Entries in the '' Category

Пет стъпки за излизане от кризата

каббалист Михаэль ЛайтманСветовен конгрес в Москва, урок 6

Въпрос: Имам въпрос относно висшите и нисшите степени. Какво означава в нашето състояние да получиш желание от по-нисшия? Какво мога да направя с него и къде да го насоча? Как мога да взема това желание по-скоро и да напредвам без да губя време?

Отговор: В интерес на истината, ние сме между висшия свят и човечеството. Ако искаме да получим желания от цялото човечество, за да ги издигнем и да получим висшата Светлина от горе, за да я предадем надолу, тогава тази схема ще работи. За да го направим, ние трябва да разпространяваме сред широката общественост знание за решението на проблема на общата криза, от която човечеството едва започва да  страда. Има много проблеми напред.

Следователно, ние трябва да предприемем следните стъпки: 1) Необходимо е да дадем на човечеството знание за кризата, която е целенасочена, а не случайна; 2) За да се издигнем, ние трябва да получим от човечеството техните желания да се издигнат, да излезят от тази криза; 3) Ние трябва да издигнем тези желания, за да ги реализираме вътре в себе си; 4) Да получим общо напълване в тях и 5) Да го предадем надолу. По този начин работим: висшият и нисшият.

От 6-тия урок от конгреса в Москва, 12.06.2011

[45492]

Хитлер, Сталин, Ахмадинежад…

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Какво е групата? Това някаква идея ли е, хора или нещо друго? Защо е така трудно да се съединя с хората, които не приличат на мен?

Отговор: Всеки човек в света е свързан чрез своята душа с другите души. Ти трябва да проникнеш в тази вътрешна система от съединени помежду си души – като да се гмурнеш на дъното на морето. И там откриваш тази мрежа от връзки, която съединява хората.

Вътре в тази мрежа са Хитлер, Сталин, Ахмадинежад, Моше, Авраам и ти. Всички, които познаваш само по техния външен облик, а също и онези, които познаваш по-дълбоко – там са съединени един с друг с най-добрата връзка.

А във външния свят, всеки от тях точно изпълнява своята роля, за да накара другите да се приближат към тази мрежа, да се гмурнат вътре в нея, за да намерят себе си там, свързани с душа и сърце с всички останали. Трябва да намериш с тях вътрешен контакт. Групата – това е вътрешното съединяване на душите. И ти си задължен да се включиш заедно с всички.

Разбира се, говорейки за група, имам предвид преди всичко онези, които учат с нас. Но ако проникнеш вътре в тази връзка ще видиш, че това е мрежа, която обединява всички – дори най-големите ни врагове.

Трябва да разберем, че външната обвивка, във вида, в който съществуваме в нашия свят, ни е дадена за да се принудим един друг да се занимаваме с вътрешна работа.

Цялата тази игра ти е необходима, за да се разкрие Творецът – силата, която ни съединява отвътре и в своето външно проявление. Творецът поддържа отвътре това съединение, а отвън трябва да го осъществиш ти! И ако съумееш да заличиш пропастта между вътрешното и външното, тогава това ще бъде и твоето пълно поправяне.

От урок по статия на Рабаш, 25.03.2011

[45715]

Сим-Сим, отвори се!

каббалист Михаэль ЛайтманСветовен конгрес в Москва, урок №2

Въпрос: От какво зависи разкриването на голямото общото женско желание?

Отговор: То зависи от правилната организация на женските групи по света. Те трябва да контактуват помежду си, да имат женски виртуален журнал или сайт, да общуват, да помагат на другите жени да разберат какво е кабала, към какво води тя, какво представлява сама по себе си нашата обща цел, каква е ролята на жената в този процес.

От това, доколко можете да се организирате заедно, отделно от мъжката група, за да има освен нея отделна, голяма, женска, международна световна част – от това ще зависи вашето общо женско желание. Защото по принцип, в духовния свят, ние сме представени като две събирателни части – мъжка и женска.

От 2-ия урок на конгреса в Москва, 10.06.2011

[45644]

Кабалистите – за природата на човека и природата на твореца, ч.10

Скъпи приятели! Моля ви задавайте въпроси по темата за тези цитати на великите кабалисти.

Забележките в скобите – са мои.

Преимуществото на човека над животните

Всички животни напълно се подчиняват на природата, неспособни да я развият и да се издигнат над нейните свойства, т.е. свойствата, с които са били създадени. Човекът, благодарение на силата на мислите си, се освобождава от властта на своята природа и я развива, от получаване към отдаване. Неговата задача е да вземе пример от природата и да постъпва подобно на нея.

Човек не чака кокошката да измъти яйца по естествен път, а създава инкубатор, в който под контрол да се излюпят пиленцатата. Разбирайки целта на своето развитие, човек не чака природата да го развие до подобие на Твореца – чрез бавния и зъл път на страданията, а сам ускорява и подобрява своето развитие чрез силата на светлината.

Баал а-Сулам. Вестник «Аума». (Народ)

[45722]

Предложение, от което не си струва да се отказваме

Световен конгрес в Москва, урок №5

Природата инстинктивно, задължително, отчетливо, автоматично поддържа системата на взаимност, взаимна връзка, подкрепа, хармония, глобалност и интегралност – и по такъв начин обезпечава живота. Затова казваме, че Висшата сила, е сила на любовта.

Но в неживата, растителна и животинска природа, има още едно „малко” допълнение – човека, човешкото общество, което не се подчинява на този закон. То, специално е създадено такова, за да се развива произволно, под натиска на своя егоизъм.

Представете си огромна система, в която една част – при това най-развитата, най-ефективната, най-деликатната – не работи в унисон, в хармония с цялата останала система. И ето, че постепенно, цялата тази система стига до пълен дисбаланс.

Точно това започваме да усещаме сега. Човешкото общество се явява като рак, тумор, унищожаващ всичко останало, нарушаващ цялата хармония и естествено, при това предизвиква върху себе си съответната обратна връзка.

Как да стигнем до хармония? Защото в противен случай, като резултат ще унищожим целия организъм. Това, вече става ясно. Не е необходимо да бъдеш пророк, за да видиш накъде вървят нещата.

За това говори науката кабала: по какъв начин трябва да се поправим, изучавайки законите на общата Природа. Не трябва да навлизаме в мистика, да се занимаваме с астрални явления – просто трябва да изучим законите на затворените глобални, интегрални системи, които се наричат също аналогови. Те са ни известни от техниката. Има огромен научен материал, който е математически ясно формулиран – за това по какъв начин, затворените системи поддържат своето вътрешно равновесие.

Трябва да изучим себе си, като несъвпадащи с тази система в своите действия, желания, мисли. И ако действително искаме да постигнем някакво нормално съществуване, дори на нивото на нашия свят (не говоря за онова, което разкриваме допълнително, когато влезем в хармония с Природата), в такъв случай ще се включим в общата хармония.

Днес, може би тя ни се струва отчасти ненужна, неприятна – и освен това, Природата вече оказва натиск, принуждава ни и изисква от нас вътрешни усилия, вътрешни силови действия по промяната на самите себе си. Защото, да се намираш в хармония с цялата заобикаляща те Природа, означава да се съобразяваш с нея, а не просто да я използваш и опустошаваш.

Как и в какво можем да се променим? За това, науката кабала говори в раздела „Поръчителство”.

Поръчителството е взаимното задължение на всички нас (не само по отношение на нас самите, а изобщо към цялата Природа): да постигнем абсолютно, пълно взаимно разбиране, общо равновесие. В терминологията на кабала, това е Малхут на света на Безкрайността – с други думи, общото, взаимно свойство отдаване и любов.

„Свойството любов” означава, че вземам под внимание потребностите на другия като свои собствени. Именно по този начин взаимодействат на биологично ниво всички части на нашия организъм. И Природата ни принуждава да стигнем до това в нашия общ социален живот – по пътя на общественото обединяване помежду ни. Тя може да ни принуди към това и чрез страдания, но ако се движим осъзнато в тази посока, тогава ще се поправим бързо, удобно и леко. Именно това ни предлага науката кабала.

От 5-тия урок на конгреса в Москва, 11.06.2011

[45610]

Интервю за списанието ”Сноб”

След Московския конгрес проведох среща с участници от проекта ”Сноб”. Като резултат от нашата среща в списание ”Сноб” излезе статия със заглавие ”Михаел Лайтман: Новият човек може да бъде създаден за два месеца”.

Из статията: ”Да слушаш Лайтман, създателят на световната Академия за изучаване на науката кабала и член на световния Съвет на мъдреците, е доста интересно. … Той говори за онова, за което с нас малко хора говорят сериозно. За какво живеем? В какво се състои смисъла на живота? Как е устроен света? Можем ли да бъдем преуспяващи и щастливи? На какво трябва да научим децата, за да бъдат успяващи и щастливи? Как да създадем идеалното общество?

Струва ни се, че Лайтман има готов отговор на всеки въпрос. И това наистина е така: създадената от него система му позволява да даде отговор на всеки въпрос до най-дребния детайл”.

От беседата ми с членовете на клуба аз останах с впечатление за нещо недоизказано. Членовете на клуба са хора изключително мислещи, интелигентни. А аз поради липса на време, бях принуден да говоря с ”езика на плаката”, което ще се стори на читателя, не съвсем сериозно, без доказателства, а за чуващият за пръв път ще му се стори кощунство, мистика и т.н. Но във всеки случай, когато настъпи момента за тези фрази ще се сетят …който пожелае да ги разбере, ще намери нашия сайт, блог и ще зададе своя въпрос.

[45625]

Кой е по-близо до учителя?

Сутрешен урок от Москва

Въпрос: Какво е близостта до Рава, а също и обучението от уста в уста?

Отговор: Близостта до Рава не означава, че човек е близо до него – това няма никакво значение. Близост до Рава има, когато човекът усеща, че учителят може да му предаде всичко, което има и желае да му предаде всичко, което има, но само в степента, в която човекът разкрива себе си за това. Защото при контакта, при комуникацията е необходимо да има връзка между предаващия и получаващия.

Така че, първото е: вяра в това, че Рав постоянно предава и има какво да се вземе от него – това зависи от ученика. И второ: ученикът трябва да разбере, че може да получи само в степента на неговата чувствителност към онова, което излиза от Рава.

Като цяло, разбира се, всичко зависи от ученика. Само от ученика! Практически, от учителя нищо не зависи. От друга страна, ученикът трябва изцяло да се настрои за получаване. Какво значи за получаване? За връзка. Тоест той трябва да има мисли и чувства, посоки, които са по нещо подобни на учителя – макар и един процент. Трябва да желае да възприема от него, да бъде настроен на същата вълна. И тогава при него нещата ще се получат.

Обучението се състои от две нива:

1. „От уста в уши” – вербално общуване, когато аз говоря с уста, а ученикът възприема с ушите.

2. „От уста в уста” – под уста се има предвид общия екран, който се намира в устата на духовния парцуф.

Тъй че, когато общуваме така, че ученикът не желае или още не може да бъде на едно ниво с учителя – тогава той слуша. Може да слуша без да го желае, без особено да полага усилия, може дори да бъде против учителя – и все пак ще чуе нещо от него.

Това, все още не е един екран, не е един стремеж, не е някаква обща връзка, когато са свързани заедно макар и 1%. Ако са свързани заедно, тогава в степента на тази връзка, той получава информация от уста в уста, тоест в зависимост от големината на общия екран, на общия стремеж. Към това трябва да се стреми. Това не е лека работа над своя егоизъм, но е възможна – и тогава всичко, което е в учителя, потича в ученика.

Въпрос: Имате ли възможност да избирате кой да Ви бъде близък и кой – не?

Отговор: От учителя не зависи кой ще му бъде близък и кой – не. Онзи, който постави себе си на нивото на ученика – той е и ученик. Понякога, учителят много иска някои конкретни хора да му бъдат ученици, защото имат особена предразположеност и чрез тях, може би, ще бъде възможно по-бързо и по-ярко да предаде на човечеството идеята, а тези хора не са способни, пренебрегват възможността – и пропускат шанса.

От урока по статия на Рабаш, 16.06.2011

[45684]

Кабалистите – за човешката природа и природата на Твореца, ч.9

Скъпи приятели! Моля Ви да задавате въпроси по теми от тези цитати на великите кабалисти.

Забележките в скобите – са мои.

Преимуществото на човека над животните.

След всичките направени изследвания, ние не намираме предимства на човека пред животните, освен в пробуждането и сливането с Твореца. Затова целият смисъл от човешкото съществуване се оценява единствено по устрема към Твореца. И само с това той се извисява над животните, а без това си остава животно.

Затова, човек се ражда като животно. И както се появят животинските желания, задължителни за неговото съществуване, така трябва да възникнат и човешките желания, задължителни за неговото предназначение. И може да се определи по вида на желанието кой е пред нас: Още е животно или човек, т.е. желаещ да се уподоби на Твореца.

Баал а-Сулам. „За Ехуда”.

[45670]

Разделяйки се с телата си, не се разделяйте с душите си!

Световен конгрес в Москва, урок №7

Въпрос: Вие ни давате правилни съвети. Защо ние не ги чуваме и не ги изпълняваме? Научете ни да изпълняваме Вашите съвети.

Отговор: Това не е по силите на един човек, а само в случай на няколко човека заедно, които са се разбрали помежду си да достигнат определена цел.

Ние сме се събрали тук, за да създадем група, развиваща се по метода на Баал а-Сулам – така пише Рабаш в своята първа статия за групата. И ние трябва да вървим напред с този метод, помагайки си един на друг да достигнем целта. И ние на всяка цена ще я достигнем, ако се намираме във взаимодействие и взаимно си помагаме и сме в поръчителство. Нищо друго не ни трябва.

Въпрос: Но какво ни пречи тогава да го осъществим?

Отговор: Да започнете да го осъществявате – тук и сега. И разделяйки се с телата, не се разделяйте помежду си с душите си. Аз много се надявам, че онзи сериозен потенциал, който сме придобили по време на конгреса и преди него, ще го съхраним и приложим. В това се състои нашата работа.

От 7-я урок на конгреса в Москва, 12.06.2011

[45616]