Глобалните проблеми на човечеството

Мнение: (M. Делвагин, Директор Проучвания на Института за изследване на глобализацията (IPROG), kapital-rus.ru): „Световната финансова криза е просто външна проява на трансформацията на човечеството към радикално нова структура на човешкото общество.

Технологиите за обработка на информацията спомогнаха за нарастването на малката група  управляващ елит. Вследствие, 70% от населението са ненужни и трябва да бъдат оползотворени или физически, или социално.

Глобалните комуникации създадоха най-доходоносния бизнес: оформяне на общественото мнение. Това качествено променя характера на човешкото развитие: докато преди, в продължение на цялата човешка история, човечеството се е развивало чрез преобразуване на природната среда, днес започва да усеща нужда да промени себе си, за да оцелее.

Затова, всички развили се до този момент науки, съществуващи до днес, не само няма да могат да ни помогнат в по-нататъшното ни развитие, но дори ще затормозят качественото развитие на човечеството. Защото днес, вече не трябва да се променя светът, а самият човек – а това означава спиране на научно-техническата революция.

Опростяването на комуникациите подкопава държавата. Глобалното гражданско общество е призвано да поддържа световно правителство. Глобалната реклама натрапва на човечеството желание да се стреми към високо ниво на консумация, което доведе до напрежение, терор и миграция.

Дълбочината на световната финансова криза се подценява заради липсата на разбиране, че старата парадигма на глобална еволюция се е изчерпала. Необходимо е да се създаде качествено нова световна финансова система. Интеграцията на човечеството надвиши възможността  за неговото управляване и ни принуждава да отстъпим назад – да възстановим управлението за сметка на опростяване на развитието.

Необходима е интелектуална революция, формиране на нов тип мислене, което ще изведе човечеството от задънената улица, не чрез унищожаването на части от него, а  благодарение на общия прогрес.

В новата епоха на развитие на човечеството е необходимо:

1. Да се осъзнае същността на новия период на развитие.

2. Да се определи модела на бъдещото развитие на човечеството.

3. Да се дефинират основните проблеми (противоречия), които предстои да се решават, и които ще определят развитието в рамките на този модел.

4. Да се изработят конкретни препоръки и правила за международните организации, правителства и за бизнеса.

5. Да се формира и насочва общественото мнение и това на елита към хармонизиране на развитието на човечеството в новите условия.“

[47285]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: