Уловените лъчи в тъмнината

каббалист Михаэль ЛайтманЗа нас са много важни „кръглите съсъди” (игулим), защото те съдържат цялата светлина от Края на поправянето. Цялата тази светлина, която сега не сме в състояние да приемем до момента на окончателното поправяне, се намира в кръгли сфери и оттам оказва натиск върху нас, грижи се за нас, стига до нас във вид на светлина, която ни връща към Източника, играе роля и на заобикаляща и на вътрешна светлина.

От кръглите сфери получаваме всичко. Цялото ни развитие протича благодарение на тях, защото докато нямам духовен съсъд (а ние никога нямаме съсъд за следващото стъпало), аз се намирам под натиска на кръглите сфери. Заобикалящата светлина, която се намира в кръглите сфери, промива съсъда.

И затова усещам неудобства, скачам от едно място на друго, като че ли се намирам в магнитно поле, което ме притегля и отблъсква. Защото засега не съм способен да управлявам себе си и да се напълвам с помощта на екрана, «линията» (кав) – и затова сферите ми въздействат.

Общото управление на света също се осъществява с помощта на кръглите сфери. Затова нашият свят се нарича «кръгъл» – глобален, интегрален. В него като че ли кръгът се затваря и ни се показва висшето управление. И докато не започнем да го възприемаме чрез екрана като „пряко“ въздействие, то се явява отгоре като „кръгла сфера“ (игулим), която ни охранява, за да не направим глупости и да не взривим света, а да достигнем набелязаната цел.

Кръглите сфери ще ни управляват до момента, в който ще можем сами да вземем управлението в свои ръце, поемайки го от Твореца. И тогава от нашата гледна точка то ще се нарича пряко. И доколкото приемем управлението и контрола над цялото творение от ръцете на Твореца и започнем да работим, дотолкова ще започнем да строим правата линия.

Но днес сме на 100% управлявани от кръглите сфери. Има само една искра във всеки от нас, малка колкото трохичка, която получава светлината си от прекия лъч (кав ешер).

Отгоре през всичките сфери до нас стига пряк лъч светлина и събужда в нас искрата, призоваваща ни да започнем работа в този пряк канал, водещ нагоре. А всичко останало остава под управлението на кръглите сфери. Затова целият свят, където не се усеща пробуждането в точката в сърцето от прекия лъч, съществува в кръглите сфери.

С пробуждането на точката в сърцето получаваме възможност да съединим в едно „Исраел, Тора и Твореца“ – в тази именно пряка линия, която достига до нас през всичките кръгове. И в този случай кръглите сфери също стават различни, защото линията, минавайки през тях, ги напълва и създава различията в тях. И затова започвам да усещам дискомфорт: питам за смисъла на живота, за същността на случващото се. Вече чувствам някакво оживление и отвътре, и отвън.

От урока по „Учение за Десетте Сфирот““, 18.08.2011

[51792]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed