Entries in the '' Категория

Единствената религия е разкриването на Твореца

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос от английския блог: В продължение на историята хората са извършвали страшни постъпки в името на Бог. Въпрос: те са правели това поради отсъствие на морал или затова, че са интерпретирали буквално безнравствени свети писания, даващи съответстващи указания?

Обикновено в тази връзка се споменават такива ужасни атеисти като Сталин, Пол Пот, Мао и погрешно, Хитлер. Хитлер не е обичал католицизма и затова е хвърлял свещениците и католиците в лагерите, опитвал се е да наложи свой тип християнство. Смятал е себе си за изпълнител на божията воля (съгласно „Mein Kamf” и неговите речи).

Немските войници е трябвало да полагат клетва за вярност към Бога и на видно място върху униформите им се е перчела фразата „Gott Mit Uns“ („Бог е с нас”). Затова въпросът е в това, че „фундаменталните елементи на християнството, юдейството и исляма се проявяват в такива ужасни събития”.

Отговор: Съгласно кабала единствената религия на света е разкриването на Твореца лично от всички хора по света като единствена управляваща сила. Силата можем да разкрием само по нейното проявяване в материята. Тази материя сме ние самите.

Ако се опитваме да изменим себе си от егоизъм към отдаване и любов, в нас, според закона за подобие на свойствата, се разкрива тази висша обща сила на природата, която се нарича БОРЕ, от думата БО – достигни и РЕ – открий. Всичко друго са човешки измислици и затова са толкова много и не са основани върху изследването на света/природата.

[50165]

Азбучни истини в новия свят

каббалист Михаэль ЛайтманДо сега човек в своето развитие се е опирал на вътрешната си програма, макар да му се е струвало, че действа свободно. Хилядолетия наред сме изменяли природата, но сега тя създаде такива условия, в които се налага самите ние да се изменим. Причината и следствието като че ли си размениха местата.

Във връзка с това кабала предлага ускорена, добра, осмислена програма за изменение, за поправяне на човека, която ще му позволи да излезе от съвременната криза не по драматичен, а по мек път.

На първо място, тази програма се разбира от тези, които могат да мислят, от мислещата аудитория: политолози, социолози, учени… С други думи, хората, които са привикнали да изследват, да познават света. В това число влизат и икономистите, макар и да ни се струва, че те мислят само за пари.

Работата е в това, че изследването на парите, изследването на икономическата система като отпечатък на човешкия егоизъм ще ги доведат до същите тези изводи. Аз чета икономистите и в наши дни техните разсъждения са много по-верни и близо до реалната ситуация, отколкото мнението на други изследователи.

Въобще егоизмът, проявяващ днес своето уродливо лице през призмата на глобалните икономически отношения и интегрални връзки, практически много вярно показва какво сътворихме, до какво се докарахме и при какви условия можем да се измъкнем от този упадък.

Но не само специалистите си дават отчет за случващото се. В света има достатъчно хора, които осмислено или интуитивно осъзнават стоящите пред тях проблеми и се опитват да напипат някакъв изход. На такива хора им е нужно, на първо място, да се обединят. Днес е много лесно това да стане във виртуалното пространство. А след това всички заедно ще предложат на властта своите решения, при това ще ги предложат в достатъчно настойчива форма.

Защото правителствата за сега са абсолютно откъснати от реалността. Те „кой знае защо“ не слушат нито икономистите, нито политиците, нито психолозите, нито аналитиците. Политиците се държат за креслата си и това ги ослепява, оглушава ги. Отделяйки се от обикновената риторика, те не възприемат главното, доколкото не могат да си позволят реформации.

Но ако се сплотят мислещите, знаещите, разбиращите хора, които виждат необходимост от преобразуване на човека по подобие на Природата, тогава те ще принудят правителствата да вземат мерки – и на първо място, в сферата на възпитанието.

Защото 90% от човечеството не може в най-кратки срокове само да разбере това послание и същността на настъпващите промени. Те трябва да получат ново, интегрално възпитание, за да разберат в какъв свят се оказахме. Трябва просто и достъпно да им се обясни, че всички сме взаимосвързани, че днес не можем повече да правим всичко, което ни се иска, доколкото всеки влияе на всички и всички – на всеки. Тоест трябва отначало да приведем хората под някакъв общ знаменател, към общо, принципно разбиране на новия свят.

По-рано по естествен начин разбирахме, че се намираме в света, където всеки от нас се опитва максимално да удовлетвори своите желания според силите и възможностите си. Но сега се намираме в друг свят, където всеки ще може да удовлетвори желанията си само ако взаимодейства с останалите в интегрална система.

Трябва да го обясним на хората, постепенно да ги въведем в това усещане с примери и с нагледни илюстрации. Такова обучение трябва да започне от ранна възраст и да обхване всички, от най-малките до най-големите. По време на непрекъснато възпитание човек ще учи какво представлява аналаговата система, в която напълно зависим един от друг, в която всички сме единен организъм. Целият свят и цялата природа са едно цяло. Ето какво трябва да се обяснява на човек, докато не го почувства напълно.

На тази тема трябва да се снимат филми, да се създават театрални постановки, да се пише художествена литература, да се правят клипове, да се съчиняват приказки… Трябва просто да показваме на хората света, в който живеем. В който вече живеем!

Все още не го усещаме правилно и оттук произлиза дисонансът: иска ни се да бъдем егоисти, както и по-рано, а междувременно светът вече се е променил. Различието между нас и света се усеща като глобална мулти криза. А тя се решава по пътя на адаптацията към нови условия.

Тези истини трябва да бъдат поднесени на всеки човек по отделно и на всички заедно.

От беседа от нова книга, 18.07.2011

[50365]

Глобализацията измени курса

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщение (Handelsblatt): Дълго време в глобализацията имаше само едно триумфално движение на западните стоки за употреба към развиващите се страни.

Но отдавна местните концерни в развиващите се страни им отнеха частта и активно действат на световните пазари, като не само продават продукцията, но и правят пробив на западния пазар.

Реплика: Развитието ще ни доведе до нуждата от обединение, както на средствата за производство, така и пазарите в световно обединение на цялото обществено производство и потребление. Интегралната природа в света ще ни принуди а) по пътя на страданието или б) чрез осъзнаване на необходимостта да се обединим.

И това ще се случи по-рано, отколкото развиващите се страни егоистично ще завоюват Запада, както по-рано той ги е завоювал. Ускоряването на процесите отвъд преходната точка на развитието ни, ще ни принуди към интеграция, а не към съревнование.

[50334]

Работа с трудности

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Как трябва да работим с трудностите?

Отговор: Трудностите са точно това, което ни помага да „осветим” състоянието си и още повече да подсилим връзката между нас. Даден проблем показва мястото, където още не си завършил работата си. В действителност, той ти помага. Ти го наричаш проблем, но всъщност е разкриване на неизправност, която сега можеш да поправиш, защото се е разкрила.

Всичко се разкрива постепенно, стъпка по стъпка. Има много препятствия, които ще ти се разкрият по пътя. Но за сега това ти се дава. И не трябва да го считаш за трудност или да се опитваш да избягаш от него – просто правилно го приеми.

Не трябва да затъваш в този проблем или да се задържаш на него, а веднага трябва да се опиташ да го преодолееш: да се издигнеш над него и да го поемеш, и по такъв начин да продължиш да се издигаш.

Не премахвам проблема и не се правя, че го няма. Не се опитвам да измисля различни хитрини, опитвайки се да го игнорирам. Приемам го, така че над него да подсиля още повече моята връзка с другите и с Твореца.

Например, да предположим, че разкрия определено неприятно качество в теб – до сега сме били приятели, но сега има нещо в теб, което вече не ми харесва. Но аз трябва да го приема с вяра над разума, тоест да разбера, че виждам недостатъци в теб, поради моята непоправеност. И трябва да желая да се свържа с теб, независимо от всичко, сякаш си ангел. В крайна сметка, всички неизправности, които виждам в другите хора, всъщност показват самия мен, като в огледало.

Но имайте предвид, че всичко това се отнася към вътрешната ни работа, а не към професионалните умения в разпространението.

От урок по статия от книгата „Шамати”, 28.07.2011

[50149]

Проблемът на новия световен ред

Съобщение (списание Век глобализации“, №2(4)/2009. 1-ви Международен научен конгрес „Глобалистика. Пътищата за излизане от глобалната криза и моделите за нов световен ред“):

Глобалната криза се явява закономерен етап в развитието на световната система. Той е обусловен от смяната на икономическите, социалните, политически и духовни устои на човечеството, който протече на границата между хилядолетията. Световната финансово-икономическа криза 2008 г. – 2009 г. е стъпало от глобалната криза на XX–XXI в.

В основата на новата система на световния ред трябва да залегнат преди всичко нравствените принципи: хуманизмът, социалната отговорност, общочовешката солидарност. Без да бъдат спазени тези принципи, човечеството няма да може да подреди своя глобален дом и да изгради нова устойчива система от взаимоотношения между държавите и народите на Земята.

Откриването на феномена глобализация внася съществени поправки в целите и съдържанието на  образованието – става дума за принципните промени в хорското съзнание, за всестранното, всеобщо разбиране на природната и социалната действителност.

Развитието на съвременното общество диктува необходимостта от развиване на усет за глобално съзнание у хората, за глобален начин на мислене, ориентиран към адекватно възприемане на реалността с всичките й противоречия; от разбиране на единството на природните, социалните, икономическите, технологичните връзки в единния свят.

Икономиката на знанията трябва да се базира не само на непрекъснато образование, но и на непрестанно възпитание на човека – като личност и като гражданин. Нито една сила, освен учените и педагозите от целия свят, обединени от осъзнаването на глобалните проблеми, не ще изпълни тази задача.

Решението на глобалните проблеми на човечеството, хармонизацията на взаимоотношенията на човека с природата и обезпечаването на  устойчиво развитие, са невъзможни без познаване на спецификата на глобалните природни и природо-антропогенните процеси,  на фона на глобалната (универсална) еволюцията на Земята.

Глобалната криза е криза не толкова на социалните, икономическите и политическите отношения на планетата, а е криза на самия Човек. XXI в.  трябва да стане столетие на хуманитарните технологии, насочени към хармоничното развитие на човека и към неговите взаимоотношения с обществото и природата.

Глобалистиката изживява етап на изграждане, формиране като  интердисциплинарно направление, и тук възниква въпрос за развитието на глобалистичните изследвания и включването на резултатите от тези изследвания в процеса на възпитание и образование на хората, които трябва да притежават широк светоглед, да се сдобият със способност за общопланетарното тълкуване на протичащите процеси и умение за анализ на възникващите  проблеми.

При това е необходимо да се отчита фактът, че макар и основното движение на съвременния свят да се стреми към все по-голяма цялостност, към формиране на единния глобален пазар, към единна комуникационна среда и информатизация на обществото – в много страни се случва не глобализация, а обратното  – фрагментацията на обществените отношения.

В развитието на глобализационните процеси се забелязва нарастване на изграждане на общността като човечеството; създава се световна икономическа интеграция; развиват се средствата за международна комуникация; в представите на хората се формира «Ние» – образът на човечеството, основан на сближаването на ценностите.

Редом с тенденцията за интеграция, преди всичко в икономическата сфера, все по-явно се разкрива тенденцията към национално-държавната дезинтеграция. Наистина глобалният свят е един, но в него съществуват стотици държави със свои национално-държавни особености и броят им постоянно се увеличава.

Това създава проблеми в международните отношения в рамките на глобализацията – обединения със запазване на етническите особености и на националната принадлежност. За да не перерасне националното в националистическо, във форма на национален, етнически или религиозен екстремизъм, а да допълва планетарната култура, освобождавайки се от егоистичните форми.

Ефективното глобално управление трябва да притежава обща система от базови ценности и общочовешки морал, които ще изградят  основите на глобалния мироглед и на ефективно глобално право.

Налага се да се смени екологичната парадигма: да се откажем от противопоставяне между човека и природата и да преминем не към йерархичната, а към „кръгла“ система, в която всичките компоненти да са еднакво значими.

Оглеждайки предметното поле и особеностите на развитието на глобалистиката, днес можем да констатираме липсата на единна концепция, обясняваща структурата, функционирането и еволюцията на глобалните системи, процеси и проблеми и да е способна да послужи за основа на прогнози и оценки. На нас ни предстои да я създадем  по пътя на синтезиране на философските, политическите, икономическите, екологичните и други глобалистични аспекти.

Участниците на конгреса предлагат глобалистиката да се удостои със статут на академична дисциплина и да бъде въведена в образователната система като дисциплина, обучаваща на основите на глобалния светоглед и на практиката за вземане на управленчески решения, които отчитат последствия от глобален характер.

[50073]

Методиката на интегралната връзка

каббалист Михаэль ЛайтманПо принцип цялата наука кабала е предназначена само за  да покаже на хората как бързо и правилно да се обединяват над егоистичното си желание, над егоистичната си природа, тъй като тази природа е много дълбока, силна и страшна, и за човек практически не е възможно да се приповдигне над нея.

Но ако той вземе методиката кабала, то постепено, постепено все пак ще може да се промени. А ако не я вземе, то тогава към промяна ще го принуждават страданията.

Затова кабала е чакала времето, когато ще може да се разкрие и да помогне на хората да преминат от миналото състояние, в което сме съществували доскоро, в следващото бъдещо състояние, когато сме длъжни да се намираме във взаимосвързаност помежду си в глобалната и интегрална система. И днес природата вече ни показва по себе си до каква степен е глобална, взаимосвързана и до къде нейните глобални връзки започват да проникват в човешкото общество.

Затова по неволя ние вече съществуваме обвързани един с друг глобално и интегрално. Но тази връзка се спуска отгоре, тя още не е формирана в нас. Сами по себе си още вътрешно нито глобално, нито интегрално не сме свързани един с друг.

И затова в нашите днешни житейски сметки, намерения, действия, измерения, оценки и устремления не взимаме под внимание общата система, в която се намираме, а мислим само за себе си като за един отделен елемент.

Точно тук възниква проблемът, защото днес вече не можем да прогнозираме поведението си, своите действия и предполагаемите последствия от тях, взимайки под внимание само себе си – нищо няма да стане от това. Длъжни сме да вземаме под внимание цялата огромна система, в която се намираме по неволя.

И затова кабала разказва как да получим тази интегрална природа, за да можем да общуваме правилно един с друг, да пресмятаме правилно действията си, за да не грешим. Защото в противен случай, ако продължаваме да действаме тясно егоистически, без съответствие с тази система от сили, в която се намираме, постоянно ще усещаме нарастващата криза.

За да ни избави от този много тежък, продължителен и трагичен път, в наше време се разкрива науката кабала и ни показва как можем да бъдем свързани един с друг, как правилно да се позиционираме спрямо обкръжението си, как правилно да пресмятаме действията си, за да получим наистина добро отдаване от тях.

Това се отнася както за един човек, така и за държавите, за народите и за целия свят. Тоест става дума за това, всеки от нас и цялото човечество заедно да изградим такава вътрешна интегрална природа, че да имаме възможност да действаме подтиквани само от нашето усещане за общността. Тогава ние ще постъпваме правилно и природата ще бъде винаги благосклонна в своите реакции на нашите правилни действия.

За да реализираме всичко това в живота, на нас ни се разкрива науката кабала.

От виртуалния урок, 31.07.2011

[50027]

Влиянието на идейното малцинство

Необходими са само 10% отдадени на някаква идея граждани, за да се въплъти тя в живота. Защото е достатъчно да я има в тези 10% от населението, за да се възприеме от болшинството хора. А ако числото надвиши 10%, идеята се разпространява подобно на пламък и убежденията на малцинството се превръщат в доминиращо мнение на мнозинството.

Достатъчен е неголям процент хора, придържащи се към определени идеи, за да повлияе значително на цялото общество, формирайки мнението на болшинството.

При това, изобщо не е важно къде началната идея (точката на отброяване) започва своята активност, независимо от вида мрежа, в която се намират носителите на идеите.

Точно затова развитието е възможно както в добра, така и в лоша посока. При това идеите и убежденията, погълнати веднъж от мозъка, е невъзможно да се променят и хората по неволя откриват част от идеята и движението.

Обаче е необходимо да се намери отговор на един въпрос: По какъв начин бихме могли да използваме тези познания, така че те да служат за благото на цялото общество, а не да бъдат контролирани от зли и чужди намерения?

Източник: http://scienceblog.com/46622/minority-rules-scientists-discover-tipping-point-for-the-spread-of-ideas/

[49977]

В Норвегия прекратиха продажбата на ”жестоки“ видео игри

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщение: Една от най-големите верига магазини в Норвегия Coop Norway Retail премахна от щандовете всички видео игри, които съдържат елементи на насилие. Ръководството на компанията мотивирало действия си с това, че терористът Андерс Брейвик, който уби повече от 80 човека, до извършването на престъплението дълго време е играл на ”стрелби”.

Освен това, директорът на компанията Грей Инге Стокке е заявил, че подобен жест изпълнява функцията на солидарност към роднините на загиналите от ръката на терориста. Съобщава се за иззетите 51 игри. В това число са попаднали Modern Warfare и World of Warcraft, тези за които Брейвик споменава в интернет – дневника си.

Реплика: Виждаме, че страданията поправят! А нима не може без тях! А колко конкретно трябва да се усети насилието, за да се осъзнае необходимостта от промяна на обкръжаващата среда около нас, децата и възрастните? А и то е само ”срещу насилието”, а не за сближаване. Сближаване се постига само чрез задължително възпитание на цялото население – да се доведат всичките граждани до обединение над всичките различия между тях. Иначе причината за насилието – разликата между хората и тяхната взаимна ненавист, все едно си остава.

[50320]

Америка на кръстопът

Мнение: (Джо Нокер, журналист от вестник Ню-Йорк Таймс): Това, че нараняват още повече своите съотечественици, не тревожи Републиканците, както неведнъж са го доказали. Но е учудващо, че и президентът, и Палатата на представителите твърдят, че тази сделка ще подпомогне икономиката. Нима си мислят, че ще повярваме на това?

Всички сме слушали какво се е случило, когато през 1937 г. Франклин Рузвелт, смятайки, че Депресията е свършила, се опита да обуздае федералните разходи. Съкращаването на разходите пак е вкарало страната във водовъртежа на Великата Депресия, в която тя се е намирала до идването на плана за стимулираща фискална политика, наречен „Втора световна война“.

Това е пътят, на който се намираме и сега. Нашите врагове не биха могли да измислят по-добър план за обезсилване на Американската икономика от този пазарлък за вдигане на лимита на държавния дълг.

[50190]