Еволюцията ще ни доведе до потребността от кабала

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (А.Репин, к.ф.н.): Феноменът глобализация съдържа:

1. Глобализация в икономическата сфера – формиране на световната стопанска система на основата на световния пазар.

2. Единно информационно пространство – формиране на единна планетарна информационна мрежа.

3. Единно социално-историческо пространство – формиране на планетарния социум, включващо разнообразни социални субекти, развиващи се в общи исторически условия.

4. Глобализация на политическите институти – формиране на единна система на власт и право, премахване на държавните граници.

5. Глобализация на ценностите – формиране на културна идентичност на планетарно ниво, основано на универсалните общочовешки ценности.

Естественната еволюция на биосферата и социума през XX век доведоха човечеството до ново качество, което изисква оптимизиране на отношенията вътре в планетарния социум и отношение между обществото и природата.

От гледна точка на Вернадски, такива са хармоничните отношения вътре в ноосферата. Такава хармония е възможна само в случаите на единна планетарна цивилизация.

Съединението и глобализацията представляват сами по себе си обективен процес, развиващ се естествено, с включване на цялото население на планетата.

Установен е световният пазар и на тази основа е възможно рационално използване на ресурсите в интерес на всички хора. Глобализацията и съединението се съпровождат с все по-забележимо предизвикателство за национално-държавния суверенитет.

Противоречивостта и болезнеността на този процес се съпровождат със засилване на етническите конфликти, войни, въстания, но като цяло способстват за създаване на единни отношения между страните и народите. Необходимо е създаване на планетарно информационно пространство. Това е необходимо условие за по-нататъшно развитие на глобализацията и обединението.

Реплика: Болно ми е да чета мнението на учените: те са прави във всичко и мислите им са високи и сърцата им са чисти, но как можем да си представим изменение на човека с неволево природно – инстинктивно егоистично отношение към другите, за да използват ближния, а себе си да види като средство за това действие.

Защото самата природа е създала такива свойства в нас и не е по силите ни да изменим себе си. А как можем да вземем от природата сила да ни измени, ако съществуват такава? Точно това е предмет на изучаване и метод на кабала.

[48212]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: