Методиката на интегралната връзка

каббалист Михаэль ЛайтманПо принцип цялата наука кабала е предназначена само за  да покаже на хората как бързо и правилно да се обединяват над егоистичното си желание, над егоистичната си природа, тъй като тази природа е много дълбока, силна и страшна, и за човек практически не е възможно да се приповдигне над нея.

Но ако той вземе методиката кабала, то постепено, постепено все пак ще може да се промени. А ако не я вземе, то тогава към промяна ще го принуждават страданията.

Затова кабала е чакала времето, когато ще може да се разкрие и да помогне на хората да преминат от миналото състояние, в което сме съществували доскоро, в следващото бъдещо състояние, когато сме длъжни да се намираме във взаимосвързаност помежду си в глобалната и интегрална система. И днес природата вече ни показва по себе си до каква степен е глобална, взаимосвързана и до къде нейните глобални връзки започват да проникват в човешкото общество.

Затова по неволя ние вече съществуваме обвързани един с друг глобално и интегрално. Но тази връзка се спуска отгоре, тя още не е формирана в нас. Сами по себе си още вътрешно нито глобално, нито интегрално не сме свързани един с друг.

И затова в нашите днешни житейски сметки, намерения, действия, измерения, оценки и устремления не взимаме под внимание общата система, в която се намираме, а мислим само за себе си като за един отделен елемент.

Точно тук възниква проблемът, защото днес вече не можем да прогнозираме поведението си, своите действия и предполагаемите последствия от тях, взимайки под внимание само себе си – нищо няма да стане от това. Длъжни сме да вземаме под внимание цялата огромна система, в която се намираме по неволя.

И затова кабала разказва как да получим тази интегрална природа, за да можем да общуваме правилно един с друг, да пресмятаме правилно действията си, за да не грешим. Защото в противен случай, ако продължаваме да действаме тясно егоистически, без съответствие с тази система от сили, в която се намираме, постоянно ще усещаме нарастващата криза.

За да ни избави от този много тежък, продължителен и трагичен път, в наше време се разкрива науката кабала и ни показва как можем да бъдем свързани един с друг, как правилно да се позиционираме спрямо обкръжението си, как правилно да пресмятаме действията си, за да получим наистина добро отдаване от тях.

Това се отнася както за един човек, така и за държавите, за народите и за целия свят. Тоест става дума за това, всеки от нас и цялото човечество заедно да изградим такава вътрешна интегрална природа, че да имаме възможност да действаме подтиквани само от нашето усещане за общността. Тогава ние ще постъпваме правилно и природата ще бъде винаги благосклонна в своите реакции на нашите правилни действия.

За да реализираме всичко това в живота, на нас ни се разкрива науката кабала.

От виртуалния урок, 31.07.2011

[50027]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: