Глобалната криза и преоценка на либералната идеология

Мнение: О. Богомолов (икономист, политик, академик на АН СССР):

Преживяваната от нас криза свидетелства за назряващите кардинални промени в световния ред. Икономическата сфера навлиза в стадий на преход към нови форми на регулиране и технологически ред, в който инфо – нано –  био – технологии, триизмерни принтери придобиват основно значение. Назряват сривове в обществения сектор, глобализират се производства, културата, международните отношения. Еднополюсният свят, начело със САЩ, отстъпват място на многополюсните, изискващи равноправие, сметка по интереси и съгласието на много държави. Все повече се натрупват симптомите на духовно – нравствената криза на човечеството. Човечеството преживява преход на световно разбирателство и жизнено преустройство. Руските власти в търсене на изход правят отпор на нововъведенията в научно техническата област, но това много зависи от благоразположението на обществените среди. Тези страни на битието се нуждаят от модернизация.

Човекът, неговата култура, знания умения, здраве, душевно състояние, имат ключово значение за прогреса. Затова стратегически приоритет трябва да стане не инвестирането в новите технологии, а в  човека. Назрява разбирането от необходимостта за преход към нов модел на развитие на обществото и неговата икономика. Първата крачка е преосмисляне на старите идеологически постулати, духовното възраждане, и обновяването на човешките общества.

Не може да се смята за нормално липсата на социална справедливост в политиката. Без нейното спазване не може да има здрав нравствен климат в обществото, както е невъзможна и здрава икономика. Мерките за преодоляване на кризисния процес няма да доведат до успех, ако не се определят стратегическите приоритети не само в икономиката но и в духовната и социалната сфера.

В центъра на правителствената политика е необходимо да се постави образованието, здравеопазването, науката, културата, обучаване на подрастващото поколение. През тези сфери минава пътя за обновяване на обществото, за укрепване на моралния климат и процъфтяването на икономиката.

[48503]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: