Entries in the '' Категория

Не се тормози като хванат крадец

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как да съумеем да възненавидим своето зло още повече от сега?

Отговор: Никога не можем сами да намразим своето зло или да заобичаме доброто. Такова отношение може да създаде вътре в нас само светлината, връщаща към източника – именно в това се и състои нейното действие.

Освен ненавист към злото, друго повече не ни е необходимо – всичко останало ще изградим над нея. И ако това бъде истинска ненавист към злото, получена от светлината, то ще се отнеса правилно към нея и веднага, с нейна помощ, ще изградя отношението си към света, към доброто.

А няма да седя и да се тормозя защо съм толкова лош. Това съвсем не е нужно, защото в такъв случай просто се намирам в своето его. Това е неправилен подход за използване при разкриването на злото – като крадец, който се тормози за това, че е откраднал, защото сега ще го хванат и трябва да страда.

Но знак за правилното развитие (с помощта на учение, група, разпространение) е, ако приемам разкриването на злото с радост, защото това ми дава възможност да напредвам. Разказват, че раби Акива се е смял, виждайки как се разрушава Храмът, защото е възприемал това като знак за приближаване на окончателното поправяне.

Защото освен разкриването на злото – нищо повече не се изисква. Ако злото се разкрива с помощта на правилна подготовка и се използва правилно, то незабавно постигаме доброто.

Цялото добро се изгражда за разкриване на злото. Затова, ако човек разкрива злото не като хванат крадец, на когото не му се е отдало да открадне за своя егоизъм, а разкрива злото в своето отношение към другарите и към Твореца, то веднага усеща в това разкриване на злото противоположността  – Този, който е разкрил това зло, светлината, връщаща към източника. И той веднага се прилепва към светлината и въз основа на разкриването на това зло съгражда заповед, тоест идва от следствието към причината.

От урок по статия от книгата „Шамати”, 10.08.2011

[50870]

Модели за посткризисно развитие

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (П. Раймонди, икономист): Главният проблем в текущата криза е в представата, че финансиите са способни да създават реални стойности.

Финансиите играят роля в кредитната система, обезпечаваща превръщането на научните открития в нови технологии. Следващата криза е ужасна комбинация от финансова и парична криза.

Реплика: Следващата криза е криза на обществото, което не е съгласно със сегашните обществено-икономически връзки и намиращо се в противоречие със задължаващата ни природа, с еволюционното развитие, с новите алтруистични връзки.

[50480]

Основната задача на държавите

каббалист Михаэль ЛайтманМнение: (А.Палий, политолог): Влиянието на масовото убийство в Норвегия ще бъде двойствено за Европа. Обществото и органите за безопасност са принудени да следят психологическите особености на хората с различни политически и философски ориентации, да ограничат техните дейности.

Излиза, че в едно либерално общество, в което човешките права са обезпечени, тероризмът не би съществувал – един норвежец не би убил друг норвежец. Сега обществото разбира, че на човека трябва да му се даде идеологическа основа.

Реплика: Нужно е всеки да учи основите на поведението на подобие с природата, на глобално интегралното общество, което не приема ограниченията на егоизма, национализма или всякаква друга проява на егоизъм, като порок на разрушаване на човечеството, подобно на ракова клетка в човешкото тяло. Въвеждането на подобно възпитание за цялото общество трябва да стане основна задача на държавите.

[50185]

Да доведем света до обединение

каббалист Михаэль ЛайтманКогато четем „Зоар”, трябва да се опитваме да не забравяме, че всички поправяния означават обединение между нас. Трябва да видим всичко, което се случва днес в света, като разкриване на отделеността. В крайна сметка, омраза, безредия и всякакви проблеми ни се разкриват преди всичко, за да почувстваме ние, а после и целият свят, че трябва да поправим връзката между нас.

Доколкото разпространяваме и говорим за връзката помежду ни над разделението и противоположността между всички части на народа и на света, дотолкова се подготвяме и изискваме обединение по време на ученето.

Затова, колкото повече оказваме влияние и разпространяваме това знание, колкото повече говорим за обединение, опитвайки се да доведем народа до обединение, толкова повече ще го изискваме по време на ученето и тогава ще заслужим да проведем тази светлина към народа и света.

От урок по книгата „Зоар”, 10.08.2011

[50862]

Изискваме своето поправяне!

каббалист Михаэль ЛайтманХората излизат на демоснстрации, защото нямат нищо. Но цялото поправяне може да дойде само от светлината. Днес вече се намираме в глобалния световен процес и е невъзможно да го поправим с помощта на което и да е правителство. Нито едно от тях не притежава нужните за това инструменти.

Инстртументите на новия глобален свят могат да дойдат само от светлината, възвръщаща към източника. Трябва да реализираме всички изменения в нашия свят, за които говори кабала, и тогава светът на практика ще почувства и разбере как висшата светлина му въздейства чрез нас.

А без тази светлина няма да намерим решение на нито един от проблемите. Само ще се въвлечем във война, така че накрая чрез нея ще разкрием необходимостта от светлината. Протестиращите на улицата хора трябва преди всичко да закрещят: “Искаме сили за поправяне!“, защото само при съединението помежду ни всички ще получим всичко онова, което желаем: и майките с малките деца, и пенсионерите, и лекарите.

Тъй като светът навлезе в такава криза, че той просто няма какво да ти даде! Например, в Гърция демонстрантите започнаха със заплахи, но правителството няма какво да им даде, то нищо не крие. Работата е в това, че процесът на развитие протича така, че да убеди хората в необходимостта да започнат да се поправят и затова той ни разкрива злото на нашето съществуване в този свят. Това е смисълът на онова, което се случва днес.

Целият свят сега трябва да разбере няколко нови принципа. На първо място – всички сме свързани и кризата, която усещаме днес, е глобална. Самият свят стана глобален и само за сметка на съединението може да се излезе от кризата.

Няма какво да изискваме от правителствата. Ще получим всичко само при условие, че се съединим един с друг. Подобно на това, как в групата аз мога да получа сили само ако я приведа към съединение.

В кризата има висша причина – светлината ни въздейства и ни разкрива разбиването, което е помежду ни. Затова нито един човек в нашия свят няма решение за тази криза.

Тъй като всички минали кризи решавахме като намирахме начин още повече да облажим растящото си егоистично желаие. Но днес настана съвсем друга епоха. Днес светлината ни разкрива недостигът на връзка помежду ни. И само правейки някакви стъпки към установяването на такива връзки, ще успеем да подобрим своето състояние. Тогава всеки ще получи това, което е желал, но само чрез достигане на връзка, съединение, интеграция, взаимност.

Затова всички сили, които се стремят към протекционизъм, разделение, изолация, са насочени срещу поправянето, по-лошо от което няма, защото с това те тласкат човечеството към война.

Единственото, което ни е нужно, е светлинатa, възвръщаща към източника. Човек, изучаващ кабала, притегля светлината със своето учене и работа в група. А този, който не се занимава, трябва да достигне някакво разбиране и осъзнаване на ситуацията, необхоодимостта от единение, поръчителство, братство. Така ще достигнем до доброто.

Всички трябва да достигнат поне някакво малко разбиране. Но основната работа е за тези, които активно притеглят светлината, чрез които целият свят я получава. И затова всички наши ученици трябва още по-силно да се укрепяват и поправят себе си, за да повлияе притеглената от нас светлина на всички.

В това се заключава предназначението на човека на Израел и на тези, които живеят в страната Израел, и на всички наши ученици по целия свят. Всеки, в когото се е пробудила точката в сърцето, и той се е присъединил към нашата група, е длъжен да мисли за това.

От урока по статията на Рабаш, 09.08.2011

[50848]

Урокът на кризата

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (Х. Джеймс, проф. по международни отношения): Кризите, особени тежките кризи, често са възможност да научим нещо. За нещастие, до сега светът не е научил почти нищо от настоящата финансова криза…

Да се учим от кризите донякъде е упражнение в анализа на това, какво се обърка. Но също е и за намиране на решения. Като цяло, се справихме много добре с първото и много зле с второто…

Не знаем как да се справим с финансовите проблеми, поставени ни от финансовата криза…

Като резултат, фискалната несигурност засяга всички големи индустриални страни и създава политическо парализиране. И докато разбираме много добре какво може да е създало финансовата криза, се оказваме безпомощни да си извадим полезни уроци от нея.

Коментар: Грешката е, че си мислят, че знаят причините за кризата. Затова решението е неправилно. Причината за кризата е, че човечеството „падна” от фрагментарна система в единна, интегрална, а неговите лидери продължават да действат по старите методи, поради инертност и липса на разбиране на новото състояние на света.

Първо, те трябва да си представят света като една затворена система, напълно взаимозависима, като едно семейство. И на тази основа трябва да започнат да разрешават всички регионални, национални и глобални проблеми. Те заедно трябва да намерят комплексни решения.

Главното нещо трябва да бъде глобално, задължително и интегрално възпитание, за да се даде знание за новия свят на всеки гражданин на планетата. За да направят това, е необходимо да се използват всички медии, включително комплексното интегрирано възпитание, като задължително всеки да получава сертификат за завършен 1-ви, 2-ри и т.н. курс.

Само като издигнем масите на нивото на знание за модерните закони, ще бъде възможно да разберем какво се случва и да прокараме някакви социални реформи.

[50068]

Претенции към Лайтман!

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Никога не бих си помислил, че кабалисти биха излезли да протестират. Не мислех, че са толкова десни. Вие от високо говорите за необходимостта хората да се възпитат. Кой ви даде правото да правите това?

Отговор: Ако прочетете какво казват кабалистите за поправянето на света чрез разпространението на кабала, тогава нямаше да сте изненадан (виж книгите „Виж доброто” и „Така е казано”). Ако знаехте повече за кабалиситите, за Баал а-Сулам и неговите срещи с Бен Гурион, за необходимостта от интегрално, национално възпитание (виж вестника “Народът”), тогава щяхте да разберете, че Кабала е методът за поправянето на човек, методът за възпитание на човек, докато той стигне нивото на днешния глобален, интегрален свят. Всъщност, без да го опознаем, няма да оцелеем.

Точно затова излизаме на улицата – не за да обясним нашето мнение на хората, а за да обясним законите на природата на новия свят, в който се озовахме. Кабала говори за това вече много години. И ни казва какво ще се случи със света.

Аз не съм нито десен, нито ляв. Аз съм по средата, един кабалист не е “за” никого, а е само за обединение. Оказва се, че аз съм против левите, които днес изобщо не са леви, а съм “за” прекратяване на съществуването на народа на Израел. И съм напълно наясно какво значи това не само за моя народ, но и за цялото човечество, и затова съм против. Аз съм ляв, а не те, защото аз съм за солидарност и обединение. Аз съм за всенародна дискусия, докато те са против всякакви дискусии, защото тяхната цел е да унищожат “ционитското образование”.

Възпитанието е подготовката на човек за нов свят, в който той трябва да влезе и където трябва да живее успешно. Днес, както виждаме, никой от световните лидери не знае какво да прави. Г8 и Г20 се събират и после се разделят без да постигат съгласие, защото не знаят какво да правят, както и техните съветници. Вижте какво казах на моята лекция на форума “Световна мъдрост” в Ароса, Швейцария преди 6 години: най-важното нещо е възпитанието, тоест да научим хората на законите на природата, които се изразяват в света днес (виж какво казват учените за това днес!).

Кабала е практическа наука за новия свят. Тя чакаше точно нашето време, за да се разкрие и да помогне на хората да разберат как да продължат да живеят. Вярвам, че хората наистина се нуждаят от това. И вярвам, че те ще разберат, че това е добрият начин, преди страданието да ги принуди на това.

[50634]