Отговорни един за друг

Движение ”Поръчителство”- www.arvut.org

Светът навлезе в нова епоха на глобализация, която служи за доказателство на това, че ние всички сме свързани помежду си.

Предишните методи се рушат. Лидерите на стария свят, които не са привели себе си в съответствие с глобалната система, се намират в състояние на обърканост пред задачите на новата епоха.

В това ново състояние започва да се разкрива закон, наречен взаимно поръчителство. Това е единственото, което може да ни спаси.

Предстои ни да разберем, че това не е протест срещу правителството. Този процес не принадлежи нито на левия, нито на десния лагер. Това е борба за облик на нашето общество, за превръщането му в по-единно, еднородно и справедливо.

Само действието, продиктувано от обединението на всички народи, ще ни донесе успех.

[51294]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed