Азбучни истини в новия свят

каббалист Михаэль ЛайтманДо сега човек в своето развитие се е опирал на вътрешната си програма, макар да му се е струвало, че действа свободно. Хилядолетия наред сме изменяли природата, но сега тя създаде такива условия, в които се налага самите ние да се изменим. Причината и следствието като че ли си размениха местата.

Във връзка с това кабала предлага ускорена, добра, осмислена програма за изменение, за поправяне на човека, която ще му позволи да излезе от съвременната криза не по драматичен, а по мек път.

На първо място, тази програма се разбира от тези, които могат да мислят, от мислещата аудитория: политолози, социолози, учени… С други думи, хората, които са привикнали да изследват, да познават света. В това число влизат и икономистите, макар и да ни се струва, че те мислят само за пари.

Работата е в това, че изследването на парите, изследването на икономическата система като отпечатък на човешкия егоизъм ще ги доведат до същите тези изводи. Аз чета икономистите и в наши дни техните разсъждения са много по-верни и близо до реалната ситуация, отколкото мнението на други изследователи.

Въобще егоизмът, проявяващ днес своето уродливо лице през призмата на глобалните икономически отношения и интегрални връзки, практически много вярно показва какво сътворихме, до какво се докарахме и при какви условия можем да се измъкнем от този упадък.

Но не само специалистите си дават отчет за случващото се. В света има достатъчно хора, които осмислено или интуитивно осъзнават стоящите пред тях проблеми и се опитват да напипат някакъв изход. На такива хора им е нужно, на първо място, да се обединят. Днес е много лесно това да стане във виртуалното пространство. А след това всички заедно ще предложат на властта своите решения, при това ще ги предложат в достатъчно настойчива форма.

Защото правителствата за сега са абсолютно откъснати от реалността. Те „кой знае защо“ не слушат нито икономистите, нито политиците, нито психолозите, нито аналитиците. Политиците се държат за креслата си и това ги ослепява, оглушава ги. Отделяйки се от обикновената риторика, те не възприемат главното, доколкото не могат да си позволят реформации.

Но ако се сплотят мислещите, знаещите, разбиращите хора, които виждат необходимост от преобразуване на човека по подобие на Природата, тогава те ще принудят правителствата да вземат мерки – и на първо място, в сферата на възпитанието.

Защото 90% от човечеството не може в най-кратки срокове само да разбере това послание и същността на настъпващите промени. Те трябва да получат ново, интегрално възпитание, за да разберат в какъв свят се оказахме. Трябва просто и достъпно да им се обясни, че всички сме взаимосвързани, че днес не можем повече да правим всичко, което ни се иска, доколкото всеки влияе на всички и всички – на всеки. Тоест трябва отначало да приведем хората под някакъв общ знаменател, към общо, принципно разбиране на новия свят.

По-рано по естествен начин разбирахме, че се намираме в света, където всеки от нас се опитва максимално да удовлетвори своите желания според силите и възможностите си. Но сега се намираме в друг свят, където всеки ще може да удовлетвори желанията си само ако взаимодейства с останалите в интегрална система.

Трябва да го обясним на хората, постепенно да ги въведем в това усещане с примери и с нагледни илюстрации. Такова обучение трябва да започне от ранна възраст и да обхване всички, от най-малките до най-големите. По време на непрекъснато възпитание човек ще учи какво представлява аналаговата система, в която напълно зависим един от друг, в която всички сме единен организъм. Целият свят и цялата природа са едно цяло. Ето какво трябва да се обяснява на човек, докато не го почувства напълно.

На тази тема трябва да се снимат филми, да се създават театрални постановки, да се пише художествена литература, да се правят клипове, да се съчиняват приказки… Трябва просто да показваме на хората света, в който живеем. В който вече живеем!

Все още не го усещаме правилно и оттук произлиза дисонансът: иска ни се да бъдем егоисти, както и по-рано, а междувременно светът вече се е променил. Различието между нас и света се усеща като глобална мулти криза. А тя се решава по пътя на адаптацията към нови условия.

Тези истини трябва да бъдат поднесени на всеки човек по отделно и на всички заедно.

От беседа от нова книга, 18.07.2011

[50365]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: