Човешкото стъпало, което не замира

каббалист Михаэль ЛайтманСветовен конгрес „UNIDOS”, Мадрид, урок №1

Баал а-Сулам е казвал, че много се радва, че е роден в поколение, когато е възможно да бъде разкрита мъдростта кабала. Кабала ни учи как да свържем в едно двете сили на отдаване и получаване, как да ги съберем една с друга, така че сумата (Σ) да стане „човек”.

Това действително е наука, мъдрост. Това не е лесно, трудно е. Ние сме привикнали да се движим по течението и изведнъж се появява друга сила, която ни отвежда на някъде другаде. На къде?

Интеграцията на двете сили води до уникален резултат. В нашия свят, който виждаме и чувстваме, съществуват форми на неживата, растителната и животинската природа. Ние принадлежим към животинското ниво и все още не сме постигнали нищо по-висше. Човешкото ниво, което започваме да разкриваме в себе си, е духовно стъпало, разкриващо пред нас един нов свят.

В природата едно ниво дава живот на друго. Животните питаят от растенията, а растенията получават сила от неживата природа. Но неживото ниво не знае какво означава растеж, развитие, живот, поглъщане и отделяне, усещане за обкръжение. Растителното ниво, от своя страна, не разбира какво означава животно, движение, раждане на потомство, стадно пребиваване и още повече усещане за „развитите животни” – хората, които живеят много сложен живот.

Нисшото стъпало не може да разбере висшето – това е един напълно различен свят. В момента ние съществуваме на животинското стъпало и сме управлявани от своите желания. Ние не разбираме какво е човешкото стъпало. Невъзможно е да бъде показано или демонстрирано, така както едно животно не може да демонстрира на растението своето светоусещане.

Още повече, човек, който е интегрирал двете сили, точката в сърцето и сърцето, желанието за отдаване и желанието за наслаждение, и се е издигнал до човешкото стъпало на развитие, не може да предаде своето усещане на тези, които все още не са го достигнали. Може да се каже само едно: той чувства себе си извън всички ограничения на материалното тяло, защото той се е изкачил на различно ниво. Той съществува във връзка с всички предходни нива, питае от тях, но той самият е на своето стъпало.

Така и ние, изкачили се до човешкото ниво (да се надяваме колкото се може по-бързо), съхраняваме връзката с този свят, с всички форми на живот. Но в допълнение ще имаме напълно различни усещания и намерения. Ние ще чувстваме вечност и съвършенство на първото духовно стъпало.

Целият ни проблем е, че искаме да получим наслаждението, висшата светлина, докато тя не може да пребивава в нас и тя веднага изчезва поради „кратката верига”, в която плюсът и минусът взаимно се анулират. Следователно, трябва  да работим правилно в третата линия, между тези две сили.

Ние създаваме правилно съчетание: поставяме по средата „резистор” (R), благодарение на който плюсът и минусът действат правилно. Това ни дава резултат от тяхната работа и получаваме сила. На езика на кабала съпротивлението между точката в сърцето и егоизма се нарича „екран” (масах). Имено на това място получаваме и усещаме нов живот на човешкото ниво, Адам.

Тогава ставаме свободни от смъртта. Всеки път, когато аз искам да получа светлина, не мога да се приспособя към нея. Наслаждение с желание изчезва и аз вкусвам от смъртта – няма от какво друго да се радвам и се отчайвам. Аз нищо не искам и отстъпвам. В края човек „изсъхва” от тази работа и вижда, че няма успех. Той започва да „повяхва”. Животинската, растителната и неживата природа постепенно намаляват в него, докато човекът умре.

Но ако разберем как правилно да обединим в себе си силата на отдаване и силата на получаване, плюсът и минусът, ние ще постигнем усещане за живот на човешкото ниво, вечен и съвършен живот.

От 1-я урок на конгреса „UNIDOS”, Мадрид, 04.06.2011
[44836]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: