Революция отвътре

каббалист Михаэль ЛайтманРазкриването на кабалистическата методика пред света изисква да бъдат изпълнени четири условия.

Първо условие – методиката на поправяне трябва да бъде предадена на целия народ, а не само на един човек. Днес все повече хора по света осъзнават, че трябва да променят себе си, да постигат равновесие с природата. Ако по-рано сме смятали, че господстваме над природата и нашият егоизъм е призован да я управлява, то сега разбираме до каква степен той е пагубен за нас.

Това усещане се проявява в масите благодарение на това, че ние отговаряме на първото условие за разкриване на кабала, при което по методиката на духовното поправяне се занимават 600 хиляди души. „600 хиляди души“ е условно понятие, символизиращо събранието на хора, способни да постигнат взаимна връзка помежду си, наречена поръчителство.

Второ условие – излизане на народа от египетското робство, т.е.осъзнаване на злото на собствения егоизъм.

Трето условие – всеки от 600-те хиляди трябва да бъде съгласен да работи заради отдаване.

Четвърто условие – готовност за изпълняване на всякакви действия, които биха довели човека до връзка с останалите.

Поръчителство – това е грижата да се напълнят желанията един на друг. Към това трябва да са устремени човешките мисли. На нас ни е необходимо да произведем революция вътре в себе си. В света има всичко необходимо за благополучно съществуване на жителите на планетата, но не стига само едно – обща мисъл, насочена към тази цел. Ако ние вътрешно се устремим към това, то изобилието ще бъде достъпно за всички.

Всичко зависи от нашата взаимовръзка. Колкото по-тясна е връзката помежду ни, толкова по-интензивно е въздействието на висшата светлина, която ще подреди състоянието на по-ниските стъпала на сътворението. Съгласи ли се веднъж групата от 600 хиляди души с четвъртото условие за поръчителството, взаимовръзката и любовта, тя веднага ще получи огромна подкрепа отгоре.

От нас се изисква само желание да възстановим взаимовръзката и намерението да работим за отдаване. Именно намерението, а не техническият прогрес, ще произведе преврат в света. Ние постепенно ще достигнем до това, че най-новите технологии ще се създават и управляват с помощта на мисълта, т.е. с помощта на намерението и желанието, което е поправено с помощта на това намерение.

Задължение на всеки е грижата за цялото човечество. Защото целият свят е включен в системата на поръчителството, но на първо място с него трябва да се занимават тези, които имат разбиране и желание да се издигнат на най-високото стъпало и да разкрият помежду си Твореца. Груповото желание постепенно ще премине в желание на света.

Човекът постепенно ще изменя своето отношение към себе си, към обществото, към природата и ще получава удовлетворение от това, че се намира в система на обща взаимовръзка. Той ще бъде „захранен“ с висшата светлина, която го изпълва и наслаждава.

Така ще преминем към икономика на разумно потребление, понеже ще се задоволяваме само от насъщно необходимото. Когато започнем да работим според принципа „всичко за всички“, ние ще стигнем до състоянието на поръчителство. Вътрешните промени в човека ще бъдат последвани от преустройство на целия свят.

От виртуалния урок, 17.07.2011

[48694]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed