В преломната точка

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Израел е обзет от протестно движение. Каква ще е правилната посока на неговото развитие?

Отговор: Разбира се на дадения етап трябва да се погрижим за редовия гражданин.

А принципно, проблемът е там, че целият свят възлагаше големи надежди на средната класа. Има обикновени работари, които са доволни на дребните радости в живота. Но има и по-висок пласт, представляващ много голяма част от населението. Към него се отнася и младежта, още не избрала жизнения си път. Като цяло, става дума за хора, които искат да живеят, усещайки света, да живеят нормален, по съвременните измерения живот.

Обаче заради кризата, която, всъщност, продължава вече двадесет години, светът започва да губи импулса на постъпателното движение. Япония, която извърши навремето гигантски скок, отдавна намали оборотите. Пък и всички останали също се забавят и даже се връщат назад. Такива са системните процеси, съответстващи на програмата на творението и нищо не може да се направи.

В крайна сметка, средната класа губи надежда за добър живот и пада на нивото на обикновения работник. Тук своята роля изиграха технологиите и въобще новото стъпало на развитие. Но главната причина е в това, че ние се оказахме в глобален свят и обществата сега са пронизани от интегрална взаимовръзка. Днес даже нормалните семейства трудно могат да отгледат едно дете. Всички сфери на нашия живот потъват в кризата, изискваща нови и нови средства, за да бъде предотвратен пълния крах.

И така, средната класа, в това число и студентите, нямат никакви надежди за бъдещето. А това е огромна маса хора. Например, в Испания безработицата е обхванала 50% от младежта. Завършилите европейските университети, връщайки се вкъщи, откриват, че няма какво да работят.

Те не могат да получат работа, да създадат семейство – вече им е време, а надежди няма. Още повече, те не виждат проблясък нито сега, нито след няколко години. Те даже нямат възможност да планират нещо за в бъдеще, защото вместо икономическо развитие преминаваме към спад.

Какво да се прави? Има само един начин на следващия етап да се постигне успех – светът да се насочи към интегрални взаимоотношения. Само те ще донесат успех в нашите земни дела. Защото всички ние се намираме в интегрална система и затова на всички хора трябва да се даде съответстващо възпитание. Трябва да им се каже: “Ето го бюджета на страната, ето какво можем да направим. Ние постепенно ще поправяме ситуацията, започвайки от най-необходимото, но при условие, че ще започнете да учите”.

Хората трябва да се обучават какво представлява интегралния свят, в достъпна и разбираема за тях форма, с примери и нагледни илюстрации. Това обучение трябва да се води чрез радиото, телевизията и интернет, чрез литературата, театъра, музиката и киното – така, че те да разберат в какъв свят е навлязло човечеството. Необходимо е да се прибегне до помощта на културата и изкуството, за да може човек да се докосне и усети, къде се намира.

И само тогава, каквото и да правим в страната и света, ще ни съпътства успех. Защото нашите действия ще са устремени към поправяне. От една страна ще успокоим хората, осигурявайки ги с най-необходимото, а от друга, ще ги възпитаме и след няколко месеца ще станат други. Те ще осъзнаят ставащото и ще започнат да усещат глобалността на света, който не им оставя друг изход освен смяна на взаимоотношенията.

Когато на това се обучават маси от хора, резултатите съответстват на новите условия – защото всеки мислено е свързан с останалите и всички си въздействат един на друг, без даже да си кажат дума. А освет това, горното послание звучи отвсякъде, то пронизва всичките СМИ, то завоюва интернет:”Всички са глобални и ти си длъжен да станеш глобален. Иначе нямаш шансове да успееш в каквото и да било”.

И така, ако говорим за правилното продължение на социалното недоволство, на следващия етап всички се връщат от демонстрациите вкъщи, получават от държавата добавки, без които засега няма да минат и започват да се учат. Това няма да нанесе вреда – дайте тогава да проверим дали е права науката кабала. Нека видим, дали в резултат на това ще се променим самите ние и благодарение на това ще се промени целия свят.

Защото обществото, светът, е производен на нашето отношение един към друг. Достатъчно е да се захванем със себе си – и всичко наоколо ще се преобрази, всичко ще стане по-ефективно, всичко ще разцъфти. Нека тогава да опитаме, още повече, че човечеството няма друг изход.

Проблемът е в нас: колко бързо ще обясним на народа и света, че в това е спасението. Така или иначе, всички страни се намират под удари и положението само ще се влошава. Никой, освен нас, не може да обясни на света причината на кризата и изхода от нея.

Никой няма да разкрие самата възможност ситуацията да бъде променена и няма да покаже, че сегашната повратна точка е част от програмата на човешкото развитие, заложена в нея изначално. Кабалистите отдавна вече са разбрали за тази точка и са назовали точните срокове за нейната реализация. Така че, нека ги послушаме.

От урока по статията „Един закон“, 29.07.2011

[49863]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: