Търсене на разумната цивилизация

Мнение: Г. Х. Попов, доктор на икономическите науки, Президент на „Международния съюз на икономистите”, Генерален консултант на Икономическия и Социален Съвет на ООН, автор на работите: „Проблеми на теорията за управление”, „Ефективно управление”:

Необходим е модел на цивилизация, която изразходва малко енергия – общество със социални гаранции, отхвърлящо конкуренцията, преодоляващо расовите, половите, националните и личностните противоречия, с ориентация към духовното развитие.

Неразумното развитие на съвременната цивилизация се основава на растящото производство и потребление на енергия. Ако претенциите на бедното население на планетата за подобряване нивото на живота не се обезпечават с ръста на производство на енергия, то социалната криза е неизбежна. Възможна ли е цивилизация, не просто икономисваща енергия, а по принцип алтернативна на изразходващата енергия?

Реплика: Все пак, всичко опира до късогледия егоизъм на ръководителите на държавите. Те не са в състояние да осъзнаят необходимостта да се договорят за рязкото изменение на ориентацията на обществото от потребление, на материално обезпечаване на всички с необходимото и напълването на желанията с духовното.

Съгласно кабала, всичко съществуващо се състои от желание/съсъд и напълване/светлина. Привличайки самата светлината, вместо нейния заместител в нашия свят с излишните напълвания от храна, секс, богатство, власт – ние ще получим пълното усещане за висшето вечно напълване.

[43490]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed