Entries in the '' Category

Радостта от дългоочакваната среща

каббалист Михаэль ЛайтманЧетенето на „Зоар” може да се сравни с дългоочаквана среща с любимия, този, с когото искаш да бъдеш. Когато най-накрая се срещнете, тогава за теб няма значение какво казва другият. Най-важното е, че докато си до него и чуваш неговия глас, ти чувстваш близост. Самите думи не са важни. Нека той си говори. Ти дори не им обръщаш внимание. Чрез думите ти искаш да почувстваш как се приближаваш към него и го усещаш повече.

По същия начин е и с книгата „Зоар”. Всички различни думи и истории, които са написани в нея, сякаш те объркват, но после разбираш защо това е написано – защото всичко това са имена на нашите връзки. Но аз не се интересувам какво точно е написано в книгата, за какво разказва тя. Това, което е от значение е, че по това време съм близко до нея. Защото аз се радвам, че съм свързан с нея, аз действително не обръщам внимание на думите и. Най-важното е, че сме близо един до друг.

От урока по книгата „Зоар”, 27.07.2011

[49413]

Нова стратегия: подготовка за края на света

каббалист Михаэль ЛайтманМнение: Инвеститори търсят инвестиции, които биха ги защитили от икономическия Армагедон, търсят стратегии за извличане на печалба при сриване на пазара.

Реплика: По-рано диверсификацията съществуваше, за да защити инвестициите от сриването на пазара, а днес вече са уверени, че всичко ще се срине и затова търсят как да спечелят от сриването.

Те работят по метода на застраховките – изплащат, в случай на сриване от специално натрупаните за това средства. Дай на егоизма възможност и той ще се зарадва на възможността да спечели от собствената си смърт.

Депресия броди по света

каббалист Михаэль ЛайтманСъообщение BioMed Central: От депресия в света страдат 121 милиона човека. Депресивното състояние вреди на работоспособността, нарушава взаимоотношенията с обкръжението, влошава качеството на живот. Тежката депресия често води до самоубийства: ежегодно се самоубиват 850 хиляди човека.

Такъв извод е бил направен от експертите от 20 изследователски центъра, участващи в програмата на ООН World Mental Health Survey Initiative. Депресия в много тежка степен се наблюдава сред 28% от жителите на богатите страни и 20% от населението на развиващите се страни. Във Франция, Холандия, САЩ – повече от 30%. А в Китай те са едва 12%. Жените страдат от депресия два пъти по-често от мъжете.

Основен фактор, провокиращ депресията е загубата на партньор. Оказва се, че в средна възраст човек непрекъснато е подложен на депресия. За англичаните всеки 44 години е пикова за депресията, в САЩ най-нещастни се чувстват жените на възраст 40 и мъжете на възраст 50 години.

Реплика: Колкото повече се развива егоизма ни и ни отблъсква един от друг, колкото повече обкръжаващия свят се проявява като интегрален, т.е противостоящ на нас егоистите-индивидуалисти, толкова по-тежък ще ни се струва живота, по безсмислен и по-безцелен.

И депресията ще се развива като най-голям проблем за човечеството, такъв от който няма да можем да се избавим, освен ако не изменим своето взаимно отблъскване във взаимно привличане.

Целият проблем на човечеството е в поправянето на природата на човека. Жалко, че не искат да чуят за това – и страдат. Но тези страдания все едно ще доведат до осъзнаване на причините за злото и до приемане на методиката за поправяне. Жалко,че всичко това става по пътя на страданието.

[49593]

Във всеки един миг е скрито безкрайно съвършенство

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Помня че през цялото детството си мечтаех по-бързо да порасна и да стана самостоятелен. А когато станах възрастен, изведнъж започнах да ценя това, което имах, когато бях дете. Има ли такива моменти в периода на подготовката, които трябва особено много да ценим или трябва просто да преминем по бързо през нея?

Отговор: В духовното не става така, както в материалния живот, тъй като духовното е съвършенство на всяка една от степените. И в това се състои трудността – тъй като ти трябва на всяка степен да откриеш недостатък, за да можеш да напредваш.

Всяко духовно състояние е част от Безкрайността. Но тази част ти се разкрива, а всичко останало остава скрито и затова ти се струва, че едва ли не вече си в Безкрайността! На своето ниво ти получаваш пълните 10 сфирот.

И преди всичко, ти не жалееш за миналото. Макар и да има такова особено състояние, в което да жалеем за миналото, за да можем да си помогнем да напреднем. Но обикновено в миналото разкриваме доколко то ни е било нужно, за да преминем през него, колко съвършено е било висшето управление и колко малки сме били, не разбирайки, че още тогава сме се намирали в света на Безкрайността и не сме го виждали единствено поради отсъствие на развито желание, на органи за възприятие (келим).

От урока по статия от книгата „Шамати“, 28.07.2011

[49535]

Формулата на сливането

Във всяка дума, прочетена от книгата „Зоар”, ние разкриваме ”Исраел („Исра-ел”, означава ”право към Твореца”), Тора и Твореца – в едно,” според сливането с Твореца.

Защото това състояние се нарича сливане, когато се съединяват заедно Исраел и човекът, стремящ се към разкриване на Твореца, а Тора е средството за Неговото разкриване и Творецът е коренът, който човек се стреми да разкрие, съединявайки заедно себе си, средството, с помощта на което е поправил желанията си и всеобхватната светлина – Творецът.

Затова, четейки „Зоар”, трябва да се придържаме към тази формула ”Исраел, Тора и Tворецът са едно.” Къде трябва да разкрием това? – Във връзката между нас, в поправените желания, с които сме свързани помежду си, ни се разкрива Твореца.

Няма друга реалност освен една, в която всичко се съединява заедно и в обединението ни изчезват всички пречки, всички различия, абсолютно всичко. Взаимното ни обединение става изцяло хомогенно, сякаш ”супа”, сварена до такава степен, че в нея вече не можеш да различиш отделните компоненти, от които е била съставена в началото.

Колкото повече започваме да се съединяваме един с друг и всеки се разтваря в другия, толкова повече се разкрива светлината вътре във връзката ни. И когато тази ”супа”, състояща се отначало от отделни съставки, привършва ”да се вари” и става единна хомогенна смес, в която е невъзможно да различиш някакви съставки, сякаш никога не ги е имало – тогава в рамките на тази близост и единство ти започваш да разкриваш тази сила на единственост, наречена ”Творец”.

От урока по книгата „Зоар”, 28.07.2011

[49520]

Ролята на мащаба

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Какво ще накара хората да пристъпят към изучаването на законите на интегралния свят?

Отговор: Тях трябва да ги придвижва обкръжението, чието въздействие ще бъде насочено именно в тази насока. Днес заради високите цени на сиренето или на жилището може да изкараш хората на площада. Когато протестът се усили, ще ти се появи възможност да им обясниш в какво се състои проблемът.

А иначе те нищо няма да постигнат.Защото за да бъдат изпълнени исканията им, трябва да бъде разтърсена цялата страна.  Да започнат строителство на евтини жилища хич не е лесно. За целта трябва да се преустроят цели системи, да се прекарват закони и да се преобърне всичко с главата надолу.

Сегашната ситуация противоречи на справедливостта, но да бъде поправена е много трудно. Понеже всеки човек е егоист, всеки дърпа в своята посока и в крайна сметка всичко ще остане както си е било. Нито едно правителство, нито един член на парламента не е заинтересуван от нищо, освен от собствената си кариера.

Затова да получи от тях нещо реално е невъзможно. Те само ще подхвърлят милостиня, чийто ефект ще бъде анулиран от другите фактории. Така става винаги, такъв е нашият свят. Всъщност хората във властта с нищо не са по-лоши от нас, обикновените граждани.

И затова задачата ни е да възпитаваме народа. Общите промени сред населението ще доведат до правилни промени на всички останали равнища.

И не трябва да мислим, че това ще заеме страшно много време. Ако процесът се развива в големи мащаби, той придобива съвсем друга мощност. Тук действа вече друг закон – законът на затворената система. И потребността тук е друга – необходимостта да живеем нормален живот. Но ето ти и беда: съвременното правителство е така устроено, че не се грижи за това.

От урока по статията „Мирът“, 28.07.2011

[49564]

Най-сложното – това е да помолиш

каббалист Михаэль ЛайтманБлагодарение на изучаването ни на кабала, накрая разбираме, че Творецът е извършвал, извършва и ще извършва всички действия. А всичко, което се изисква от нас – това е молбата, в която е заключена нашата свобода за избора. Тоест ние трябва да поискаме Творецът да извърши поправяне над нас.

Всичко, което Той е правил с нас преди, не е изисквало съгласието ни. Ние сме се подчинявали на директното указване на нашата природа и затова е нямало защо да ни питат. Само сме изпълнявали природните си инстинкти, като сме удовлетворявали нашето растящо желание за наслаждение във всичките му проявления.

Но за да ни даде възможност за самостоятелно развитие, за самоосъзнаване и за постигане на Твореца и Неговите действия, от определен момент Творецът започва да се показва срещу нашата природа. И този повратен момент се случва с нашето поколение. Творецът вече не върви зад нас като ни подбутва напред, а стои право пред нас и изисква ние да поискаме да се приближим до Него.

В това, всъщност, се и състои нашата работа – да мобилизираме вътре в себе си сили, желание, разбиране за това, че ни е необходимо да застанем по-близо до Него. И че сами не сме способни да направим това, а можем само да помолим, да изискаме това от Него, за да ни приближи.

За това трябва да се съберем заедно, за да разкрием със съвместни усилия стремежа в себе си към взаимно отдаване. Нужно ни е да създадем отново вътре в себе си желаната форма на Твореца – съвършеното свойство отдаване. И да се стремим вътре в нашата група да достигнем такива отношения помежду ни, че силата, намираща се там в скриване, да се разкрие. Това и означава да разкриеш Твореца, да Го опознаеш, за да се прилепиш към Него.

И тогава сами ще се движим и ще управляваме себе си. Но точно така, както по-рано безпрекословно сме слушали своето егоистично желание, дори без да се замислим – така сега искаме със същата преданост да слушаме Твореца. След всички въпроси, проблеми и изяснявания, независимо от всички свои възражения и съпротивление – искаме всецяло да бъдем управлявани от Него и да станем Негови верни работници. Както е казано: „Любовта покрива всички престъпления”.

И важното в целия този процес е всеки път да се намира точката за обръщане към Твореца, изискването да промениш и поправиш себе си. А не да търся в самия себе си сили и средства да стана „праведник”, създаващ „добри дела”.

Разбираемо е, че е невъзможно изведнъж да се достигне истинската молитва и трябва да преминем много изяснявания по пътя към нея. Но главното препятствие е, докогато човек мисли, че сам е стопанин на своите постъпки и сам трябва да поправи себе си и своето обкръжение. Той забравя, че е просто глина в ръцете на Майстора и „Няма никой освен Него” – Единственият, който е извършвал, извършва и ще извършва всички действия. А нашата свобода на избора, която ни е дадена, за да се приближим към съвършеното отдаване е само в това, да помолим за него това свойство, тази сила, която ще се възцари между нас.

От урок по статия от книгата „Шамати”, 27.07.2011

[49425]

Изискайте го за всички

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Получихме писмо от приятел в града от палатки в Тел Авив, който е част от борбата за понижаване на цените на жилищата. Той пише: „Аз не уча кабала, но ние разбираме, че сме опитали всичко и разбираме, че трябва да се обединим, да се сплотим”. Сега те стоят там и пишат прокламация, но не знаят как да я направят приемлива за всички. Те са чули, че кабала има практически решения. Какво можем да им предложим ние?

Отговор: Има понятие, познато като „молитва на многото”. Те трябва да искат за всички, включително и за себе си. Ако действат така, ще постигна успех. Това е правилната форма на обединение. А ако не направят това, тогава нищо няма да свърши работа.

Днес интегралната сила вече владее света и всеки момент се разкрива все повече и повече и всички системи преминават към този нов режим на работа.

Освен това, аз препоръчвам те да прочетат поне няколко наши книги в свободното си време. Ние не можем да им раздадем нашите материали, защото тогава хората биха заподозрели, че правим това от егоистични мотиви. Но ако те искат, ние ще се радваме да им дадем всякакви материали и четейки ги, те ще разберат какво имаме предвид и как те трябва да действат. Това ще им даде подкрепата на висшата сила и тогава те ще видят със собствените си очи как силата и успехът им растат.

Това ще се случи в действителност. Нека опитаме.

От урок по статията „Мир”, 27.07.2011

[49461]

Цялата вселена е интегрално взаимосвързана

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщение (от ScienceDaily): Изследване проведено (от проф. Рон Наамън от института Вейцман в Израел) заедно с учени в Германия, което наскоро се появи в „Наука”, показва, че биологичната молекула ДНК може да различава квантови състояния, познати като въртене. …Биологичните молекули реагирали силно с електрони, носители на едно от тези въртения, а с други почти не.

Коментар: Значимостта на тези резултати излиза извън границите на експерименталната физика. Проблемът тук е, че на квантово ниво свойството на квантова съгласуваност се изразява между частици, а частиците го запазват дори и ако се окажат на различни краища на галактиката. Ако въртенето на една частица се промени, то едновременно се променя и въртенето в другата, а това фактически превръща вселената в една свързана система.

[49353]

Глобализация: всички сме в един общ кръг

каббалист Михаэль ЛайтманХората все още не разбират, че нашето спасение лежи в обединението. Обединението е истинска сила, нашият щит и меч. Ние трябва да продължим напред с него.

Днес, когато правим протести, ние се опитваме да прекършим егоизма на правителството с нашия собствен. Не казвам ,че хората грешат, когато имат изисквания, но в модерния свят този подход вече не е ефективен. Днес светът се управлява от „кръгла” сила на една затворена, интегрална система. Когато влезеш в този кръг заедно с другите, ти ставаш подобен на интегралната природа и тогава постигаш успех. Но ако не си в общия кръг, ти носиш разруха на себе си и на другите, докато всичко напълно се разпадне.

Вижте какво се случва в САЩ. Целият свят гледа американците, но като малки деца, те не могат да постигнат съгласие за тавана на националния дълг. Таванът вече е бил вдиган няколко пъти, но изведнъж сякаш те засядат, като че ли нещо ги блокира. Всеки умолява: „Вдигнете ги! Продължавайте да печатате долари, нужни са ни. Ние ще си ги събираме като кисели краставички в буркан. В крайна сметка, без тях ние просто не знаем как да живеем. Не ни лишавайте от зелената валута, защото иначе ние ще останем без нищо!”.

Но американците не могат да достигнат решение, защото те не са приели „кръгла” форма. И същият проблем ще се прояви във всяка една сфера. Държава, която е била здрава и успешна до вчера, внезапно я застига крах. Като пясъчен замък – щом като достигне определена височина, се сгромолясва, погребан под собственото си тегло.

От урок по статията „Мир”, 28.07.2011

[49560]