Entries in the '' Категория

10 тенденции, променящи света

каббалист Михаэль ЛайтманМнение: (Др. Джон Галтънг (Dr. Johan Galtung), математик, социолог, основател на „Transcend“): 10 тенденции, променящи света:

– 5 глобални тенденции се разкриват в глобалното пространство между страните и регионите: упадък на САЩ, упадък на Запада, отслабване на страните и засилване на регионите, подем на неразвитите страни и развитие на Китай.

– 5 социални тенденции се разкриват в общественото пространство между групите от хора: засилване на нациите, укрепване на гражданското общество, развитие на младежката активност, нарастване ролята на жените, задълбочаване на неравенството и размирици.

Реплика: Тези и други тенденции са резултат от развитието на нашето егоистично желание, което става все по-взаимосвързано, докато не се превърне в едно цяло. Тази вътрешна връзка между нашите желания представлява глобалното, интегрално и взаимнозависимо поръчителство – съвременния свят.

Ако обединим всички тези тенденции и представим тяхната форма на взаимно отдаване, ние ще достигнем до формулата на нашето добро развитие. Иначе тези тенденции ще разкъсат човечеството на части в една нова световна война.

[50775]

Търсим ново послание или нов Месия?

каббалист Михаэль ЛайтманМнение: (Джон Личфилд (John Lichfield) резюме върху книгата на Стефан Хесел (Stéphane Hessel) „Възмущение” („Indignez-vous!“)): Тънката книжка „Възмущение” на Стефан Хесел е публично и социално явление на Ламанша. Повече от 600 000 копия бяха продадени през месец Октомври. Книгата, която побира едва 19 страници, бе избрана за любимо четиво сред читателите на Le Monde през 2010 година.

Възмущение” приканва младите ревностно да подържат военния дух на съпротива срещи Нацизма, отхвърляйки „безочливата, себелюбива” сила на парите и пазарите и защитавайки социалните „ценности на модерната демокрация”.

Ние знаем, че воденият модел за икономически и политически просперитет застрашава от разрушение планетата. В същото време не можем да си представим някакъв друг модел.

Успехът на книгата предполага, че има голям потенциален кръг от последователи (не само във Франция) на новия политически Месия на централно-левите: някой, който може да съедини гнева и разочарованието на средната класа (новите „маси”), предлагайки убедителен, демократичен път през зловещата бъркотия в началото на 21 век.

Коментар: За съжаление, никой не казва (не разбира), че „опората, която движи Земята” лежи в самия човек, в неговата промяна. Променяйки се, човек ще промени света около себе си. Както в течение на цялата история човекът се е променял, опознавал е законите на природата, променял е света, така и сега той трябва първо да измени себе си, по-дълбоко да разбере природата и едва след това да промени света около себе си.

[50489]

Любовта е над всичко

каббалист Михаэль ЛайтманКазано е: ”Всички престъпления ще бъдат покрити с любов”. Излиза, че любовта не е възможна без ”престъпление”, без работа над него. Трябва с мъдрост да се подхожда към отношенията ни един към друг: Формата за общуване винаги се изразява в недостиг и напълване.

Затова трябва да се стремим към любовта и да не се отчайваме от това, че пътьом разкриваме ненавистта! Много добре, ако отрано знаем и разбираме, че е такава формата на напредък. И тогава откриваме истината, а след това, съгласно силата на ненавистта достигаме до любовта.  Планината Синай (планината на ненавистта) се превърнала в планината на светостта, Планината Мория.

Затова душата се е разделила на толкова части, на такова голямо количество хора. И дори ако живееш в някое глухо място и си откъснат от хората, но имаш връзка още с някой макар и виртуална, то тогава вече можеш да работиш над нея.

Защото пряко с Твореца могат да работят само кабалистите, обладаващи духовни постижения. А засега ти е нужен някакъв постоянен образ, намиращ се извън тебе, за да те отблъсква, и да правиш разчети с него.

Той не може да бъде твой роднина: дете или съпруга. Той трябва да е човек, нямащ с тебе никакъв контакт и връзка. И тогава ще си дължен да развиеш такива форми на отношения, в които ще преобладава ненавистта, а над нея любовта.

Затова трябва да постигнем съединение, взаимно поръчителство – въпреки различията. Любовта може да се изгради само над ненавистта. Донесете всичките си желания, всичките си изисквания, всичките си спорове, а ние трябва да приемем всички тези условия, които вече ни се разкриха и предстоят да се разкрият като дадени свисше!

Нека да се събират хората с всякакви виждания: леви, десни, религиозни, светски с всякакъв стереотип и заблуждения – всичко това сме получили свисше. Творецът ни е поставил в такива условия, за да разкрием над всичко това взаимната връзка, обединение, поръчителство – всичко заедно, подкрепяйки се един друг. И с такова обединение изграждаме такъв организъм, който е способен да издържи на вечността.

Нищо не изтриваме, нито едно свойство, с което всеки се е родил, нито един порок. Нека дойдат всички със своите грешки и престъпления. Грижа ни е само това, как да обединим всичко под един покрив, под купола на любовта към ближния, както към самия себе си, за да покрие любовта всички престъпления.

Аз гледам на това, като на част от Твореца и на част от творението, дадени ми свисше. А моята задача е само да ги съединя, всичките. Творецът през цялото време ни подхвърля проблеми, разкривайки все нова и нова ненавист, отблъскване, разногласия. А над всичко това всеки път все повече изграждам и разширявам своята любов и така се изкачвам по стъпалата на стълбата.

Затова без разрушения, без 9–ти Ав не е възможен деня на любовта, 15–ти Ав.

От урока „Ту Бе-Ав“ 15.08.2011

[51375]

Малка стъпка на човека – гигантска крачка на човечеството

каббалист Михаэль ЛайтманЗа да стигнем до съответствие с интегралността на Природата, ни е необходимо във всички сфери на своята дейност да започнем да се отнасяме по друг начин един към друг. Дори ако промяната е малка, дори ако е само 1%, стане ли, тя ще е по целия свят и затова ще предизвика радикални, много големи промени към по-добро.

Въобще, недооценяваме малкото. Например, за 50 години средната температура в света се е повишила с 0,1% – и погледнете до какви промени е довело това: топят се ледниците на Аляска и в други места, нивото на океана се повишава в сантиметри, климатът се променя… Някакви жалки 0,1% – но в целия свят.

По такъв начин мъничката промяна във всеки ще умножим по седем милиарда души, които са взаимосвързани помежду си в степен, която не е била по-рано. Между тях в нещо вече се е установила всеобща близост и затова малко помръдване, като резултат, ще доведе до много големи промени и светът по удивителен начин ще се преобрази.

Защото мащабите на текущите процеси са много големи. И затова, малкото ще предизвика множество последствия в нашия живот. В условията на взаимното влияние всеки въздейства на всички, тъй като всички сме свързани в единна мрежа: с мисли, желания, планове и т.н. За това говорят и учените. В резултат, нашите мисли и желания се сближават и се включват взаимно.

Това създава за човечеството съвършено друга територия, платформа за съществуване. По такъв начин ние, хората, чрез въздействието „всички на всеки” и „всеки на всички”, умножаваме своите изменения. Малката промяна във всеки ще се умножи по седем милиарда, а седем взаимно свързани милиарда влияят на всеки толкова по-силно. Тук се създава особена прогресия – като лавина, която все се увеличава. Като че ли си пуснал двигател, чиито обороти нарастват, благодарение на умножаването, благодарение на нашата взаимовръзка.

А нали хората се намират на най-висшето стъпало на природата. Свойствената ни сила на мисълта, силата на желанието превишава всички останали фактори. Най-скритата сила винаги е най-велика. Тази сила на човешкото стъпало стои над силите на неживата, растителната и животинската природа. И затова, със своите промени ние въздействаме на всичко, което ни обкръжава. Резултатите не се ограничават само със самото човешко общество. Изменяйки се, ние водим до равновесие на всички сили в света.

Тогава ще влезе в норма времето, ще улегнат всевъзможните природни явления, ще се реши проблемът с дефицита на енергия и секващите природни ресурси. Навсякъде, където днес ни застигат неудачи, ще почувстваме промени и ще достигнем успех. Защото по този начин създаваме равновесие в цялата природна система, която представлява сама по себе си едно цяло.

И затова, ние не просто искаме малко да облекчим живота за себе си. Ако спазваш закона на природата на своето ниво, то, явявайки се човек, възвисяващ се над всички останали нива на природата, ти оказваш влияние и върху тях. Както пише Баал а-Сулам, цялата природа се издига и се спуска заедно с човека. Тя няма свобода на избора, за да се движи към равновесието и само човекът, предизвикващ дисбаланс, може сега да доведе всичко до баланс, към обединяване. Затова цялата природа се присъединява под него, отдолу – тази система само съпровожда нашата човешка система.

От беседа за новата книга, 11.07.2011

[51141]

Експериментите на обществената психология

каббалист Михаэль ЛайтманЕкспериментът на съответствието (подчинението на групата Соломон Еш): На доброволеца му съобщават, че той ще премине тест за визуално възприемане. Той не знае, че останалите участници са актьори, а той е единственият, който наистина участва в теста. Тестът e за съответствие с групата.

На участниците показват картинка с 4 линии. 2 от линиите са очевидно еднакви. Молят участниците да назоват само еднаквите линии. Всички актьори дават неправилен отговор.  Доброволецът е смутен, но дава правилен отговор, макар и не съответстващ на останалите.

Показва им се следващата картинка. Всички актьори пак дават еднакъв неправилен отговор. Но доброволецът следва тях и дава същия неправилен отговор. Резултатите от експеримента винаги са еднакви.

Експериментът на Еш

Извод: Винаги стигаме до съответствието с групата. Ние сме много обществени същества. Много чувствителни сме към това, какво хората около нас мислят. Искаме да им се харесваме. Не искаме да изглеждаме „други“, следваме групата дори и да не вярваме в това, което те казват. Груповата динамика – това е една от най-мощните сили в човешката психология.

Еш обяснява подчинението на групата от изкривяване, което се случва в доброволеца на 3 нива: възприятие, мисъл и действие. На ниво действие доброволецът мисли, че останалите грешат, но все пак се включва в групата. На ниво мисъл доброволецът чувства, че има конфликт, но отхвърля собствените си мисли, като смята, че мнозинството има право. На ниво възприятие, възприятието на доброволеца наистина бива изкривено от отговорите на мнозинството.

Във всеки  случай, това потвърждава указанието на кабала –  да създаваме около себе си или да се включим в такова общество, което да те изгради такъв, какъвто сега решаваш да бъдеш за в бъдеще. Обкръжението днес – това си ти утре.

[51273]

Глобалната връзка в растителния свят

Съобщение: Пример за универсална връзка в растителния свят (списание Science): Взаимоизгодната размяна на хранителни вещества между гъбите и растенията се прекъсва при „мошеничество“ на партньорите. Гъбата предоставя водата и химични елементи на растенията, а от тях, на свой ред, получава веществата, които не е способна да произведе самостоятелно.

Оказа се, че растенията са доставяли по-голямата част от въглерода на тези гъби, които честно са разменяли водата и елементите на хранителните вещества и са намалявали доставките на въглеродите към по-малко „честните“ гъби.

Растенията увеличават или намаляват потока на хранителни вещества към гъбите в зависимост от това какво количество микроелементи предоставя тази или онази гъба.

Така между гъбите и растенията се формира система от затворени взаимовръзки, които не позволяват нито на единия, нито на другия организъм единолично да управляват обмяната на хранителните вещества, което прави мошеничеството неефективно. Както отбелязват учените, подобен модела на симбиоза представляват пазарните отношения – растенията и гъбите заплащат за взаимните си „услуги“ със „стоки“ от аналогично качество.

[51269]

Отворен университет на интегралния свят

каббалист Михаэль ЛайтманАко самата Природа ни говори, че трябва да напредваме към глобално, интегрално общество и да се намираме в равновесие като едно тяло, живеещо по законите на  поръчителството – то трябва да разберем как да го достигнем. Тук вече сякаш има много методики.

Науката кабала говори за това по следния начин: хайде да напредваме с малки стъпки. Да не градим програми за хиляда години напред или за предполагаемия срок на съществуване на човечеството. Хайде днес да помислим какво трябва да правим.

Преди всичко, всеки един от седемте милиарда души трябва да разбере какво изобщо означава да живеем заедно в интегрална, глобална система. Хайде да започнем да се сближаваме един с друг, да развиваме нашата близост. Хайде да изучим законите на тази интегрална система, чиито части до една трябва да са взаимосвързани.

Защото сме свързани помежду си, но не го искаме и затова се сблъскваме със сериозен проблем като в разпадащо се семейство. Но докато мъжът и жената могат да се разведат, при нас такава възможност не същестува. Няма как да отлетя от Земята и затова съм задължен да построя тук семейното благополучие между всички седем милиарда членове на семейството.

Така че трябва да започнем с обяснение, как да създадем добро и благоприятно обкръжение. Защото от собствения си житейски опит и от изследванията се убеждаваме, че всъщност обкръжението формира човека. Където и да го сложиш, днешното обкръжение ще определя кой ще бъде той утре.

Значи, в крайна сметка, хората трябва да организират около себе си един вид „обвивка“ чрез средствата за масова информация, чието влияние ще подготови човечеството към интегралността, за да може се предвижва в посока поръчителство.

Хайде да го направим. Това безсъмнено е необходимо. Първо, по този начин ще намалим социалните проблеми: насилие, наркотици, изблиците на недоволство, тероризъм, проблемите в семейството и т.н. Така че за начало, нека заедно се ангажираме с това, да пристъпим към изучаване на глобализацията, за която всички говорят, на интеграцията, която, както вече всички разбират, ни е обхванала. Дайте да разберем какво е това.

Хайде да отворим международен университет, който ще ни позволи да се ориентираме в новия свят. Това обучение, по същността си, ще трябва да се провежда през цялото време от детството до 120 годишна възраст. Понеже през целия си живот човекът ще се намира в семейство, което ще се грижи за него във всички сфери на дейността му.

По такъв начин  ще започнем да се образоваме и да се възпитаваме с помощта на учените, психолозите, социолозите, политиците, специалистите от СМИ, възпитателите, учителите в училище, радио- и тележурналистите и т.н. Редом с новините и с останалия „антураж“, ще започнем да говорим за това, ще започнем да създаваме общ дух и тогава ще предизвикаме промени в цялото човечество.

От беседа за новата книга, 11.07.2011

[51145]

Цялата власт на науката!

каббалист Михаэль ЛайтманОбръщайки се към различни учебни материали по история на народите и страните, ще видим доколко се различават описанията в тях. Изглежда сякаш човечеството е преминало през една и съща история с всичките й проблеми, войни, беди и успехи, обаче всеки народ си я описва от своята гледна точка. В крайна сметка учебните материали, които трябва поне частично да отразяват истината, си противоречат един на друг.

От време на време разговарям с чуждестранни лидери на различни движения. На всеки от тях е напълно ясно, че неговото движение трябва да поведе след себе си целия свят. Това може да е религиозни или светски движения, организации, свързани с екология, със защита на животните и много други. Намирайки се сред тях, с какво се отличавам от тях?

Без да се опитваме да отговоряме на този въпрос, ние носим на хората кабалистическите послания в друг вид. Не доказваме кой е по-прав, а кой – по-малко, и не се опитваме да анализираме чужди мнения. Освен това, се опитваме да не подхождаме от историческа или религоизна гледна точка.Защото в тези области всеки може да представи доводи в полза на своята правота.

Ние призоваваме само да се абстрахираме от всичко, което имаме – от миналото и настоящето – и от сегашния момент да надникнем в бъдещето. В тази точка виждаме, че Природата ни задължава да съгласуваме връзките помежду ни, да постигнем равновесие, хармония, подобно на единно тяло, подобно на интегрална глобална общочовешка система, осъзнаваща се и функционираща наистина като едно цяло.

Природата ни задължава и ни подтиква към това. Многобройните изследвания подтвърждават това и можем да се осланяме на тях.Повече нищо не ни трябва. Остава ни само да разчитаме на науката, както е казано: „Човекът се ръководи само от това, което вижда „. Днес са ни нужни само факти и в съответствие с тях сме длъжни да вървим напред.

А фактите са такива, че искаме го или не, ние ставаме глобално, интегрално общество, което вътрешно е споено със взаимозависимост и взаимно поръчителство. В това, по същество, се състои тенденцията на цялата Природа, и от ден на ден виждаме как тя се проявява все по-ясно.

И тогава възниква въпросът: каква е ролята ни в този процес? Можем ли да си изобретяваме нещо изкуствено, да ставаме последователи на това, което е дошло наум на някой политик, социолог, политолог и т.н? Светът вече е бил посещаван от всевъзможни идеи и човечеството много си е патило от тях.

Или все пак ние трябва само да изследваме Природа и да се ръководим от резултатите на своите изследвания? Не повече от това.

Ако вървим напред, основавайки се на своите изследвания, водещи към Природата, то без всякакви съмнения от всичките възможности, които имат малките хорица на малкото Земно кълбенце, губещо се някъде по краищата на галактиката, която също е загубена в периферията на Вселената, – поне ще имаме този реален шанс.

Така че да не изпадаме във философстване и да не демонстрираме непримиримост. От опит вече знаем, че когато отстояваш своето, а аз – моето, това само ни довежда до войни и взаимно унищожаване.

Днес отчаяно се нуждаем от общ знаменател и единствено нерушимите закони на природа могат да го предоставят, на основата на които, ще изграждаме интегралното общество, обърнато не към разрушаване, а към съзидаване.

От беседа за новата книга, 11.07.2011

[51150]

Кои сме ние?

каббалист Михаэль ЛайтманДвижението „Поръчителство“ е обществено-политическо движение, което има за цел да издигне важността на понятието „взаимно поръчителство“ както в Израел, така и по целия свят. Движението е основано от международната организация „Кабала –ле ам“ с цел да донесе до световното общество реалността на глобалната криза, обхващаща всички области на живот и човешка дейност и да предложи научен метод за неговото решаване.

В дейността на движението вземат участие представители на всички слоеве на обществото, без разлика в пол, възраст, религия, националност и социално-икономическа принадлежност.

Ситуацията от последно време ни показа насъщната необходимост да се обясни на всеки, на когото не е безразлична съдбата на страната ни, какво означава „взаимно поръчителство“. Считаме, че само от тази позиция трябва да се прави анализ на днешното състояние на израелското общество и да се обсъди пътя на неговото по-нататъшно развитие.

Според нас социалните промени не могат да се извършат, ако в критична маса от хора и в следствие на това, в обществото като цяло, не се появи нова система от ценности. Само с политико-икономическите реформи, инспирирани „от горе“, не може да се достигне до истински социални изменения.

В страната ни и в света действат различни обществени организации. Ние приветстваме всички и протягаме ръка на всеки, който е загрижен за днешното положение на нещата. Нека заедно, като равни, на кръглата маса вземем участие в откровени обсъждания на тези кризисни явления, които буквално взривяват обществото ни тези дни.

Длъжни сме да осъзнаем огромната отговорност, която днес лежи върху всеки от нас без изключение и да сме крайно внимателни, за да не нанесем вреда на самите устои на нашата държавност.

Само активното ни и отговорно участие, доброжелателността и взаимното уважение ще доведат страната ни до позитивни изменения.

[51300]

Към обединение по пътя на доброто

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Какво е вашето отношение към случващото се, по-точно към неговата тенденция? Към това, което още не се беше случило преди няколко дни – Англия, Чили?

За съжаление, скоро целият свят ще бъде в огъня на безпорядъка, тъй като за случващото се лекарство няма и никой няма да намери. Защо не почакате, докато не видят, че никакви средства не помагат и не се съгласят да ви чуят?

Гордън Браун, историкът, още докато беше премиер – министър на Великобритания и много други влиятелни личности, преди много години говореха, че светът е един и знаеха, че само обединението между всички хора ще донесе решение на всички негови въпроси, на кризата. Защо те не решиха тези въпроси чрез обединение, чрез въвеждане на ново възпитание, чрез попаганда на взаимното поръчителство като Вас?

Отговор: Цялата история на човечеството е била тласкана от развиващия се в нас индивидуален егоизъм и ние сме се стремили да го реализираме и напълним. В това се е състояло цялото ни съществуване. В днешно време ние сме управлявани от природата не към по–нататъшно развитие на егоизма – той се е развил до предела си и вече 50 години ни показва своята опустошеност.

Егоизмът ни стана свързан и затова разкриваме, че сме взаимно свързани. Това се нарича „глобален свят“. Всъщност не светът, а ние станахме глобални. И затова, както твърдят учените, сме принудени да се поправим не индивидуално, а именно глобално – поправяне на връзката между нас.

И точно тук учените се спряха, защото никой в света не знае как се прави това. И колкото повече се проявява безпорядъка в света, кризата, значи толкова повече той се нуждае от поправяне.

Ставайки интегрален (взаимосвързан), светът започна да се управлява от две сили – не само тласкайки ни със силата на егоизма, както е било през цялата история, която систематично, по програма, природата ни е тласкала отзад, но и чрез силата на привличане към целта – своето обединено състояние. Но тази сила трябва да принудим да ни повлияе – като малко дете, което ако не се стреми да стане възрастен, ще остане като животно.

За предизвикване на тези две сили върху нас, устремяваща ни „напред“, към обединение е предназначена методиката „кабала“. В противен случай ще изпитваме давлението само на една отрицателна сила, тласкаща ни „отзад“ – и ще предизвика големи, глобални страдания, до война. Затова кабала се разкрива именно в такова време. За това е казано от всички кабалисти – см. например в статиите на Баал а-Сулам: „Даряването на Тора“, „Поръчителство“, „Мир в света“.

Освен това, трябва да разберем, че колкото повече страдания се проявяват в света под влияние на отрицателната, тласкаща ни сила – значи в по-голяма степен светът се нуждае от силата, увличаща го напред, за да може движението ни напред, към обединение, да не е в следствие на гонещите ни страдания, а по добър път, чрез увличащата ни напред добра сила.

Доколкото именно народът на Израел е бил създаден въз основа на метода на обединението на хората, в призава „Възлюби ближния както себе си“, то в него, дори след падението от това морално ниво, е останал „алтруистичен ген“, който може да да предизвика ускоряващата, увличащата напред към обединение сила. И ако той не я предизвиква и светът се движи към своята цел, гонен от страдания, то прави са народите на света, казващи, че народа на Израел е източник на страданията в света.

Не те са избрали да бъдат проводници на метода за поправяне и те не са способни да се освободят от тази мисия. Страданията на народите по света ще предизвикат от тяхна страна такъв натиск и гняв към народа на Израел, който ще го задължи да бъде водещ в поправянето на света.

[51163]

Правилен плик за посланията от Природата

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Вие казвате, че масата хора изобщо не са задължени да изучават науката кабала така, както ние го правим. Но дали човек може да се промени вътрешно, ако не се сближи с първоизточниците си? Защото всички промени идват от тях.

Отговор: Ти си стигнал до кабала, защото имаш желание да напредваш. По този начин точката в сърцето тегли човека напред. Той се чувства зле, иска да види утрешния ден, да достигне нещо, да разкрие за себе си небесата, затова идва да се учи.

Без значение колко пари има в сметката си, независимо дали му се подреждат добре или зле нещата в работа и дома. Той има друга мъка – трябва да намери смисъл на живота си, да открие своята цел.

Съвсем не така стоят нещата при тези, които се движат напред, подбутвани от материални обстоятелства: липсата на средства, неравенството, пораждащо завист към околните и т.н. Този негативен аспект дърпа назад и предизвиква страдания.

Когато хората са задвижвани само от страданията, а не от вътрешен повик, не от желание за развитие, не можеш да ги убедиш, че учението може да разреши всичките им проблеми. Защото човекът не свързва своята болка с добрата цел, която се намира отпред, с разкриването на Добрия и Творящ добро. И той няма да напипа тази връзка, докато не излезе от злото.

За тази цел той трябва да се заинтересува занапред от доброто, само доброто за него се нарича „обединение“, „поръчителство“.

И затова ти му казваш: ако се обединим и влезем в съответствие с интегралната, глобална Природа, ще ни е добре. Вместо препратки към мъдростта на Кабала, ти го препращаш към учени, политици, икономисти и т.н.

Ти му представяш факти, които вече са признати и огласени от хора, които имат тежест в очите му. Той не мисли да седне да учи с вас, той има различни планове за живота си – и това означава, че трябва да му дадеш подходящ отговор и достъпно средство за изпълнението му.

Казано е: „Възпитавай отрока си, съгласно отредения му път“. Обръщаме се към хората така, че да бъдем разбрани и чути. Ние говорим от гледна точка на самата Природа и доказваме, че кризата е резултат от глобалния, интегрален свят. Събираме становищата на специалисти и резултатите от научни изследвания, за да съставим от тях образ на кризата и на нейните решения.

Цялата работа е в това, че човечеството не съответства на съвременния свят и следователно не може да свикне с него. Ние ще сме на прав път само тогава, когато започнем да се обединяваме. Десетки хиляди интелигентни глави, най-добрите човешки умове говорят за това. Предаваме на света техните думи, защото на тях все пак им вярват. Те твърдят, че без поправяне на човека не са възможни никакви промени към по-добро. И това послание ще бъде чуто поне от някои от слушателите.

От урок по книгата „Зоар“, 12.08.2011

[51061]

Силата, родена от противоположностите

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как да се настройваме вътрешно, преди да тръгнем да разпространяваме навън?

Отговор: Ние сме длъжни да се стремим към единството, извисявайки се над всякакви различия и пропасти помежду ни. Някои хора ми се струват абсолютно антагонистични, другите ме ненавиждат, трети са прекалено различни от мен по своите виждания, вярвания, усещания…

Обаче на всичко това аз правя съкращение, т.е. не използвам всичките си отрицателни реакции, а искам над тях да изградя чувство на единство и сплотяване.

Казано е: „Всичките престъпления ще покрие любовта“. Това означава, че отдолу се намира целият ми негатив (–), целият егоизъм, всичките престъпления – а отгоре, всичко това покрива позитивът (+), любовта.

Разликата, спадът между тях създава силата на съпротивление и преодоляване, или според кабалистическата терминология – екрана, отразената светлина. Тя възниква от противоположността на двата полюса в мен.

И затова ние не отстраняваме егоизма си поради непотребност, а буквално го покриваме с любовта. Престъплението си остава – необходимо е само да се възползваме от методиката за поправянето и да му прибавим покритие.

От урока по книгата „Зоар“, 12.08.2011

[51066]