Влиянието на идейното малцинство

Необходими са само 10% отдадени на някаква идея граждани, за да се въплъти тя в живота. Защото е достатъчно да я има в тези 10% от населението, за да се възприеме от болшинството хора. А ако числото надвиши 10%, идеята се разпространява подобно на пламък и убежденията на малцинството се превръщат в доминиращо мнение на мнозинството.

Достатъчен е неголям процент хора, придържащи се към определени идеи, за да повлияе значително на цялото общество, формирайки мнението на болшинството.

При това, изобщо не е важно къде началната идея (точката на отброяване) започва своята активност, независимо от вида мрежа, в която се намират носителите на идеите.

Точно затова развитието е възможно както в добра, така и в лоша посока. При това идеите и убежденията, погълнати веднъж от мозъка, е невъзможно да се променят и хората по неволя откриват част от идеята и движението.

Обаче е необходимо да се намери отговор на един въпрос: По какъв начин бихме могли да използваме тези познания, така че те да служат за благото на цялото общество, а не да бъдат контролирани от зли и чужди намерения?

Източник: http://scienceblog.com/46622/minority-rules-scientists-discover-tipping-point-for-the-spread-of-ideas/

[49977]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed