Изходът от кризата: измени себе си като света

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Непонятно е по какво се различава бъдещето от миналото, че ние не сме властни над него, не сме способни да намерим изхода от кризата и правилния път на развитието?

Отговор: Човек винаги се е променял (ръст на егозима), а след това от своите изменения, в съответствие с измененията си, той е изменял «под себе си» обкръжаващия свят. А сега вече той егоистически не расте, завърши неговото егоистично стъпаловидно развитие – и затова не ще развива обкръжаващия свят.

По нататък става движение в «обратна страна». Сега природата, обкръжаващата среда се изменя – показва ни се като интегрална, глобална – и принуждава човека да се измени като нея, да стане интегрално свързан с целия свят.

Тоест ние сме встъпили в стадий не под неволните изменения на егоизма на човека, в съотвествие с който той «под себе си» строи природата, а изменения на природата «преди човека» предизвикват необходимост да измени себе си под обкръжаващата нова обстановка. Тоест изменя се парадигмата: по-рано ние по неволя сме се изменяли вътре в себе си и сме изменяли обкръжаващия свят под себе си, егоистично, тоест правили сме го такъв, за да бъде приспособен към нас, а сега обкръжаващият свят се изменя и ни принуждава да се изменим по него.

Това е обратно движение, не от човека към обкръжаващия свят, а от обкръжаващия свят към човека. Тоест светът, обкръжаващата ни природа, като се променя, ни заставя всеки един от нас и цялото човешко общество да се измени.

Човек ще трябва да се измени, тоест да поправи себе си като природата. Такова нещо още не се беше случвало. Човек никога не е обръщал внимание на природата, а я е изменял «по Мичурински» – «да вземем всичко от природата – това е нашата задача», тоест да я подчиним егоистично на себе си.

А сега се налага самият човек да се измени, а не да измени обкръжаващата среда. Затова му е нужно отначало да познае природата, първо да я «погледа», а след това да мисли как да бъде в хармония с нея. А природата е самият Творец. По такъв начин ние достигаме до необходимостта да постигнем цялата природа, тоест Твореца, да се изменим «по Него».

В това се заключава тази преходна точка, която ние наричаме кризис, от който няма изход «назад», а само когато разберем смисъла на тази нова парадигма на нашето съществуване: не да измени света под себе си, а да измени себе си под света.

А ако продължаваме да се опитваме да изменим природата под себе си, то с това поставяме себе си против природата и в крайна сметка, природата ще ни «сломи» с ужасни страдания.

[47458]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed