Системна теория на кризата

каббалист Михаэль ЛайтманМнение: М. Шахиахметов (к.ю.н., к.и.н., министър на икономиката на Република Татарстан, член на Комисията по подготовка на ръководни кадри за РФ): Единството с природата съществува обективно и независимо от човека, който в процеса на развитие преодолява зависимостта, а след това си въобразява своето господство над природата, без да обхване себе си и природата в системно единство.

Разривът и противопоставянето на обективното и субективното е проява на етапа на дуализма на човека и природата, като преходен етап на развитие, характерен с  несъответствието и неадекватността на субективните представи и обективното единство на човека и природата.

В неадекватността на представите за разделяне и противопоставяне на разума и действителността, субективното и обективното, се проявява неадекватността на човека, противостоящ на природата. Такава неадекватност закономерно довежда до криза в отношенията между човека и природата.

Но, етапът на дуализма закономерно трябва да завърши с етапа на единството, което ще се различава от първобитното състояние с осъзнатия характер, проявяващ се в господството на представите за единство на човека и природата.

Кризата, която в наше време се проявява като заплаха от глобално екологично бедствие, е следствие от развитието на човека на етапа на дуалистичното противопоставяне на човека и природата, но тя също е и фактор, стимулиращ преодоляването на този дуализъм.

Реплика: Надявам се, че скоро всички ще чуят и осъзнаят кризата като необходим етап от нашето развитие, който трябва да поправяме не извън нас, а в нас, в промяна на нашето отношение към обществото и природата като към едно цяло. Осъзнали проблема, след това ние ще осъзнаем природата на човека като зло  и ще дойдем до първия етап на нашето поправяне: „Осъзнаване на злото“. „Аз създадох в човека злото желание“ (противоположно на общата природа).

А, след това ще открием, че в нашия свят няма друга сила, освен злото и, за да го поправим, ни е необходима външна (висша) сила.

За да я предизвикаме и използваме за нашето поправяне, ние сме длъжни да приложим методиката „Кабала“ (макар и да не я наричаме с нейното име и да посочваме нейния източник).

С това ние ще дойдем до прилагане на втората половина на указанието „Поправяне на злото“ – „И създадох Тора за неговото поправяне, защото нейната светлина (силата на отдаването и любовта) връща към Източника (Твореца/Природата)“.

[44222]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: