Същият проблем – и същото решение

Проблемът: Още през 1972 година, проф. Деннис Медоуз представи на Римския клуб доклад за това, че човечеството върви към гибел – но предупреждението му бе игнорирано. Ръстът на производство увеличава дохода на богатите и намалява дохода на бедните, богатството в света не се преразпределя в полза на нуждаещите се. Икономическият ръст увеличава неравенството при разпределянето на доходите.

Гладуват 1 млрд. човека, 10 млн. ежегодно умират от глад. Въпреки че, през 2000 г. в света е произведено зърно, което би могло да нахрани 8 млрд. човека. Причината е в неравномерното разпределяне на богатствата. Площите, подходящи за селско стопанство, биват намалявани. Не достига прясната вода. Запасите от енергийните ресурси на Земята, нефтът и газта свършват, не могат да бъдат възстановени и са незаменими.

Природата не е приспособена да преработва огромно количество ядрени и синтетични отпадъци в безопасни съединения. Глобално изменение на климата: аномални по температури годишни времена, изменящо се разпределение на валежите, топене на ледниците, повишаване нивото на морето до 20 см за последните сто години.

Неговото решаване: да се промени начина на живот на умерен – с умерено потребление.

Реплика: Разбира се, решението е човечестото да бъде доведено към разумно потребление. Но какво може да предложим на нашия егоизъм, вместо напълването над необходимото за съществуване, и да тръгне към това доброволно? Само ако предложим вместо материалното напълване – духовно, вечно и съвършено. Това предлага кабала. Иначе, егоизмът няма да ни позволи да го опустошим и ще ни доведе до световна война за ресурси.

[44150]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed