Глобализацията – светлото бъдеще

Мнения: И. Барабаш (психолог, културолог) Глобализацията е естественото продължение на развитието на цивилизацията, тя е неизбежна.

А. Маслов (от статията “Глобализацията и нейните основни противоречия”): Сега вече няма никакви съмнения в това, че Глобализацията ще стане доминиращ фактор на цивилизационното развитие на света в първата четвърт на новия век, когато процесът на световната консолидация ще завърши с образуването на световната федерация. Но е възможно да се сбъднат не особено радостните пророчества на С. Вашингтон за глобален сблъсък на цивилизацията.

В.Кувалдин (историк, професор, от статията ”Глобализацията – светлото бъдеще на човечеството”): Идеята за мега общество е трудна за възприемане, защото тя няма аналог в историята и опора в опита на общественото битие. За сега глобализацията разрушава бариерите в живота, но не в нашата психология и съзнание.

Човекът остава все още средство, а не цел. Ставайки мега общество, в което всички ние притежаваме равни права и задължения, ни дава възможност за създаването на справедлив световен ред. За да я превърнем в реалност, ни трябват феноменални усилия.

Н. Федотов (доцент, социолог МГИМО, от статията ”Криза на идентичността в условията на глобализацията”) Под глобализация се разбира световното обвързване на структурите, културата и институтите. Глобалното не може да бъде противопоставено на локалното, универсалното на частното. Локалното се явява аспект на глобализацията, глобалното създава локалното. Традиционните видове дейности на локалните общества изчезват, на тяхно място идват други дейности, далечни от локалните.

Ю. Шишков (професор икономист): Глобализацията е качествено ново стъпало в процеса на развитието на интернационализацията на икономическите, политическите, културните, правните и др. аспекти на обществения живот, когато взаимозависимостта на националния социум се превръща в цялостен обществен организъм. Икономическата, научно – техническата, правова взаимозависимост на националните стопанства роди три нови явления:

– Световното икономическо общество от съвкупности на взаимно обвързани страни се превръща в цялостна икономическа система, където националния социум се явява основен, съставен елемент на единния световен икономически организъм.

– В условията на глобализация националните и световните икономически отношения сменят ролите си – световните икономически връзки придобиват ролята на водещи, а вътрешно – държавните връзки са принудени да се приспособяват към реалността на глобалната икономика.

– Глобализацията обективно води до отслабване на функциите на държавата, която вече не може да защити националните интереси от външно въздействие.

[49477]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: