Entries in the '' Category

Глобалното възпитание в глобалния свят

каббалист Михаэль ЛайтманОбясненията ни трябва постепенно да достигнат до всеки човек, на неговия език, на неговото ниво, поетапно – докато хората успеят да усетят, че именно връзката между нас дава усещане за друг живот, сякаш сме на друга планета, в ново измерение.

Невъзможно е отведнъж да заговорим за това. Винаги трябва да се обръщаме към отделния човек и към група от хора на различни нива на развитие, съгласно желанието, в което те се намират. И затова отначало обяснението трябва да се води на разбираем език: „Ще ви бъде добре. Няма да има нито войни, нито терор, нито наркотици. Децата ви ще бъдат по-успешни. Разводите ще са по-малко“ и т.н.

Трябва да се обръщаме към различните слоеве на населението в подходяща за тях форма: едни обичат повече филми, други – музика, трети – книги, към четвърти може да се намери подход чрез науката, към пети – чрез икономиката, чрез всичко, което е възможно.

Обкръжението трябва да бъде подобно на сфера, излъчваща върху всеки човек твърде много възможности за разбиране на това, какво се нарича глобален свят, тоест включващ в себе си всички форми на влияние. На всички нива, във всички видове, на всички езици – от страна на всичко, обкръжаващо човека.

Такава система на възпитание трябва да се построи. Без това човечеството не ще напредне. То ще бъде подложено на всевъзможни проблеми и беди и в най-добрия случай ще бъде принудено по такъв начин да построи себе си. Тъй като по този начин то реализира своята независимост, защото като строи за себе си обкръжение, за да се измени и за да се поправи, то реализира своята свобода на избор. И така то строи себе си на ниво – Човек.

От беседата по новата книга, 11.07.2011

[48793]

Революция отвътре

каббалист Михаэль ЛайтманРазкриването на кабалистическата методика пред света изисква да бъдат изпълнени четири условия.

Първо условие – методиката на поправяне трябва да бъде предадена на целия народ, а не само на един човек. Днес все повече хора по света осъзнават, че трябва да променят себе си, да постигат равновесие с природата. Ако по-рано сме смятали, че господстваме над природата и нашият егоизъм е призован да я управлява, то сега разбираме до каква степен той е пагубен за нас.

Това усещане се проявява в масите благодарение на това, че ние отговаряме на първото условие за разкриване на кабала, при което по методиката на духовното поправяне се занимават 600 хиляди души. „600 хиляди души“ е условно понятие, символизиращо събранието на хора, способни да постигнат взаимна връзка помежду си, наречена поръчителство.

Второ условие – излизане на народа от египетското робство, т.е.осъзнаване на злото на собствения егоизъм.

Трето условие – всеки от 600-те хиляди трябва да бъде съгласен да работи заради отдаване.

Четвърто условие – готовност за изпълняване на всякакви действия, които биха довели човека до връзка с останалите.

Поръчителство – това е грижата да се напълнят желанията един на друг. Към това трябва да са устремени човешките мисли. На нас ни е необходимо да произведем революция вътре в себе си. В света има всичко необходимо за благополучно съществуване на жителите на планетата, но не стига само едно – обща мисъл, насочена към тази цел. Ако ние вътрешно се устремим към това, то изобилието ще бъде достъпно за всички.

Всичко зависи от нашата взаимовръзка. Колкото по-тясна е връзката помежду ни, толкова по-интензивно е въздействието на висшата светлина, която ще подреди състоянието на по-ниските стъпала на сътворението. Съгласи ли се веднъж групата от 600 хиляди души с четвъртото условие за поръчителството, взаимовръзката и любовта, тя веднага ще получи огромна подкрепа отгоре.

От нас се изисква само желание да възстановим взаимовръзката и намерението да работим за отдаване. Именно намерението, а не техническият прогрес, ще произведе преврат в света. Ние постепенно ще достигнем до това, че най-новите технологии ще се създават и управляват с помощта на мисълта, т.е. с помощта на намерението и желанието, което е поправено с помощта на това намерение.

Задължение на всеки е грижата за цялото човечество. Защото целият свят е включен в системата на поръчителството, но на първо място с него трябва да се занимават тези, които имат разбиране и желание да се издигнат на най-високото стъпало и да разкрият помежду си Твореца. Груповото желание постепенно ще премине в желание на света.

Човекът постепенно ще изменя своето отношение към себе си, към обществото, към природата и ще получава удовлетворение от това, че се намира в система на обща взаимовръзка. Той ще бъде „захранен“ с висшата светлина, която го изпълва и наслаждава.

Така ще преминем към икономика на разумно потребление, понеже ще се задоволяваме само от насъщно необходимото. Когато започнем да работим според принципа „всичко за всички“, ние ще стигнем до състоянието на поръчителство. Вътрешните промени в човека ще бъдат последвани от преустройство на целия свят.

От виртуалния урок, 17.07.2011

[48694]

Светлината на мъдростта и вечните съмнения

каббалист Михаэль ЛайтманТози, който не спира да се движи напред и не се страхува да бъде постоянно в състояние на минимална светлина «Нефеш» – във вечно изясняване, в объркване и мъгла – той ще става все по-мъдър и ще постига предишните си състояния.

Той се превръща в мъдрец, но що касае до всяко негово настояще състояние, той пак няма да знае нищо за него, защото вървим с вяра над знанието.

И ако сега той е с вяра над знанието, то ще получи и разум, в който ще разбере своите предишни състояния. Разумът му ще нараства само и единствено при това условие.

Този, който върви над знанието, усеща светлината на мъдростта (Хохма) на всичките предишни свои стъпала освен на най-последното, на което се намира в момента.

От урок по статията „Въведение в науката кабала“ (Птиха), 13.07.2011

[48705]

Такъв прав ”обратен” ред

Обикновено учениците с голямо усилие възприемат такова понятие като ”обратен ред на входа на светлината в желанието”. Но в крайна сметка това е много естествен процес.

Ако аз се намирам на 0-ва степен (шореш), то разбирам и постигам само минималната светлина Нефеш. Когато желанието ми нараства и достига 1-во ниво (алеф), то в него преминава светлината Нефеш, а в нулевото стъпало влиза светлината на следващото ниво – Руах.

Преди, когато съм бил със светлината Нефеш, в смисъл, не много разбиращ, с неголеми сили и сметки, то само така  мога да усещам отношенията си, връзката със света. Това е всичко, което е било у мен.

Сега достигам голяма дълбочина на желанията и постигам повече светлина. Но тази светлина не се отнася към сегашното ми състояние. На това стъпало, на което съм се издигнал с новите си, по-мощни желания, получавам най-слабата светлина Нефеш. Защото само започвам да опознавам новото си желание.

Но сега аз по-добре разбирам предишното си състояние, по-добре го усещам, като начало, служещо за причина на моя подем на сегашното стъпало. И затова сега в него достигам по-голямо осъзнаване, което се нарича светлината Руах, в сравнение със светлината Нефеш, която е била по-рано в мен.

Да допуснем, че съм израснал от една година до втората. На ниво двугодишно дете все още не познавам света и себе си и имам най-елементарното усещане и разум („светлината Нефеш”), просто само съществувам. Но вече по-добре разбирам, какво означава да бъдеш едногодишно дете, всички предишни форми и състояния. В тях  вече притежавам някакво постижение,”светлината Руах”.

Излиза, че колкото повече раста, толкова по-умен ставам, но не в текущото си състояние. Защото в духовното винаги се придвижваме с вяра над знанието, не разбирайки точно какво се случва и всеки път само влизам в ново състояние. И когато се повдигам на това ново състояние, в него аз ще притежавам светлината Нефеш.

Но предишните състояния вече съм ги постигнал и разбирам необходимостта и неизбежността им, зная защо са се реализирали в мен именно по такъв начин, защото съм преминал по цялата верига от такива състояния. Затова там усещам НАРАНХАЙ (Нефеш-Руах-Нешама-Хая-Ехида).

От урок по статията ”Въведение в науката Кабала”(Птиха)

[48711]

Кризата едва започва!

Мнение (С. Караганов, Съвет по външна и отбранителна политика на Русия, политолог, доктор на историческите науки, Институтът на Европа):

„Глобалната криза едва започва и ще засегне всички. Но за сега не е ясно как и кога всички страни ще се обединят, за да започнат заедно да я преодоляват.

Тази криза е нов период в световната история, има опасност да донесе лишения на милиарди хора, може да доведе до конфликти. Това не е само финансова и икономическа криза, а обща криза на системата за глобално управление, на идеите за световно развитие, на международните институции.

Преодоляването на кризата изисква нова философия за глобалното развитие. Необходимо е да се създаде концепция за международната система на управление, поставена върху справедлива и устойчива основа.

Принципи за изграждане на бъдещата система:

Либерална икономика и търговия при строг международен контрол.

Координация на политиката на мощните и отговорни страни.

Колективни усилия за безопасност, отстраняване на източниците на конфликти.

Общо решаване на енергийните проблеми.

Русия и ЕС трябва да стигнат до стратегически алианс.

Цел на развитието е прогресът, а демокрацията е следствие.”

Реплика: И така, кризата едва започва и нейното решаване е чрез обединяване. В противен случай ни очакват лишения!

[48622]