Общество на свръх-потребителите

Нашето общество е общество на свръх-потребителите. Свръх-потреблението – прекалено, превишаващо нормалните нужди, вредно за човека, водещо до рязко намаляване ценността на употребяемото, е станало норма за широките маси. Жителите на всичките развити държави са свръх-потребители, не е свободен нито един човек.

При това, то не говори за добро ниво на живот. Свръх-потреблението е свързано с неговата противоположност, с непотребността. Парадоксалното е в това, че то лишава не само другите, но и самите свръх – потребители. Човечеството свръх –  употребява, без да усвоява и  лишавайки се, боледува, скучае и умира, защото свръх – употребява. Свръх – употребявайки, човек не получава важното за самия себе си и лишава от жизнено необходимото другите, кара ги да не употребяват. Монополът на развитите технологични страни не позволяват на другите държави да обезпечат собственото си население дори с най-необходимото. Лакомията на развитите държави се превръща в глад за Африка и Латинска Америка.

Информационните потоци заставят населението на цели държави да поглъщат информационния боклук, като ги лишава от необходимите им ценни знания. Многобройните агресивни комуникации не им позволяват да общуват с близките си. Планини от стоки ги лишават от възможността да си изберат необходимото, като им натрапват сурогати. От тук възникват всички болести – както телесни, така и душевни.

В резултат на това, човек става зависим от вещите и стоките, лишава се от идеали и попада под телесно и духовно робство. Обществото на свръх – потребителите е неустойчива социална конструкция, тя не е оправдана нито икономически, нито етично, нито психологически.

Процесите, които произтичат в него, са безсмислени, тъй като е безсмислено да се произвежда, за да се изхвърля, да се ползваш от него, за да останеш неудовлетворен, да общуваш, за да си самотен. А това означава, че в глобалния свят ще се намерят сили, които ще го разрушат, ще доведат социума до ново, възможно още по-неустойчиво състояние.

Източник: www.sociology.net.ru/files/Consum_Thesis.pdf

[49959]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed