Като дръжчица на ябълка

каббалист Михаэль ЛайтманБаал а-Сулам, „Поръчителство“: Народът на Исраел е призван да бъде проводник, чрез който ще потекат искрите на очистването към всички люде по света.

Хората, получаващи тяга или импулс, насочен направо към Твореца, са малко на брой. В Тора е казано: „Вие сте най-малобройни от всичките народи“. Така и ще си остане. Това са тези хора, които получават пробуждане свише и се устремяват направо към Твореца (яшар-Ел), докато мнозинството получава не „сигнал за събуждане“, а само нарастващи тегоби на живота.

Тези, които наричаме „Исраел“, съобразно вектора на тяхното устремление, се поправят и се подготвят, тъй като са получили свише и пробуждането, и методиката, съдържаща всички етапи на пътя. И затова се подготвят да помогнат в поправянето на всички останали хора, които не са получили нито пробуждане, нито методика, нито учител – нищо.

Човечеството се нуждае от един вид представител, свързан подобно на дръжчицата, която прикрепя плода към дървото, един вид проводник, адаптор, преходно звено, съединителна част, за да свързва хората с Източника. В нея има част от Източника и част от хората. Тази част ще се нарича «Исраел».

Хората, спадащи към народа Исраел, са дължни да се чувстват представители на Твореца и да работят в съответствие с това. Но освен това, благодарение на разбиването, те включват в себе си свойствата на народите на света и заради това са длъжни да поддържат връзка с останалото човечество.

Редът е такъв: отначало, частта на човечеството, сформирана от Авраам и наречена „Исраел“, изживява духовен подем и установява връзка с Твореца (1) – това се случва във времената на Първия и Втория храм. След това тя пада, както се казва, „в народа“ (2).

По-нататък се случва смесване (3), в процес на което в народа поетапно се изявява частта Исраел. Тази част се поправя (4) и се връща обратно нагоре, но вече имайки връзка с народа. И тогава Исраел може да се обърне към народите на света (5), за да ги поправи и всички заедно да дойдат при Твореца (6).

От урока по статията „Поръчителство“, 24.07.2011

[49120]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: