист Михаэль ЛайтманОбществена справедливост е възможна само при постигане на взаимно поръчителство.

Взаимно поръчителство означава, че принципът ”Благото на обществото превишава частното благополучие”  е закон на живота за всеки жив човек.

Само на тази основа можем да осигурим достоен живот за нас и децата ни … Само на тази основа е възможно изпълнението на всички социални изисквания, с които днес излязохме на улицата.

Само като усещаме, че всички сме един народ, единно дружно семейство, където интересите на твоите близки са по важни от твоите собствени, ще запазим държавата ни, която е гарант за целия еврейски народ.

В противен случай, ако не отговорим на изискванията на времето, то политиците ще се заемат със своите игри, телевизията – като показва поредното шоу и нашироко футболните мачове, пресата – поредния секс скандал … И дъждът ще измие усещането за единство, което ние не успяхме да опазим в душите си.

[51297]

Промени към по-добро няма да има

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (М. Хазин, икономист): Никакви промени към по-добро в света не могат да се случат, докато управлява сегашния политически елит. Западните бизнес- групи вече го разбраха. Да се смени досегашния политически елит е възможно, а кой да заеме неговото място?

Именно това е основния проблем на повечето държави в света. И да се разреши преди кризата да се е проявила напълно – няма да се получи. Впрочем, както показват последните данни на американската статистика – не е останало много време за чакане!

Реплика: Михаил Хазин е мой отдавнашен личен познат, известен предсказател на световното икономическо развитие. С него сме на едно мнение за развитието на света за последните 5 години.

Необходимо е да се създаде в управляващия елит ново, интегрално мислене, защото случайните специалисти  ”на отминалия свят” са със стар, индивидуален, егоистичен подход. Те не само няма да решат нито един проблем, а ще въвлекат икономиките на своите държави и целия свят в още по – голяма депресия.

Затова трябва да се обучават икономистите на интегрално мислене – основно, да се възпитават в осъзнаване на взаимното поръчителство, за да могат да променят икономиката на стария свят в икономиката на новия свят – в икономика на взаимно поръчителство.

[51157]

Целият народ в семеен кръг

каббалист Михаэль ЛайтманИзраел е обхванат от вълна на социален протест, ако говорим общо, то ни е нужно единствено поръчителство, всеобщо обединение.Какво означава това?

Това означава, че цялата страна вижда как нейните представители сядат заедно на кръглата маса и създават общ форум.Трябва ни именно кръгла маса за всички, за да решаваме проблемите така, както те се решават в семейството. Намираме този, който страда най-много и започваме да му помагаме.След това преминаваме към следващия по ред, правим сметки, търсим възможности за компенсиране, да уравновесим ситуацията…

Всичко решаваме в семейния кръг, без силови стълкновения и противопоставяния. И предявяваме на правителството общите си искания под формата на условия.

Ето какво ни е нужно: неправителствен форум, в който участват наши специалисти – икономисти, социолози, адвокати и т.н. Безусловно са ни нужни експерти, запознати със законите и професионалните въпроси. Иначе ще се наложи да започнем всичко от нулата, а междувременно човечеството е преминало вече няколко хиляди години в развитието си и в обществото вече са се формирали взаимовръзки, които е невъзможно да се игнорират.

Затова с помощта на специалистите ние заедно, целият народ, проявяваме общата картина и пристъпваме към решение на проблемите. Без викове и скандали – предварително поставяйки като крайъгълен камък единството и постоянно устремявайки се към него.

От урока по Книгата “Зоар”, 12.08.2011

[51086]

Какво е това равенство?

Въпрос: Какво е това равенство?

Отговор: Равенство, това е когато всеки от нас има равни възможности – условно равни, индивидуално равни възможности да изразиш себе си правилно в общата интегрална система – да получава и да отдава, да бъдеш в равновесие с всички останали.

Сърцето е равно с белите дробове, с черния дроб, бъбреците, краката, ръцете и т.н. В какво? В това, че те всички правилно взаимодействат помежду си. В това са равни всички, но всеки в своята индивидуална работа за общото благо и затова организмът живее!

Не съм виновен за това, че съм се родил и се отнасям, да речем, към черния дроб, а ти към сърцето, той към белите дробове, а онзи към нещо друго. Така е зададен всеки от нас. Но ако ние хармонично работим помежду си, то всеки от нас е равен на всички останали и няма такъв, който е повече или по-малко. Реализираме вродения си потенциал, който не сме избирали.

Всеки от нас се е родил с различни заложби, в различни семейства. Получили сме различно образование, възпитание, по различен начин възприемаме света, по различен начин се отнасяме към него, всеки от нас по своему усеща себе си. Но ако всеки от нас реализира себе си в хармония с останалите, това се нарича равенство.

[51383]

Попитахте?- Отговарям…- 39

Въпрос от английския блог: Съществува ли възможност да укрепя себе си и обкръжението, с цел предотвратяване на постоянното осъждане на другарите, към които аз засега се отнасям като елементи отделни от мен?

Или това е част от замисъла на Твореца, насочена към това да осъзнаем грешките на егоизма си и да използваме възможностите да поправим себе си?

Отговор: Вие трябва да се издигнете над всичко отрицателно и да се опитате да видите всички като праведници, оправдавайки ги с това, че всички ги виждате в своя егоизъм. Имено за вашето издигане и произтичат всички осъждания…

[51160]

Без съпротивление

Въпрос: Как да се обясни на хората ползата от обединението? Какво ще им даде то?

Отговор: Благодарение на обединението достигаш до равновесие с Природата и тогава няма да изпиташ недостиг от нищо.

Проблемът ни е в това, че всяко дело изисква от нас усилия, енергия. Но ако пребиваваш в равновесие с Природата, в съгласие с нея, то почти няма да прилагаш старание. Ти ще действаш като вечния двигател, на практика без гориво, без усилия, без съпротивление.

Днес всички твои действия са предизвикани от това, че си противоположен на Природата. Но представи си обратната ситуация: където и да отидеш, веднага всички са готови да ти помогнат изцяло, и ти на тях. Всичко става неизмеримо по-лесно, губиш неизмеримо по-малко енергия, материал и време, имаш неизмеримо по-малко проблеми. И така е във всичко.

Равновесието снема напрежението: ти встъпваш в такава връзка, която обезпечава свободното движение един към друг. Това се отнася до производството на каквото и да е и към всичко, което извличаш от Природата. Навсякъде възниква изобилие, защото във всеки елемент ни се разкрива вътрешната светлина, допълнителната енергия.

Навремето разузнавачите, изпратени по земите на Израел, след четиридесет години скитане из пустинята, разказвали за нейните огромни плодове. Именно това са имали те в предвид. Да, тежко е това, но друг изход няма. Aко искаш да добиеш блага за цялото общество, необходимо е да отмениш, да ликвидираш противоположността ни с Природата.

От урок по книга „Зоар”, 12.08.2011

[51082]

Ръководството на евро-централната банка в паника

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (М. Хазин, икономист): ЕЦБ започна изкупуването на дълговете задължения на Италия и Испания, за да спре срива на пазара на държавни облигации. Разбраха, че без емисия ситуацията не може да бъде удържана. Разбира се, няма да я ударжи и с емисия, но може малко да я отдалечат.

Не знаем какво предизвика такава паника в ръководството на ЕЦБ, че те се отказаха от основните си принципи. Доколкото отказът от основни принципи започна, то скоро ще последва и отмяна на прословутата европейска демокрация.

Напомняме, че в по-голямата част от страните на сегашния Евросъюз в края на 30-те години на миналия век, бяха открито фашистки режими и съдейки по всичко, именно те отговарят за прословутите „европейски ценности“, доколкото демокрацията през ХХ век се насаждаше от тесни елитни слоеве като идеологически отговор на СССР.

Днес имаме удивителната възможност да погледнем какви реални ценности съотвестват на „европейския избор“. Засега само е ясно че „финансовата стабилност“ в този избор вече не съотвества!

Реплика: Михаил, вие неведнъж сте  чували от мен, че в случай на неуспех на кабалистичния метод за поправяне, в света ще се възцари нацизъм, който ще доведе света до трета световна война. Във всички страни вече има предпоставки за това.

[51409]

Скачай и не гледай назад

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: В своето време Баал а-Сулам, като пред „закрити врати”, се е опитвал да предупреди народа за опасност. И той е разбирал какво се е случвало. Как не се е отказал в лицето на тази задънена улица?

Отговор: Това не е задънена улица. Успехът не е в нашите ръце и за нас няма друг изход – трябва да действаме, особено днес, когато целият свят е в криза. Днес вече не говорим за оцеляването на взетия отделно народ на Израел, защото крахът приближава навсякъде.

Създава се особена ситуация, където всеки разбира, че нещата са зле, но никой няма решение. Това вече не са конфликти между слаби и силни, богати и бедни, а напротив, трябва да се борим с един глобален проблем, който до няколко месеца ще се изрази в много радикална форма.

При тези условия, трябва да се обединяваме все по-силно и по-силно. Разбира се, че ще бъде трудно. Това е като да преминем Червено море: няма да стигнеш до никъде, докато не скочиш във водата. Но имаш всички условия, за да скочиш.

Преминаването на Махсом е проблематично – то изисква от теб да скочиш без да гледаш назад, и ти стигаш до състояние, където си способен да направиш това.

От урок по вестника „Народ”, 14.08.2011

[51245]

На какво се основава движението „Поръчителство”?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Вие ли сте основателят на националното движение „Поръчителство” (Арвут)?

Отговор: Не бих казал, че аз съм неговият основател, защото това движение е напълно основано на знание, което сме получили от науката Кабала, и на резултатите от анализите на информацията и тенденциите на развитие, които се изразяват в света. Затова, въпреки че движението е основано от хора, то се базира на законите на природата.

Ние формулираме и предлагаме практическо поправяне на нашето общество, спазването на условията, които природата ни диктува.

Въпрос: Значи това движение може да включва само хора, които учат Кабала?

Отговор: Не. Всеки човек може да участва в движението, ако разбира, че днес точно това се изисква от нас.

[51390]