Как да решаваме възникващите проблеми?

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (В. Кувалдин, историк, проф.): Краят на века прояви несъответствие между глобалните проблеми на човечеството и ограничените правителствени средства за техните решения.

Всички сме свидетели и участници в установяването на единния, взаимосвързан и взаимно зависим свят, в който глобалната система свързва по-рано разделените фрагменти. Става дума за създаването на глобално съобщество – мега общество.

За изследването на мега обществото се искат съответните аналитични инструменти: понятия, категории, език. Информационната революция изменя принципите на организация на обществата. На смяна на вертикалната йерархия идват хоризонталните връзки, установени от хората по техен собствен избор и желание.

Това ще измени представата ни за социума, гражданството, правото, политическата власт, международните отношения, върху които се строи живота на обществото. Това не може да не повлияе на тези, които контролират ресурсите и вземат решенията.

Политическите структури, държавните учреждения, системите за управления – средства за координация, контрол, управление – губят ефективността си в глобализиращия се свят. Причините за конфликтите и глобалните процеси са в различното ниво на социално-икономическо и политическо развитие на човешкото общество, неравенство на стартовите възможности, предопределящи разпределението на ролите, слабост на над-националните регулатори на глобалните процеси. Засега глобализацията разрушава бариерите в живота, но не в нашата психология и съзнание. Човек все още е средство, а не цел.

Реплика: За да решим проблемите, които възникват пред нас, ние трябва да се изменим, да станем глобални и интегрално свързани помежду си, да започнем да мислим само в категорията НИЕ, а не АЗ, да видим света целенасочено-свързан, „преформатиран“ от индивидуални желания в глобални желания и мисли.

В противен случай не ще можем да съществуваме в новия свят. Или осъзнаваме това и ще се изменяме постепенно, или природата сама, по пътя на страданията, възникващи поради нашето несъответствие с нея ще ни принуди да го направим. Само разбирането на случващото се, ще ни позволи да изменим себе си и ще съумеем да решим вече възникващите проблеми.

[49253]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: