Отворен университет на интегралния свят

каббалист Михаэль ЛайтманАко самата Природа ни говори, че трябва да напредваме към глобално, интегрално общество и да се намираме в равновесие като едно тяло, живеещо по законите на  поръчителството – то трябва да разберем как да го достигнем. Тук вече сякаш има много методики.

Науката кабала говори за това по следния начин: хайде да напредваме с малки стъпки. Да не градим програми за хиляда години напред или за предполагаемия срок на съществуване на човечеството. Хайде днес да помислим какво трябва да правим.

Преди всичко, всеки един от седемте милиарда души трябва да разбере какво изобщо означава да живеем заедно в интегрална, глобална система. Хайде да започнем да се сближаваме един с друг, да развиваме нашата близост. Хайде да изучим законите на тази интегрална система, чиито части до една трябва да са взаимосвързани.

Защото сме свързани помежду си, но не го искаме и затова се сблъскваме със сериозен проблем като в разпадащо се семейство. Но докато мъжът и жената могат да се разведат, при нас такава възможност не същестува. Няма как да отлетя от Земята и затова съм задължен да построя тук семейното благополучие между всички седем милиарда членове на семейството.

Така че трябва да започнем с обяснение, как да създадем добро и благоприятно обкръжение. Защото от собствения си житейски опит и от изследванията се убеждаваме, че всъщност обкръжението формира човека. Където и да го сложиш, днешното обкръжение ще определя кой ще бъде той утре.

Значи, в крайна сметка, хората трябва да организират около себе си един вид „обвивка“ чрез средствата за масова информация, чието влияние ще подготови човечеството към интегралността, за да може се предвижва в посока поръчителство.

Хайде да го направим. Това безсъмнено е необходимо. Първо, по този начин ще намалим социалните проблеми: насилие, наркотици, изблиците на недоволство, тероризъм, проблемите в семейството и т.н. Така че за начало, нека заедно се ангажираме с това, да пристъпим към изучаване на глобализацията, за която всички говорят, на интеграцията, която, както вече всички разбират, ни е обхванала. Дайте да разберем какво е това.

Хайде да отворим международен университет, който ще ни позволи да се ориентираме в новия свят. Това обучение, по същността си, ще трябва да се провежда през цялото време от детството до 120 годишна възраст. Понеже през целия си живот човекът ще се намира в семейство, което ще се грижи за него във всички сфери на дейността му.

По такъв начин  ще започнем да се образоваме и да се възпитаваме с помощта на учените, психолозите, социолозите, политиците, специалистите от СМИ, възпитателите, учителите в училище, радио- и тележурналистите и т.н. Редом с новините и с останалия „антураж“, ще започнем да говорим за това, ще започнем да създаваме общ дух и тогава ще предизвикаме промени в цялото човечество.

От беседа за новата книга, 11.07.2011

[51145]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: