Любовта е над всичко

каббалист Михаэль ЛайтманКазано е: ”Всички престъпления ще бъдат покрити с любов”. Излиза, че любовта не е възможна без ”престъпление”, без работа над него. Трябва с мъдрост да се подхожда към отношенията ни един към друг: Формата за общуване винаги се изразява в недостиг и напълване.

Затова трябва да се стремим към любовта и да не се отчайваме от това, че пътьом разкриваме ненавистта! Много добре, ако отрано знаем и разбираме, че е такава формата на напредък. И тогава откриваме истината, а след това, съгласно силата на ненавистта достигаме до любовта.  Планината Синай (планината на ненавистта) се превърнала в планината на светостта, Планината Мория.

Затова душата се е разделила на толкова части, на такова голямо количество хора. И дори ако живееш в някое глухо място и си откъснат от хората, но имаш връзка още с някой макар и виртуална, то тогава вече можеш да работиш над нея.

Защото пряко с Твореца могат да работят само кабалистите, обладаващи духовни постижения. А засега ти е нужен някакъв постоянен образ, намиращ се извън тебе, за да те отблъсква, и да правиш разчети с него.

Той не може да бъде твой роднина: дете или съпруга. Той трябва да е човек, нямащ с тебе никакъв контакт и връзка. И тогава ще си дължен да развиеш такива форми на отношения, в които ще преобладава ненавистта, а над нея любовта.

Затова трябва да постигнем съединение, взаимно поръчителство – въпреки различията. Любовта може да се изгради само над ненавистта. Донесете всичките си желания, всичките си изисквания, всичките си спорове, а ние трябва да приемем всички тези условия, които вече ни се разкриха и предстоят да се разкрият като дадени свисше!

Нека да се събират хората с всякакви виждания: леви, десни, религиозни, светски с всякакъв стереотип и заблуждения – всичко това сме получили свисше. Творецът ни е поставил в такива условия, за да разкрием над всичко това взаимната връзка, обединение, поръчителство – всичко заедно, подкрепяйки се един друг. И с такова обединение изграждаме такъв организъм, който е способен да издържи на вечността.

Нищо не изтриваме, нито едно свойство, с което всеки се е родил, нито един порок. Нека дойдат всички със своите грешки и престъпления. Грижа ни е само това, как да обединим всичко под един покрив, под купола на любовта към ближния, както към самия себе си, за да покрие любовта всички престъпления.

Аз гледам на това, като на част от Твореца и на част от творението, дадени ми свисше. А моята задача е само да ги съединя, всичките. Творецът през цялото време ни подхвърля проблеми, разкривайки все нова и нова ненавист, отблъскване, разногласия. А над всичко това всеки път все повече изграждам и разширявам своята любов и така се изкачвам по стъпалата на стълбата.

Затова без разрушения, без 9–ти Ав не е възможен деня на любовта, 15–ти Ав.

От урока „Ту Бе-Ав“ 15.08.2011

[51375]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed