Три идеи на Вернадски:

1. Човечеството става мощна геологическа сила. Пред него се поставят въпросите за преустройване на биосферата, в интерес на свободно мислещото човечество като единно цяло. Това ново състояние на биосферата, към което се приближаваме е „ноосферата“.

2. Сега ние преживяваме разпределение в биосферата на царството на разума, изменящо по коренен начин нейния облик и строеж. Научната мисъл на човечеството работи само в биосферата и в хода на своето проявяване се превръща в ноосфера.

3.Създаването на ноосфера, започнало едва преди няколко десетки хиляди години, е събитие с огромна важност в историята на нашата планета, свързано преди всичко с ръст на науката в биосферата.

Ноосферата е непрекъснато разширяваща се в пространството и във времето сфера на разума и духа. Земната цивилизация реално е встъпила в епохата на антропогенното пренаселване на Земята. Венец на нашата творческа работа трябва да стане новото свето възприятие, устремяването към епохата на ноосферата.

[48854]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed