Кабалистите – за възприемането на реалността, ч.2

Скъпи приятели! Моля ви задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти.

Забележките в скобите – са мои.

Всичко е приготвено предварително

Творецът се намира в сърцето на всеки, и на човек не му достига само знанието за това, защото знанието за това завършва всичко и довежда до съвършенство.

Баал аСулам. Писмо 32

Всичко е приготвено предварително и всяка душа вече пребивава в цялата си светлина, благо и вечност. А благодарение на падението в егоистичното тяло и възвръщането към своя корен, тя придобива възнаграждение във вид на пълно подобие с Твореца и истинно сливане с Него.

Баал а-Сулам. Писмо 25

[51050]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: