Какво представлява светлото, тънко желание?

„Учение за Десетте Сфирот“, ч.1, „Въпроси и отговори за смисъла на термините“.

Вопрос 15: Какво значи светъл, тънък (зах)?

1-вият стадий на желанието за получаване, се определя като по-светъл (зах) спрямо 3-те следващи стадия.

„Тънкостта“ и „грубостта“ се определят по отношение на желанието за наслаждение. В коренния стадий – Кетер, изобщо няма дълбочина на желанието за наслаждение  /авиют/, а е представено само желанието за отдаване, внесено от Твореца във всяко творение.

Затова, 1-вият стадий /алеф/ е началото на творението, на неговото желание да се наслаждава, и най-светлият и тънък от всички останали 3 стадия, идващи след него.

Защото той, все още не е преживял много впечатления от въздействията на Твореца, на светлината – и затова е най-светлият. Светлината още не го е развила до дълбочината на желанието, годно за използване. Това засега е само началото, зародишът на желанието – и в този смисъл е най-близо до светлината. Засега, той няма никакво самостоятелно действие и собствена реакция.

Когато вече започне да реагира в края на 1-вия стадий, това ще послужи като причина за възникването на 2–рия стадий /бет/.

От урока по „Учение за Десетте Сфирот““, 20.06.2011

[46417]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed