Да обърна целия потенциал на злото в добро

каббалист Михаэль ЛайтманЛюбовта може да се разкрие само според степента на ненавистта – ”едно срещу друго ги е създал Творецът”. Започвайки своя духовен път (от нулата), първо се спускаме до определена дълбочина на желанието да се насладим (-1), а след това се издигаме от него (+1) и отново се спускаме още по-дълбоко (-2), за да се издигнем след това още по-високо (+2) и т.н.

Всичко е построено на основата на разкриване на злото и превръщането му в добро, докато не бъдат реализирани всичките стъпала. Мястото, в което разкриваме все повече и повече своя егоизъм и неговите престъпления, остава да съществува и никъде не изчезва! Но покрай него разкриваме ”заповед”. Както е казано: ”едно срещу друго ги създаде Творецът” и ” Преимуществото на светлината се познава от тъмнината”. И затова, дори когато се издигаме по всичките 125 стъпала и достигаме абсолютното добро, разкритото от нас зло не изчезва – иначе би изчезнал целият свят!

Защото сме създадени от противоположен на него материал. Желанието, създадено от Твореца, е съвсем миниатюрно – като малко зрънце. А всичко, което разкриваме допълнително към това желание, е благодарение само на намерението.

Първо, разкриваме своето зло – намерението заради себе си. А цялото добро се съпровожда от намерението заради отдаване. Цялото развитие е построено върху осъзнаване на злото, противоположно на светлината. Развива се не самото желание, а неговото осъзнаване, неговото разбиране.

Разкриващото се его не е самото желание. Самото желание, с което живеем в този свят, не е нито лошо, нито добро, то не се порицава и не се възхвалява. Важни са само намеренията, които се пораждат в мен относително другите или Твореца (което е едно и също). Те обезпечават дълбочината на желанието (авиюта), а не самото желание да се насладя.

Нужно е да се отдели едното от другото, добре да се обмисли и да се постараем да усвоим, че през цялото време работим над намеренията, поправяме своето отношение, а не величината на самото желание! Т.е. работата ни се оценява не количествено, а качествено.

Затова ”Престъплението не отменя заповедта”, а ”заповедта не отменя престъплението”, защото те взаимно се поддържат едно друго. Злото не изчезва и именно над него построяваме зданието на доброто. Тъй като ние сме творението и ако беше изчезнало нашето осъзнаване на злото и разбирането кои сме ние, бихме загубили и цялото добро.

Моето ”Аз” се изгражда като противоположност на Твореца – колкото по-противоположен се усещам, толкова по-високо се издигам и, съответно на това, мога повече да Му отдавам. В такъв случай, ще имам изискване за усещане на контраста между светлината и тъмата – което ми дава възможност да извърша голямо отдаване.

Затова трябва да ценим разкриването на злото, благодарение на което можем да постигнем доброто.

От урока по статия от книга Шамати, 10.08.2011

[50946]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: