Антропологическо въведение в YouTube

Съобщение (М. Уелч, д-р., културен антрополог): Количеството видео в Интернет е равно на 385 ТВ канала – и това не е масовата медия, а 88% оригинално видео. На всеки човек му е лесно да публикува видео в интернет, което поражда нова култура, нови възможности, нови съобщества, нови средства за комуникация и връзки, извън времето и мястото.

Мрежите Digg позволяват да се организира и да се разпространява каквото им харесва. Сега не СМИ, а потребителите определят, кое е популярно, кое е по-ценно, отколкото многомилионните реклами. При смяна на медията от СМИ на виртуална, се промениха отношенията между хората. Възрастта на болшинството ползватели на YouTube е между 18-34 г. Болшинството видео е направено вкъщи.

Ако то е популярно го гледат хиляди хора по целия свят, от професорите в САЩ до филипинските затворници, и го копират. Особено популярните песни и танци са повече, отколкото изготвените от известни фирми. Ние ставаме индивидуалисти, но с голямо желание за общност. Ставаме повече независими, но искаме по-здрави отношения.

Видеото, което става популярно показва, че чрез YouTube хората се стараят отново да се свържат с човечеството в някакъв дълбок смисъл.

Най-популярното видео е компилация, в което хората от цял свят са написали някакво простичко послание на ръка, на основа ”връзка”, ”един свят”, ”ние заедно” – това, което не достига днес на хората. В тези съобщества се появяват свои силни ценности. Хората искат общуване, при запазване на собствената си независимост.

[50980]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: