Проблеми има – съвети има – решения няма

Джордж Сорос (мислител, финансист, инвеститор, благотворител): Ние живеем в условия на глобална икономика. Глобалната икономика се характеризира със свободно движение на стоки, услуги, идеи и капитал. Колебанията в обменните курсове, процентните залози, курса на акциите в различните страни са тясно взаимнозависими.

Недостатъците на глобалната капиталистическа система са: неравномерно разпределение на доходите, нестабилност на финансовата система, нарастващата заплаха от глобален монопол, двойствената роля на държавата, проблема на ценностната и социалната солидарност.

Най-проблемната област е ценностната и социалната солидарност. Във всяко общество трябва да има някакви общи ценности, циментиращи егото. Пазарните ценности не могат да изпълнят тази функция, тъй като отразяват само сумата, която един участник на пазара е готов да заплати на другия, в процеса на свободния обмен. В условията на пазара, всичко се превръща в стока.

Освен пазарите, на обществото е необходима обществена цел: политическа свобода и социална справедливост. В някои страни съществуват такива институти, но не и в глобалното общество. Развитието на глобалното общество изостава от развитието на глобалната икономика. Ако не се преодолее това несъответствие, глобалната капиталистическа система няма да оцелее.

Глобалното ни общество е съставено от множество различни обичаи, традиции и религии. Какво може да стане за него обединяващо общите ценности? В качество на универсален принцип аз бих предложих идеята за открито общество. За да оцелее, глобалната капиталистическа система се нуждае от общество, което би се стремило постоянно да поправя недостатъците си, а имено в глобално открито общество.

Най-сериозните недостатъци лежат във външноикономическите области. Държавата повече не е в състояние да играе роля, която е играла по-рано. Много от нейните предишни функции увиснаха във въздуха. У нас няма задоволителни международни институции за защита на индивидуалната свобода, правата на човека, обкръжаващата среда, социалната справедливост, опазването на мира. Защото съществуващите международни организации представляват по себе си съюз от държави, а държавите поставят своите собствени интереси над общите.

[45333]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: