Кои сме ние?

каббалист Михаэль ЛайтманДвижението „Поръчителство“ е обществено-политическо движение, което има за цел да издигне важността на понятието „взаимно поръчителство“ както в Израел, така и по целия свят. Движението е основано от международната организация „Кабала –ле ам“ с цел да донесе до световното общество реалността на глобалната криза, обхващаща всички области на живот и човешка дейност и да предложи научен метод за неговото решаване.

В дейността на движението вземат участие представители на всички слоеве на обществото, без разлика в пол, възраст, религия, националност и социално-икономическа принадлежност.

Ситуацията от последно време ни показа насъщната необходимост да се обясни на всеки, на когото не е безразлична съдбата на страната ни, какво означава „взаимно поръчителство“. Считаме, че само от тази позиция трябва да се прави анализ на днешното състояние на израелското общество и да се обсъди пътя на неговото по-нататъшно развитие.

Според нас социалните промени не могат да се извършат, ако в критична маса от хора и в следствие на това, в обществото като цяло, не се появи нова система от ценности. Само с политико-икономическите реформи, инспирирани „от горе“, не може да се достигне до истински социални изменения.

В страната ни и в света действат различни обществени организации. Ние приветстваме всички и протягаме ръка на всеки, който е загрижен за днешното положение на нещата. Нека заедно, като равни, на кръглата маса вземем участие в откровени обсъждания на тези кризисни явления, които буквално взривяват обществото ни тези дни.

Длъжни сме да осъзнаем огромната отговорност, която днес лежи върху всеки от нас без изключение и да сме крайно внимателни, за да не нанесем вреда на самите устои на нашата държавност.

Само активното ни и отговорно участие, доброжелателността и взаимното уважение ще доведат страната ни до позитивни изменения.

[51300]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: