Към обединение по пътя на доброто

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Какво е вашето отношение към случващото се, по-точно към неговата тенденция? Към това, което още не се беше случило преди няколко дни – Англия, Чили?

За съжаление, скоро целият свят ще бъде в огъня на безпорядъка, тъй като за случващото се лекарство няма и никой няма да намери. Защо не почакате, докато не видят, че никакви средства не помагат и не се съгласят да ви чуят?

Гордън Браун, историкът, още докато беше премиер – министър на Великобритания и много други влиятелни личности, преди много години говореха, че светът е един и знаеха, че само обединението между всички хора ще донесе решение на всички негови въпроси, на кризата. Защо те не решиха тези въпроси чрез обединение, чрез въвеждане на ново възпитание, чрез попаганда на взаимното поръчителство като Вас?

Отговор: Цялата история на човечеството е била тласкана от развиващия се в нас индивидуален егоизъм и ние сме се стремили да го реализираме и напълним. В това се е състояло цялото ни съществуване. В днешно време ние сме управлявани от природата не към по–нататъшно развитие на егоизма – той се е развил до предела си и вече 50 години ни показва своята опустошеност.

Егоизмът ни стана свързан и затова разкриваме, че сме взаимно свързани. Това се нарича „глобален свят“. Всъщност не светът, а ние станахме глобални. И затова, както твърдят учените, сме принудени да се поправим не индивидуално, а именно глобално – поправяне на връзката между нас.

И точно тук учените се спряха, защото никой в света не знае как се прави това. И колкото повече се проявява безпорядъка в света, кризата, значи толкова повече той се нуждае от поправяне.

Ставайки интегрален (взаимосвързан), светът започна да се управлява от две сили – не само тласкайки ни със силата на егоизма, както е било през цялата история, която систематично, по програма, природата ни е тласкала отзад, но и чрез силата на привличане към целта – своето обединено състояние. Но тази сила трябва да принудим да ни повлияе – като малко дете, което ако не се стреми да стане възрастен, ще остане като животно.

За предизвикване на тези две сили върху нас, устремяваща ни „напред“, към обединение е предназначена методиката „кабала“. В противен случай ще изпитваме давлението само на една отрицателна сила, тласкаща ни „отзад“ – и ще предизвика големи, глобални страдания, до война. Затова кабала се разкрива именно в такова време. За това е казано от всички кабалисти – см. например в статиите на Баал а-Сулам: „Даряването на Тора“, „Поръчителство“, „Мир в света“.

Освен това, трябва да разберем, че колкото повече страдания се проявяват в света под влияние на отрицателната, тласкаща ни сила – значи в по-голяма степен светът се нуждае от силата, увличаща го напред, за да може движението ни напред, към обединение, да не е в следствие на гонещите ни страдания, а по добър път, чрез увличащата ни напред добра сила.

Доколкото именно народът на Израел е бил създаден въз основа на метода на обединението на хората, в призава „Възлюби ближния както себе си“, то в него, дори след падението от това морално ниво, е останал „алтруистичен ген“, който може да да предизвика ускоряващата, увличащата напред към обединение сила. И ако той не я предизвиква и светът се движи към своята цел, гонен от страдания, то прави са народите на света, казващи, че народа на Израел е източник на страданията в света.

Не те са избрали да бъдат проводници на метода за поправяне и те не са способни да се освободят от тази мисия. Страданията на народите по света ще предизвикат от тяхна страна такъв натиск и гняв към народа на Израел, който ще го задължи да бъде водещ в поправянето на света.

[51163]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: