Край на красивия модел на Евро съюза

Мнение: (М. Хазин, аналитик) Жан Клод Трише, многогодишна глава на Европейската банка, прикани към ожесточен бюджетен контрол: ”Страните от европейския съюз проявиха престъпно нехайство, игнорирайки изискванията на Евро пакта за стабилността и ръста, предписващи строго ограничаване на размера на дефицита на държавните бюджети. Неговите нарушения бяха необходими за продължаване на социалните изплащания.”

Но тогава в условие на спадащо търсене, ще спадне и жизненият стандарт на населението. Тоест неговият апел е чиста демагогия: тя дава съзнателно неизпълними съвети, готви се да си ”измие ръцете”. Защо той мълча, когато държавите и гражданите вземаха съзнателно невъзвръщаеми кредити? Трише се оправдава, че за това няма вина – ”аз говорех, a те не ме слушаха”.

Германия е основен износител в САЩ и ЕС и затова може да си позволи повече от останалите страни от ЕС. Но спада в търсенето в САЩ ще влоши нейното състояние.

Евро съюзът създаде красив модел, който се създаде от постоянно растящото търсене в САЩ, който беше построен не на емисиите на еврото, а на долара. Но сега настъпи краят на това ”щастие”, а желанието да се запази този модел, изграден от ЕС – остана. Но това е невъзможно…

[48332]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: