Ние – екосистема

Мнение (Ф. Капpa, Phd, физик): Устойчиво е онова общество, което е способно да удовлетвори своите потребности, като не лишава при това бъдещите поколения. Устойчивите човешки общества могат да се строят по образ на природните екосистеми, които представляват устойчиви съ-общества от растения, животни и мокроорганизми. Шест принципа за поддържане на живота:

Мрежи. На всички нива на живот откриваме системи в рамките на други системи – мрежа в мрежата. Техните граници – не са граници, които разделят, а граници на индивидуалността. Всички живи системи си взаимодействат една с друга и обменят ресурси през границите си.

Цикли. Всички живи организми се нуждаят от подхранване с поток от материя и енергия от страна на обкръжението и всички произвеждат отпадъци. Но екосистемата, мрежата като цяло, е безотпадъчна, тъй като отпадъците на един биологичен вид са храна за друг. По такъв начин материята циркулира непрекъснато в паяжината на живота.

Слънчева енергия. Екологичните цикли се движат от слънчевата енергия, преобразувана в химическа по пътя на фотосинтезата на зелените растения.

Сътрудничество. Енергообменът и обменът на ресурси се поддържат благодарение не на сила, а на сътрудничество. Животът се е зародил на планетата благодарение на силата на сътрудничеството, партньорството и взаимодействието в мрежата.

Разнообразие. Екосистемите придобиват стабилност и жизнеспособност, благодарение на многообразието и сложността на екологическите си мрежи. Колкото по-разнообразни са те, толкова по-жизнеспособни са.

Биологично равновесие. Екосистемата е гъвкава, постоянно филтруваща се мрежа. Нейната гъвкавост е следствие на многобройните обратни връзки, поддържащи системата в състояние на динамично равновесие. Тя не обезпечава максималност на отделните параметри – всички те флуктоират около оптималните значения.

[51945]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed