Под властта на идоли

каббалист Михаэль ЛайтманБаал а-Сулам, „Мир”: В своето възприятие хората разделели и разложили всяко от общите действия на части, тоест на сила, богатство, надмощие, красота, глад, смърт, объркване и т.н. Те определили за всяко управител и разширили системата както пожелали.

Аз искам да постигна всякакъв вид неща в живота. За да ги постигна, аз претеглям всяко качество, което е добро за мен, и търся подкрепата на природата, когато се опитвам да го придобия. Аз приписвам на природата определена сила, която ще ми помогне. Например, на мен не ми достига доблест – значи ми е нужен бога на войната. За да имам много пари, ми е нужен бога на парите. Така „намирам” спомагателни сили в природата за себе си.

Ако не успея в нещо, тогава очевидно има лоши божества в природата, които трябва да се поглезят и поласкаят, за да отвърнат по същия начин.

Егоистичното желание непрестанно расте и ми носи повече и повече разочарования, докато в отговор човек развива този тип „митологично” отношение към природата, приписвайки независимост на нейните различни сили и наричайки ги божества.

Човечеството вече е преминало през този етап до някаква степен посредством религията, но все още е потопено в суеверия. Хората вярват във всякакви сили, знаци на щастие и нещастие. Как купуването на червен конец се различава от принасянето на жертва на някой бог чрез „свещено” дърво? Това е същото нещо, същото ниво.

Тук човечеството се намира в нашата „прогресивна” епоха. Хората са започнали тази практика преди хиляди години и не са се променили и до днес. По същия начин както преди, те все още вярват в помощта на определени предмети, които им се продават, и в ефекта на моментни приноси, които, очевидно, директно ще идат в сметката на определен бог, така че той да се отплати с чудодейна помощ. Всички вярвания и религии са изградени върху такива схеми.

Без вътрешното поправяне на човек, което ще го доведе до ниво на връзка с висшата сила на природата, всичко друго по същество е „почитане на идоли” в терминологията на науката кабала. В крайна сметка, аз не искам да променя себе си, а някаква външна сила, за да стане тя по-милостива към мен.

Ето как ние успешно сме преминали от материализъм към вярвания, които приписват една мисъл, едно желание и един план на природата. И аз като че ли мога да променя всичко това чрез определени външни действия. Излиза, че една проста церемония ми позволява да „изменям” целта и програмата на творението.

Значи какъв е този бог, който може да се променя? Що за „могъщество” е той, ако неговото добро отношение може да се купи с „пари”? Ето колко ниско е сегашното ниво на човечеството.

Само ако човек придобие сили и използва цял комплекс от средства, за да промени себе си, издигайки се до нивото на Бог, Всесилния, висшата сила, тогава този метод е практически, автентичен и правилен. И е наистина реалистичен. Просто няма никакви други пътища освен него.

От урок по статията „Мир”, 01.08.2011

[49946]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: