Финансовата Вавилонска кула

Мнение (проф. Р. Матюз, Президент на Международната Лига по стратегическо управление): В библейската история жителите на Вавилон са се опитали да създадат консуматорска кула, която би стигнала до небесата. Проектът се провалил: кулата се сгромолясала, а хората загубили способността да се разбират един друг.

Резюме: Световната икономика се сблъска с най-дълбоката криза от времето на Голямата депресия: прекомерен дълг, потребност от постоянно създаване на търсене, неразбиране на това, че финансовия сектор е като рулетката в казино, а съвременния бизнес- модел, основан на алчността, по принцип е неустойчив.

Световната икономика е несъстоятелна: дългът превишава платежоспособността на 100%. Банкрутът е неизбежен и ще засегне геополитическата ситуация. Ще се изострят разногласията, национализма, тероризма. Опитите да се предотвратят измененията на климата ще се окажат неуспешни. От друга страна, кризата може да предизвика твърде вдъхновяваща фаза на развитие, да се открият нови пътища за живеене.

Въведение. Съгласно библейската история, жителите на Вавилон започнали да строят кулата, която ще им позволи да се доберат до небесата. Кулата се срутила, когато те загубили способността си да общуват: те престанали да говорят на един език.

За последните 20г. ние се опитвахме да създадем Вавилонска кула, основана на интересите на потреблението. Тя била направена от дългове и рухнала, както и увереността в надеждността на финансовия свят.

Финансовата Вавилонска кула била построена от финансови активи, имащи само спекулативна стойност. Кулата трябвало да бъде обезателно разрушена, когато бил изгубен езика за общуване- неочаквано езикът на финансите започнал да изказва само празни обещания.

Разрушаване на Вавилонската кула. Макар да изглежда, че кризата започва от финансовия сектор, тя се корени много по-надълбоко. Неудържимият стремеж за конкурентни преимущества доведоха до огромен обем и разнообразие от стоки и услуги. Участниците на пазара разбират потребността от създаване на търсене.

Между това, икономистите игнорираха търсенето и се съсредоточиха върху страната на ръста от предложения. За последните 20г. маниакалното търсене на фирми с конкурентни преимущества се изразява в създаване на дългове от спекулации.

Тази Вавилонска кула е построена върху илюзорния фундамент от активи, които ще имат стойност само дотогава, докато ние продължаваме да се лъжем в това, че те имат стойност.

Тя била обречена на това, рано или късно да рухне, и критичният момент настъпил, когато бил изгубен езикът за общуване. Строителите, доставчиците и мениджърите на кулата в края на краищата престанаха да общуват, така както повече не вярвали, че активите, с които търгували, имат реална стойност.

Критична точка или преход към нов етап. А какво е позитивното последствие от кризата? Ние ще достигнем критичната точка (фазата на прехода), когато е възможно изменение от всякакъв мащаб.

Понижаването на интензивността на текущата криза може да бъде достигнато само чрез международно сътрудничество, а не чрез стремеж към национално конкретно преимущество.

Благосъстоянието има огромно преимущество, ако е разпределено равномерно. Съвременната финансова Вавилонска кула, както и нейният библейски прототип, олицетворява глупавия опит да се определят основните надежди и аспекти на битието в рамките на напълно материалистични предприятия.

Нейното строителство било хазартна игра с много високи залози. Това е игра с отрицателна сума, в която печалбите за победителите били огромни, но много по-ниски, отколкото загубите на обществото, което ще страда в следващите няколко години.

Новите пътища на битието. Ръстът на богатството е основан на разрива между научните и духовните развития на човека. Освен неразборията в разбирането на богатството, започнаха да объркват и духовността (свойството на отдаване и любов) с мистицизма и суеверията. Колапсът на съвременната финансова Вавилонска кула е сигнал за ново разбиране на битието. Разработката на тази проблематика е ключовата цел на Международната Лига по стратегическо управление.

[46970]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed