Депресия броди по света

каббалист Михаэль ЛайтманСъообщение BioMed Central: От депресия в света страдат 121 милиона човека. Депресивното състояние вреди на работоспособността, нарушава взаимоотношенията с обкръжението, влошава качеството на живот. Тежката депресия често води до самоубийства: ежегодно се самоубиват 850 хиляди човека.

Такъв извод е бил направен от експертите от 20 изследователски центъра, участващи в програмата на ООН World Mental Health Survey Initiative. Депресия в много тежка степен се наблюдава сред 28% от жителите на богатите страни и 20% от населението на развиващите се страни. Във Франция, Холандия, САЩ – повече от 30%. А в Китай те са едва 12%. Жените страдат от депресия два пъти по-често от мъжете.

Основен фактор, провокиращ депресията е загубата на партньор. Оказва се, че в средна възраст човек непрекъснато е подложен на депресия. За англичаните всеки 44 години е пикова за депресията, в САЩ най-нещастни се чувстват жените на възраст 40 и мъжете на възраст 50 години.

Реплика: Колкото повече се развива егоизма ни и ни отблъсква един от друг, колкото повече обкръжаващия свят се проявява като интегрален, т.е противостоящ на нас егоистите-индивидуалисти, толкова по-тежък ще ни се струва живота, по безсмислен и по-безцелен.

И депресията ще се развива като най-голям проблем за човечеството, такъв от който няма да можем да се избавим, освен ако не изменим своето взаимно отблъскване във взаимно привличане.

Целият проблем на човечеството е в поправянето на природата на човека. Жалко, че не искат да чуят за това – и страдат. Но тези страдания все едно ще доведат до осъзнаване на причините за злото и до приемане на методиката за поправяне. Жалко,че всичко това става по пътя на страданието.

[49593]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed