Entries in the '' Category

Не спи – ще си проспиш целия живот…

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Казвали сте, че онзи, който идва на урок без желание, пренебрегва Тора. Обикновено идвам на урок без особено желание, искам да спя, освен ако не получа много силно впечатление от другарите. Какво трябва да направя?

Отговор: Да се стараеш да избягваш такива състояния по време на урока. Преди всичко по този начин отслабваш останалите. Намираш се сред всички, но не внасяш своя дял нито във външното материално действие, нито във вътрешната духовна сила. При това, ти не само че не участваш заедно с всички, но и ги ограбваш, защото в духовното за крадец се смята онзи, който не добавя от себе си. Според този принцип трябва да оценяваш другарите.

Разбира се, ние сме готови да те приемем във всякакво състояние: вместо да останеш в дома си, по-добре ела на урока и спи. Знаете, че никого не будя дори ако виждам, че човекът спи.

Но при всички случаи трябва да се стараем. Именно това са усилията. Изпий още чаша кафе, направи още нещо, за да се събудиш. Аз също съм минал през такива състояния, занимавайки се в групата при Рабаш. Тогава реших, че ще записвам всичко, което казва Рабаш, тъй като от студентските години съм свикнал да конспектирам лекциите. Затова на урока през цялото време пишех и подреждах текста. Освен това правех кафе или чай на Рабаш, записвах на магнитофон всички негови уроци.

Накратко казано, през цялото време се грижех чрез различни действия да оставам бодър – иначе също бих заспал. Макар много да обичам науката, но едното не е свързано с другото. Затова трябва да се измислят различни хитрини.

Но трябва да разбереш, че с вътрешното си участие въздействаш на групата и в степента на съединяване с нея разкриваш написаното в „Зоар”. Защото там се говори за онова, което се случва между нас, само че на различни стъпала.

От урока по  книгата „Зоар”, 18.07.2011

[48469]

Светлината от другата страна на картината

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Кога светлината ни обединява? Как можем заедно да напредваме, ако пребиваваме в злото?

Отговор: Ние работим по преодоляването му. Ние разбираме своето състояние, изучаваме го, ние трябва да се подкрепяме един друг в поръчителството – и тогава светлината ще се настани между нас.

Тя и сега ни помага. Ако светлината не ни напълваше в минимална степен, ние нямаше да усещаме онези желания, които все пак се появяват в нас.

Тъй като се намираме в съвършена система – всички хора, цялата действителност. И ето, в някои от нас вече се проявява мъничък проблясък и те започват да се усещат, къде се намират, защо и за какво? Те започват да получават светлина – във връзка с обкръжението, в лицето на наставника започват да усещат светлината в своите съсъди – с една дума, като по книга в групата … Всичко това ”като че ли”, та нали материалното не съществува. А всъщност това всичкото е разкриване на светлината. Няма група, няма наставник, няма книга. В такава форма се разкрива светлината, представяща ти се като вид средство за напредване в духовното.

От урока по статията ”Поръчителство”, 17.07.20.11

[48380]

Караницата поражда помирение

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Какво да правя, ако мислено мога да отменя себе си, а на практика – много трудно?

Отговор: Такова нещо не може да бъде! Ако аз действително отменям себе си мислено, то го прилагам и като действие. Действието отразява намерението.

Но ако аз не съм вземал окончателно решение да отменя себе си, то при мен не се стига до такова действие и аз заблуждавам себе си, че се отменям в мислите си.

Ако ние виждаме, че след кавга групата не идва до обединение – до следващата кавга, това е знак, че нейните членове не отменят себе си един пред друг и нямат никакъв шанс да достигнат духовното.

С това, че се занимаваме с вътрешен самоанализ и се опитваме да отменим своя егоизъм пред другарите си външно и вътрешно – ние вече изпълняваме духовна работа. Духовният свят на практика може да се разкрие в нас само при условие, че ние напълно отменим своя егоизъм съгласно нивото на своето настоящо стъпало.

Постигни сега истинска самоотмяна спрямо случайно избран човек и ще се убедиш, че ще се усетиш в духовната реалност, в свойството отдаване и в някаква степен слят с Твореца.

От урока по статия на Рабаш, 17.07.2011

[48394]

Глобалната криза и преоценка на либералната идеология

Мнение: О. Богомолов (икономист, политик, академик на АН СССР):

Преживяваната от нас криза свидетелства за назряващите кардинални промени в световния ред. Икономическата сфера навлиза в стадий на преход към нови форми на регулиране и технологически ред, в който инфо – нано –  био – технологии, триизмерни принтери придобиват основно значение. Назряват сривове в обществения сектор, глобализират се производства, културата, международните отношения. Еднополюсният свят, начело със САЩ, отстъпват място на многополюсните, изискващи равноправие, сметка по интереси и съгласието на много държави. Все повече се натрупват симптомите на духовно – нравствената криза на човечеството. Човечеството преживява преход на световно разбирателство и жизнено преустройство. Руските власти в търсене на изход правят отпор на нововъведенията в научно техническата област, но това много зависи от благоразположението на обществените среди. Тези страни на битието се нуждаят от модернизация.

Човекът, неговата култура, знания умения, здраве, душевно състояние, имат ключово значение за прогреса. Затова стратегически приоритет трябва да стане не инвестирането в новите технологии, а в  човека. Назрява разбирането от необходимостта за преход към нов модел на развитие на обществото и неговата икономика. Първата крачка е преосмисляне на старите идеологически постулати, духовното възраждане, и обновяването на човешките общества.

Не може да се смята за нормално липсата на социална справедливост в политиката. Без нейното спазване не може да има здрав нравствен климат в обществото, както е невъзможна и здрава икономика. Мерките за преодоляване на кризисния процес няма да доведат до успех, ако не се определят стратегическите приоритети не само в икономиката но и в духовната и социалната сфера.

В центъра на правителствената политика е необходимо да се постави образованието, здравеопазването, науката, културата, обучаване на подрастващото поколение. През тези сфери минава пътя за обновяване на обществото, за укрепване на моралния климат и процъфтяването на икономиката.

[48503]

Не можеш да се научиш да караш кола на теория

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: В какво се проявява сплотеността в групата? Къде лежи нашето единство?

Отговор: Навсякъде, но основно – вътре. Ние сме задължени през цялото време, от сутрин до вечер, да мислим само за нашето обединение. В това обединение ние ще станем подобни на Твореца и с единството между нас ще пробудим целия свят да се обедини.

За какво? За да станем подобни на Твореца. Защо? Защото с това ние доставяме удоволствие на Твореца. Ние не знаем какво означава това и все пак мислим в това направление. Става дума за особено средство, което се нарича сгула. Ти не разбираш как сработва това, но ти го привеждаш в действие.

Активизирай системата. На теб са ти поставили няколко условия – тогава действай. Ти не знаеш какво става зад пулта за управление. Пред теб бутони – натискай ги. Не чакай докато изучиш цялата система – така ти няма да я научиш никога. Тя ще ти се открие след като ти я задействаш. Понеже в следствие на това ти се променяш – и тогава започваш да я разбираш.

Какво знаят хората, започващи да се учат на кормуване? Волан, скоростен лост, педал за газта, спирачка – ето това е всичко. С останалите детайли се запознават по-късно, а за устройството на двигателя да не говорим. Ето и ти трябва да знаеш само как да управляваш духовната машина, за да се движи. Работейки с нея ти ще я изучиш, както е казано: „По твоите действия ще Те познаем”.

От урока по статията ”Поръчителство”, 18.07.2011

[48482]

Представителите на АRI на 8-я Форум за социално развитие на Латинска Америка

Представителите на АRI участваха на 8-я Форум на Министерството на социално развитие на Латинска Америка, организирано от ЮНЕСКО

Международния форум, който се състоя в Ел Салвадор на 11-12 Юли, бе ориентиран към социална политика за младежи в рамките на програмата на ЮНЕСКО MOST (Management of Social Transformations). Министри на труда и социалното развитие в Латинска Америка и Карибите се събраха, за да разгледа проблеми, свързани с безработицата и образованието в региона, теми, вълнуващи днешното обществото.

Представителите на ARI (Aslag Research Institute) получиха възможност да представят нашите виждания за глобално и интегрално възпитание като решение на кризата, а така също и използване на новите технологии за създаване на възпитателна система, която действително оправдава нуждите на все по-взаимосвързания и по-взаимнозависим свят.

Тези нововъведени идеи предизвикаха много ентусиазъм в публиката. Нови възможности за съвестна работа бяха дискутирани с представителите на ЮНЕСКО и с останалите образователни организации, за да бъде създадена пилотна програма за виртуално образование на младите.

В сесията взеха участие президентът на република Ел Салвадор К. Маурисио Фунес Картахене, П. А. Ласо, помощник на генералното директорство на ЮНЕСКО по въпросите за социалните и хуманитарните науки, д-р Хулио Карранса, ръководител на социалните и хуманитарните програми на ЮНЕСКО за Латинска Америка и Карибските острови, представители на ООН, УНИСЕФ, МОТ.

[48236]

Разбиване на егоизма

Баал а-Сулам, ”Поръчителство”: Ако част от народа не иска да съблюдава поръчителството и остава потънала в себелюбие, заради нея и останалият народ остава потънал в мръсотия и низост, не намирайки никакъв изход.

Въпрос: Кой може да поправи влечението ми към мръсотията и низостта?

Отговор: Аз действам по отношение на другарите, а те по отношение на мен.

Значи, те ме поправят? Да. А, аз поправям тях? Да. По какъв начин аз поправям себе си? Посредством това, че поправям тях.

Такова поръчителство никой не достига без другите и във всички свои действия зависи от тях и в позитивен, и в негативен смисъл, и в радост, и в беда. Той зависи и от добрите, и от лошите им действия, а те зависят от неговите.

Сега това става реалност, която се проявява в нашия свят по много неприятен начин. В някоя страна се случва нещо лошо и това веднага се усеща в другите държави. От друга страна, ако някъде се случи нещо хубаво, то и с другите ще настъпят промени към по-добро.

Това е истинско ”разбиване” за егоизма ми: аз искам на другите да им е лошо, а на мен да ми е добре, за да може в сравнение с тях аз да съм на печалба, че на тях им е по-зле отколкото на мен – сега вече ми се стопля сърцето. А сега виждаме как интегралността на Природата ни кара да мислим по друг начин. Тя ни учи на това, че никой не може да извлича полза за сметка на другия. Ако на един ще му бъде добре, то така ще им бъде и на другите. Не може да бъде така, че на някой да му е добре, а на друг – зле.

Постепенно се доближаваме до такава картина на света. Виждайки това, което се случва на развитите страни. Една се срутва – останалите не знаят какво да правят и падат с нея. Ние достигнахме до такъв икономически ред, т.е. до такъв егоизъм, че всичко зависи от всички. Това е поръчителство, така се проявява то.

Аз не съм си и мислил, че ще завися, да речем, от Франция. Каква работа имам с Франция? Но сега съм длъжен да се грижа за това, да не се случи там банкрут. Ако Франция банкрутира, то вън от всяко съмнение, след два дни това ще се отрази на моя джоб. При това ще се отрази негативно. Ето, ако аз бях получил изгода – нека да банкрутирам. Но не, това е в моя вреда.

По-рано чуждите беди носеха изгода. Докато светът не се затвори в интегрална система, всички ще действат в собствен интерес, без да се съобразяват с другия. Всяка страна ще се грижи за собствената полза, всеки път сме правили здрава, егоистична сметка за печалба на гърба на другите. Нека дори да призовем на война против тях и да разрушим до основи противниковата страна до основи – толкова по-добре за мен.

Сега бихме искали да продължим в този дух, но не можем. Скоро ще стане ясно, че и война не можем да разпалим. До такава степен зависим един от друг, че нищо не мога да обезпеча за себе си сам. Няма да ми достига това, което руша в другите.

Ето до какво стигнахме. Желаейки доброто на себе си, на народа си, на страната си, с нейните структури и институции, аз съм длъжен да се грижа за благото на всички. Само тогава и на мен самият ще ми бъде добре.

Такъв механизъм действа в отдаване в парцуфим, между хората, между човека и Твореца. Аз съм длъжен да взема желанието на ближния с цел да го напълня и да го поставя в служба като мое желание. Само при условие, че аз го напълвам, грижа се за него, всички изобилия ще дойдат чрез мен и ще се разкрият в мен 620 пъти по-силни.

Светът все още не разбира в каква система влиза. И за да разбере, ние трябва колкото е възможно по-бързо да разкажем на хората за това. Иначе в отчаянието си те все пак ще достигнат до война. Просто няма да имат друг изход.

От урока по статията „Поръчителство“, 17.07.2011

[48384]

Попитахте ме – отговарям… – 47

Въпрос от английския блог: Казвате, че кабала е доказуема наука и че мъдреците, постигнали Висшите светове, са написали своите книги, основавайки се на собствения си опит, а не на абстрактни усещания. Как мога да бъда сигурен в това? Къде са доказателствата за техните постижения? Ако просто вярвам на техните думи, няма ли да изпадна в сляпа вяра?

Отговор: Само ако сами се издигнете – като тях – ще се убедите в тяхната правота. Но и преди това, когато започнете да изучавате тяхното отношение към реалността, ще видите доколко са учени, а не мистици.

Въпрос от английския блог: Трябва ли да разглеждаме външната действителност като непоправено желание? Какво е духовността – когато вече не възприемам тези желания като външни, а чувствам и се отнасям към тях като към свои собствени ли?

Отновор: Всичко в нас и извън нас – това сме ние. Само че в нас е нашето животинско, а извън нас е нашето духовно.

Въпрос от английския блог: Как да помогна на другаря си, който може да види пагубността на егоизма и неговата разрушителна сила в света? Да кажем, че той вече разбира в какво е коренът на проблема, започва да контролира своите действия, старае се да не бъде егоист.

Но според степента на отдалечаване от егоизма, не вижда онези промени в света, които е очаквал. Заобикалящата го действителност не става по-добра. Как да помогна на онзи, който е започнал да се движи в правилната посока, но след това отново е паднал долу?

Отговор: Нашата работа е вътре в нас, в личното поправяне. Ако съм поправил себе си в нещо, в тази степен ще видя поправен света. Виж статията на Баал а-Сулам „Скриване и разкриване на Твореца”.

[48499]

Да се научиш да усещаш доброто

каббалист Михаэль ЛайтманСвикнали сме, че в нашия свят съществуват ясни и познати явления, които не се променят. Но от друга страна, все пак има явления, които зависят от начина, по който ги използваме.

Например, електричеството, с чиято помощ може да се произвеждат най-различни напълно противоположни действия: както да създава студ, така и топлина. Или огънят, който може да затопля, а може и да изгаря. Всичко зависи от начина на използването му.

С други думи, всичко зависи от ползвателя, от съсъда, желанието (кли), в което се е въплътила самата сила.

И на същия принцип е висшата светлина, вътре в която се съдържа всичко: и самото желание, и всички явления, възможни и реализируеми, и всички впечатления, които желанието ще възприеме от светлината.

Обичайна грешка на начинаещите е да мислят, че светлината е нещо определено и постоянно, което винаги е добро. Но не винаги е така. Даже има термин „пулса де-нура“ (удар на огъня) – проклятие. Изобщо, както всичко най-добро, така и най-лошото идва от светлината и сякаш по аналогия с електричеството, всичко зависи само от това, как го използоваш.

Затова определянето на Твореца като „Добър и Даряващ благо“ означава светлина, явление, което може да бъде прието и разкрито само в желанията за отдаване. Не е възможно да получиш и усетиш тази доброта в егоистично желание, там него просто го няма.

И доколкото желанието за отдаване не е ограничено с нищо, а природата на самата светлина – в корена й „Добрия и Даряващ благо“ – е безгранична, то това явление, наречено светлина и живот, може да бъде усетено само в желанието, което е напълно насочено към отдаване. А всички други противоположни форми не  се наричат живот, нито светлина.

Но ние бихме искали да достигнем усещането за ”Добрия и Даряващ благо“, но не разбираме, че това не означава нищо друго освен усещане за отдаване и любов. Като човек, който е пристрастен към наркотиците, и си мисли, че доброто състояние е само когато е под наркотично въздействие, не разбирайки, че съществува възможност да се наслади от нещо друго.

Затова нашата задача е да подготвим желание, съсъд за усещане на свойството отдаване. Написано е: „Дадена е мъдрост на мъдреците“, т. е. на този, който разбира, че не се намира в свойството на отдаването и че  трябва да достигне само тази природа, за да получи светлината Хохма (светлината на мъдростта) – на живота.

От урок по статия от книгата „Шамати“, 18.07.2011

[48441]

За напред – упадък

Мнение: (М.Хазин, анализатор): Банкерите и финансистите се страхуват да загубят властта си над света. Ето защо те правят всичко възможно да спрат естественото развитие на събитията. Цялата финансова система на Европа е подложена на агресивна атака от спекуланти и международни рейтингови агенции.
Може да заподозрем конспирация, но участниците имат основателни причини: размерът на дълга е толкова голям, че не може да бъде върнат. Защото са го формирали с идеята да бъде рефинансиран, а не връщан.

Днес световната финансова система е изправена пред въпроса: какво да прави с дълговете?

Проблемът е, че съвременната система на вземане на решения не е в състояние да взема решения, насочени срещу големите корпорации: да окаже натиск върху държавата с цел да принуди правителството да приеме закон за увеличаване на данъците, намаляване на държавните разходи. Финансовите институции са в състояние да пазят  интересите си – Строс-Кан е един пример за това.

Банкерите и финансистите се страхуват да изгубят властта си над света и над политиците. И като се има предвид, че един ден ще трябва да отговарят за кризата, то ситуацията им става доста тревожна. На теория политиците би трябвало да са хората, които да повдигат въпроса за новите правила във финансовата система. Но те няма какво да кажат. А дупките в старата система стават все повече и повече.
Съдейки по всичко, тази ситуация ще продължи, докато развитието на кризата не ускори политическите процеси. Но тогава работата ще замирише на революция. А докато консервативността на политическата машина не позволи да се преустановят негативните процеси в икономиката, те само ще нарастват.

[48418]

Поправянето – интегрална сила на природата

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщение: Населението на земята расте с бързи темпове, скоро хората ще изпитват дефицит на храна, вода и дори въздух. Още от сега 1 милиард страдат от хроничен глад.

Към 2050 година населението на Земята може да достигне 10 милиарда човека и хората ще започнат да се бият за храна. По данни на Global Footprint Network, ние вече сме изразходвали водата, която по естествен път се е попълвала във водоемите, тревата по пасбищата, рибата в моретата и езерата, събрали сме целият урожай от плодородните земи и сме изчерпали всички горски ресурси. В човечеството не остана пространство за съхраняване на отпадъците, за парниковия газ – виновник за глобалното затопляне.

Реплика: Ние преминахме границата и вече падаме в пропаст. С нашите методи не ще можем да спрем падането. Но ако започнем да създаваме помежду си интегрални справедливи връзки, да постигнем подобие с природата ние ще предизвикаме върху себе си влиянието на нейните интегрални сили и ще преминем към собствено обновяване.

Интегралните сили на природата са милиард пъти повече, отколкото действащите върху нас сили, но те са скрити от нас според условието за подобието – ние не им съответстваме по нашите свойства.

Но според степента на желанието за интегриране на всички в една система, ние започваме да предизвикваме от тази система силите, които са скрити в нея – те ще ни поправят под себе си, ще ни включат в тази система и ще предизвикат изменения по всички нейни нива – неживото, растително и животинско ниво.

Необходимо е да осъзнаем, че силите на интегралния свят предизвикват в нашия свят всички признаци на мулти – криза и само те могат да я поправят.

[48510]

Попитахте ме? – Отговарям…- 46

Въпрос от английския блог: Доколко е важно да се разбере, че цялата реалност се намира вътре в нас? Длъжни ли сме да се стараем да присъединим външните желания към вътрешните?

Отговор: В рамките на вашата работа с групата, вие по неволя ще започнете да усещате, че всички те и въобще всички се намират във вас.

Въпрос от английския блог: Може ли да се каже, че неживите части на физическия ни свят са вътрешната картина на бхина алеф в четирите нива на разпространение на пряката светлина?

Отговор: Да.

Въпрос от английския блог: Ако има его в получаващата част, значи то трябва да бъде и в съзидаващата част. Това означава, че Силата трябва да бъде между Небето и Земята, а не ”над” тях както ние си мислим.

Отговор: Нашето его и създава отдаването в своята поправена форма.

[48410]

Революция на светлината

Въпрос: Може ли да се обясни кабалистичната методика с термини от съвременната наука?

Отговор: Може ли да се обясни на кравата математическото преобразувание на Фурие? Става въпрос за различни степени. Човек, който няма развито шесто чувство, няма точка в сърцето, не може да разбере за какво става въпрос. Той няма потребност от това и да се обръщаш към него е безполезно. И затова, в широкото разпространение ние трябва да се съобразим с желанието на масите, а не с тези, които изучават кабала.

Във всички поколения в света не са разбирали кабалистите. И е правилно: със степента си на развитие хората не са способни още на това. Казано е в Псалмите: ”Човека и животните спасяваш Ти” – но кога? Днес не можеш да обясниш на хората какво е това алтруистично намерение лишма. С тях е трудно даже да се говори на тема ”възприемане на реалността”. Това е любопитно, пикантно, но всъщност не разбират, не схващат, просто не могат.

За да може действително човек да чуе добре думите за поправянето на желанията си му е необходимо още едно стъпало желания. А до този момент ние можем единствено да ускорим развитието му с външни средства. Така или иначе, докато не усети убождане в сърцето, няма да разбере обясненията ти.

Така е устроен светът. Хората се намират на различни степени на развитие и даже в края на поправянето си остават на неживо, растително, животинско и човешко ниво. Обаче е казано: ”Всички ще Ме познаят – от малкия до големия”, всеки в зависимост от нивото си.

Още, ще дойде време и ние ще видим как хората ще започнат да разбират думите ни: един – с научни термини, друг – с чувствата си, трети – благодарение на обикновени действия, които стигат, за да се окаже човек съпричастен със сливането. За някои е необходимо да постигнат, да усетят сливането, активно да участват в него, а за други не е задължително. Всичко се определя от желанието.

Няма защо да се предполага, че всеки по равно получава желания, стремеж към отдаване и разкриване на Твореца. Обаче всеки получава такова количество, в зависимост от съсъдите му, и ще бъде напълнен, благодарение на общото взаимно включване.

Ето защо кабалистите са укривали знанията си до наши дни. Сега може да ги открият, но всеки ще схване само незначителна част. И все пак, в целия свят вече ще започне да действа огромното количество общо желание. Такава е революцията, която се осъществява днес по света. Съвременната криза всъщност е взаимовключването на желанието.

От урок по статия от книгата „Шамати“, 05.07.2011

[48309]

Да се съгласиш на поръчителство

Въпрос: Баал а-Сулам пише, че народът на Исраел е достигнал поръчителството, когато всички са се съгласили с това. За да влезе в глобалната ера на поръчителството, трябва ли целият свят да е съгласен с това?

Отговор: Не. Не за всички хора става въпрос и не за всички желания на човека. Тук не се отнасят всички жени, деца и старци, иначе казано, такива желания, които засега не могат по мъжки да се превъзмогнат. Защото мъжът (гевер) – това е този, който преодолява (митгабер) егоизма си.

Условието за поръчителство не е още краят на поправянето, а едва началното съгласие, не повече. „Съгласете се и ще получите Тора. Ако вие по принцип сте съгласни на такова обединение, то Аз ще ви дам средство, с помощта на което на практика ще пристъпите към него”.

При получаването на Тора синовете на Исраел още не са поправени, те само усещат злото на текущото състояние и разбрат, че посредством поръчителството ще могат да се издигнат над него. Обаче те не знаят какво означава да са даващи, още не са в отдаване. По-нататък те ще започнат да използват Тора по предназначение; на първи етап – отдавайки заради отдаване, т.е. не причинявай на другите това, което ненавиждаш.

Всичко това е само първото малко поправяне по духовния път, обаче поръчителството е необходимо още по-рано. В първоначален етап то не е тотално, не се простра по целия свят, не прониква в дълбочина и не е предназначено за всеки. И съответно във всеки обхваща само „мъжките“ желания, а останалите вече не. ”Женските”, ”детските” и ”старческите” желания само оказват поддръжка, те сякаш са неутрални и ”не възразяват”.

По такъв начин трябва да се разбере, че поръчителството е достатъчно близо до нас. То съвсем не изисква от нас нечовешки усилия. Не, ние идваме към него, още не бидейки ”народ”, т.е. не сме се обединили помежду си. Все още ни предстои веднага след получаването на Тора да направим златен телец. Такива са етапите по пътя и човечеството вече пристъпва към тях.

Необходима е вътрешна агитация в групата, за да може решително да пристъпим към това. В световната ни група няма никакъв проблем да се реализира поръчителство.

От урок по статията „Поръчителство“, 14.07.2011

[48239]

Гордей се със светлината, не със себе си

Въпрос: Как да не се възгордеем от отдаването си на Твореца?

Отговор: Да се гордееш може само с това, че си получил поддръжка свише и с нейна помощ си преодолял трудностите и егоизма си. Трябва да се гордееш с Твореца, със светлината, с Неговата помощ, а не със себе си!

Защото какво има у нас самите – нищо! Нито собствени желания, нито светлина, нито действие. Даже и своя молитва си нямаме, ние я получаваме от обкръжението. Затова, колкото по-надалеч се придвижва човек, толкова по-малко получава  и повече благодари!

А когато се върне обратно към Малхут в света на Безкрайността, той получава всичко това от светлината Нефеш де-Нефеш, която е била в Малхут в най-първоначалното ù състояние, но човек увеличава в нейното светене ”613” пъти благодарността си, постигането на доброто, усещането за величието на Даващия.

Но самата светлина не се променя, тя няма никакви граници. Самата светлина така си и остава Нефеш де-Нефеш, само не голямо светене. А човек го увеличава до огромен пламък.

От урок по статия на Рабаш, 15.07.2011

[48251]