Подарък за човечеството

каббалист Михаэль ЛайтманОсобеността на науката кабала се състои в това, че тя ни разкрива как да властваме над двете сили на природата: получаващата и даващата. Цялата природа се състои от тях. Ние ги виждаме навсякъде: плюс и минус, отдаване и получаване… Тяхното съчетаване създава и същността на нашия живот.

На неживото ниво, те изграждат атоми и молекули, диполи, кристални решетки и т.н.

На растителното ниво, съчетаването на плюса и минуса пораждат живот, плюсът дава полезни неща, а минусът извлича отпадъците, благодарение на което тялото живее и се развива.

На животинско ниво, плюсът и минусът стават още по-големи и със своята взаимовръзка предизвикват не само поглъщането на полезното и отделянето на вредното, но също така движение, размножаване, частен живот на отделното животно. Това вече е особена сума от две въздействия.

Все пак, на човешко ниво, колкото и да е парадоксално, досега е действала само една от двете сили. Като следствие, влизайки в нас, наслаждението веднага угасва. Защото желанието ни е егоистично и не сме имали възможност да му противостоим, като прибавим втора сила срещу него, за да извлечем вредното от желанията и мислите – от сърцето и разума, които се отнасят към човешкото стъпало.

Сега, в нас се разкрива втората сила – точката в сърцето срещу егоизма. И това ни позволява да формираме себе си, да решаваме какви мисли и желания да внесем вътре, какви да изведем навън. В резултат, от хиляди мисли и желания можем да съберем новата структура, да изградим в себе си особена структура под названието „човек” (Адам) или „душа”. Тя се състои от десет сфирот и се нарича също „парцуф” – духовна структура.

Ето какво формираме у себе си, благодарение на това, че в нас накрая са започнали да се развиват двете сили. Стотици хиляди години, на човешкото ниво е действала само едната сила в нас, постоянно са ни привеждали в действие пробуждащите се вътре желания и мисли. Така и сме живели.

Но сега, заедно с няколко милиона хора от целия свят, сме получили наистина подарък свише – желание за отдаване, като допълнение към получаващото желание.

И сега формираме в себе си новото творение – сами трябва да изградим човека в себе си. Това е и цялата цел на съществуването на Твореца в нашия свят. А иначе, защо съществува Той тук? Какво още може да прави?

Днес напредваме заедно с цялото човечество: ние сме първите, а след нас идват следващите. Ден след ден, всички нови хора се пробуждат и се присъединяват към този процес – към изграждането на човека в себе си. В крайна сметка с вас се учим на това, как да станем човек в истинския смисъл на тази дума.

От 1-вия урок на конгреса „UNIDOS”, Мадрид, 04.06.2011

[44840]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: