Два диапазона за предаване на Кабала

laкаббалист Михаэль ЛайтманСветът постепенно се потапя в глобална криза, но един обикновен човек, така нареченият „добросъвестен гражданин“ не го чувства, не вижда повече от това, което му се показа днес. Как да привлечем вниманието му? Науката Кабала предоставя резултатите си на две нива.

Първо, това е постигането на Твореца, по време на което ние откриваме вечната и съвършена Сила. Според разкриването се сливаме с нея, а според сливането се спасяваме от ангела на смъртта и ставаме подобни на Твореца.

Постигайки  това подобие, аз вече не усещам принадлежността си към нещо не вечно и не съвършено. Сега принадлежа на Него, дори и в качеството си на семе, прилепнало към стената на матката. Аз съм в Него, аз се намирам на стъпало, което е по-високо от този свят, вече съм достигнал вечносттта, съвършенството, хармонията и свободата.

А на второто ниво, в този материален живот получавам методика, която ми позволява да избягам от нещастията, които постепенно се приближават и се разкриват пред света.

Разбира се, на нивото на този свят съм много зависим от другите и затова не мога да гарантирам, че ще ми бъде хубаво, благодарение на изучаването на науката кабала. Защото сега се намирам в обща мрежа, която свързва всички.

И все пак в области като възпитание на децата или личното ми отношение към живота получавам голяма изгода дори на материално ниво. Там, където мога да повлияя на живота си лично, почти независимо от другите, кабалата наистина ми помага.

По този начин ми е осигурена осезаема изгода едва в първите години на обучение – мога по-добре да възпитавам децата си, по-добре разбирам живота. Най-важното се крие в това, че постигам Твореца. Именно това е «свободата от ангела на смъртта».

Разбира се, най-лесно е да си останем «Шимон от пазара»: да си продаваме дините, вечер да гледаме футбол, посягайки към бирата, и в упор да не виждаме всичко останало. Какви планове има, какви въпроси, какви мечти? Раят за него – това не е цвърчащата скара пред широкия плазмен екран, където нашите винаги побеждават. Очите са вперени в телевизора, а ръцете раздухват жарта с типичния размахващ жест.

На такъв човек нищо не можем да обясним, той е настроен на друга вълна.

Каббала предава на два диапазона: за този, който е привлечен от смисъла, и за този, който е способен да извлече от нея ново разбиране за живота. Вторият вариант също е ценност, защото човекът започва да вижда света в дълбочина, разкрива механизмите, които го движат, връзките, които го опасват.

Пред такъв човек започват да прозират нравите на хората, природата на мирозданието, хода на еволюцията, скалата от приоритети… Ти му откриваш нашия свят, глобалната система, а той започва да разбира принципите й на работа.

Това е много ценен подарък. Не е по силите на човек от улицата да разбере за какво става дума, а тук изведнъж той започва да свързва едното с другото, разпокъсаните детайли започват да се нареждат пред него в стройна картина, разкрива света, в който живее, и пътя, по който човечеството е стигнало до сегашното състояние.

Досега не е възприемал нещата така, живял е зад параван: ето я моята къща, ето я моята работа, ето яденето, ето спалнята. А сега на човека му се отварят очите – много преди той наистина да си зададе въпрос за целта и за Твореца. Така той става човек на стъпалото на този живот.

От урока по статията на Рахмал „За мъдростта“ 13.05.2011

[47092]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: