Системно противостоениe

каббалист Михаэль ЛайтманДо сега още не сме попадали в такава ситуация, не сме преживявали противостоенето на две системи. Днес всички ние представляваме обща интегрална система (We) – но системата е егоистична. И при това се намираме вътре в природната система, която е пронизана от отдаване и любов. Различието, разрива между тези две системи създава усещането за криза.

Тази разлика отглежда всичко – тъй като се развиваме в егоизма си, а висшата система се приближава към нас. В частност, кризата се проявява именно вследствие на разкриването на Природата.

По- рано, през цялата история ние сами сме разширявали системата, докато не достигнахме днес до интегралността и взаимовръзката. Но всеки продължава да действа в своите тесни интереси, макар вече да не е в състояние да отхвърли глобалните възли и напълно да зависи от другите.

В крайна сметка ние сме взаимно зависими и изпитваме взаимна ненавист, което контрастира до край с въздействащата върху нас сила на отдаване. Не стига това, че вътре сме подтиснати и разделени до краен предел, но сме и противоположни на Твореца.

Тази противоположност, тази разлика на свойствата, ни носи беди. Те едва започват, но в същото време те подбуждат човека да познае причината на случващото се. Тъй като ние се обръщаме към нещо само когато то ни пречи, ако ни носи вреда.

И затова днес за първи път в историята ни се разкрива науката кабала. Работата е в това, че настана време да се сплотим, Творец и творение да се обединят в една сила, в единна връзка. С други думи, настъпи време да поправим кризата, да се избавим от бедите. За това е нужно да познаем системата, в която се намираме, а това е невъзможно без познаване на Висшата сила.

Ние не виждаме интегралността на природната система, защото самите ние не сме интегрални отвътре. Ние сме дискретни, разпръснати, самотни – всеки сам за себе си. Аз нямам интегрален разум, интегрален образ на мислене, не мога да взема в разчет целия свят.

Но от друга страна, ние представляваме единно цяло, а по закона за цялостността на телата, аз не мога да направя и едно действие, ако не съм уверен, че то е благотворно за цялата система. Затова не можем да се сдобием с успех.

В съвременния свят, каквато и система да вземем, всичко се разваля: образованието, културата, икономиката, взаимоотношенията между хората, семейството, възпитанието на децата и т.н. Всичко, което сме създали в хода на своето развитие се руши. И този процес ще се разраства, проявявайки се все повече и повече.

Проблемът не е в това, че нещо, някъде сме „забатачили“ – тъй като всичко изначално е било програмирано. Просто днес всички наши системи противостоят на интегралната, на правилната система. Сега трябва да се съобразявам с целия свят, а аз по своята природа, не съм приспособен за това. Какво да правя?

Грижа се само за себе си, максимум – за семейството си, за обкръжението, за града, за страната, за народа… Но да се грижа за целия свят? .. Дори и да искам – как да го направя? Аз нямам никаква подготвителна основа за това. Тъй като вътре трябва да бъда друг, вътре в себе си трябва да бъда интегрална система, за да мога по естествен начин да мисля за света като цяло, като за себе си.

Само тогава ще постигнем успех в икономиката, в промишлеността, в търговията – във всичко. В противен случай няма да успеем. Днес това все още е слабо проявено, но скоро картината ще започне да се прояснява.

По такъв начин Природата, Творецът задължава човек да почувства себе си като част от цялото, частна душа, отнасяща се към общата душа. Ние страдаме, доколкото все още не сме част от цялото – и с тези страдания всеки от нас го подтикват към обединение с останалите. Но пътят на страданията е много тежък. Както знаем, той може да доведе до смърт, до която има още да се мъчим.

И затова се разкрива науката кабала, която иска да ни обясни текущото положение на нещата, да ни покаже системата, в която се намираме и да ни научи да изменим себе си, превръщайки се от дискретни фрагменти в интегрални части, всяка от които съдържа всички останали в себе си.

За първи път в историята на развитието на човека той не изменя повече природата си отвън, не извършва външни егоистични действия, не използва всичките си знания, за да измени нещо извън него самия. Външните изменения завършиха. Отвън всичко, окончателно е оформено, застинало е и повече не се изменя. По нататък ще трябва аз да се изменям.

От урока по статията „Науката кабала и нейната същност“, 22.07.2011

[48934]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: